Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De huisvesting van tijdelijke arbeiders in de agrarische sector \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Alphen, C.W.M. van \ 2006
In dit artikel is een beschrijving van planologische (on)mogelijkheden tot huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders opgenomen. Ingegaan wordt op deze problematiek vanuit planologisch en bouwtechnisch oogpunt. Naast de voorschriften van het best ...
help
Privaatrechtelijke kwaliteitssystemen bezien vanuit het mededingingsrecht : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
VerLoren van Themaat, I.W. \ 2006
Dit preadvies gaat in op de vraag of privaatrechtelijke kwaliteitssystemen zijn toegestaan onder het mededingingsrecht, toegespitst op de landbouwsector
help
Kwaliteitsregelingen in het Europese landbouwrecht : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Wal, G. van der \ 2006
Een inventarisatie van kwaliteitsnormen in 3 sectoren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: de sectoren groenten en fruit, bloemen en planten (en bloembollen), en bananen
help
Toeslagrechten: enkele bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Stehouwer, P. \ 2006
Op 1 jan. 2005 is in werking getreden de Regeling GLB inkomenssteun, die inmiddels is vervangen door de Regeling inkomenssteun 2006. Deze regeling is gebaseerd op enkele Europese verordeningen en komt in de plaats van diverse Europese steunregelingen ...
help
Keuringen en controles: wie betaalt de rekening? \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Saanen, N. \ 2006
Allerlei keuringen en veterinaire controles vinden plaaats om te zien of dieren en hun producten voldoen aan de gezondheidseisen van de nationale en communautaire regelgeving. Deze bijdrage beoogt inzicht te verschaffen in de vraag wie volgens het co ...
help
Het aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan Buitengebied \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Alphen, C.W.M. van \ 2005
Op grond van art. 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zijn bepalingen voor het buitengebied van kracht, die te maken hebben met bepaalde werkzaamheden, anders dan bouwen. Voor agrariërs komt dat vaak neer op een beperking in bedrijfsvoering; vo ...
help
E.M. Vogelezang-Stoute, Bestrijdingsmiddelenrecht, een rechtsvergelijking, diss. Uva, Europese monografieën 76, Kluwer, Deventer 2004, 824 p., ISBN 9013017673 : boekbespreking \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2005
In deze bespreking wordt het boekwerk als een waardevol standaardwerk over bestrijdingmiddelenrecht beschouwd, waarin tevens de geschiedenis van het bestrijdingsmiddelenrecht aan de orde komt, en het beleid t.a.v. gewasbeschermingsmiddelen en t.a.v. ...
help
Environmental liability of US farmers for pesticide use, livestock production, and genetically modified crops \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Grossman, M.R. \ Centner, T.J. \ Hall, P.K. \ 2004
Ingegaan wordt op de milieuwetgeving en -aansprakelijkheid in de V.S. in 't algemeen, waarna in 't bijzonder wordt ingegaan op de wetgeving voor aansprakelijkheid achtereenvolgens in de dierlijke productie, bij het gebruik van pesticides en bij toepa ...
help
Europees landbouwbeleid: melkquota \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bronkhorst, H.J. \ 2004
Deze bewerkte tekst van een lezing, gehouden tijdens de Studiemiddag Melkquotum van het Instituut voor Agrarisch Recht op 28 november 2003, gaat over de Wijziging van de Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Ve ...
help
Lease van melkquotum en pacht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Mertens, L.P.J. \ 2004
Deze bewerkte tekst van een lezing, gehouden tijdens de Studiemiddag Melkquotum van het Instituut voor Agrarisch Recht op 28 november 2003, gaat over de verhuur van melkquotum door de pachter en over de mogelijkheden hiervan na invoering van de nieuw ...
help
Melkmaatschappen - privaatrechtelijke aspecten : welke mogelijkheden zijn er om personenvennootschappen te gebruiken als alternatief voor het verleasen van melkquotum \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Jansen, R.G.M. \ 2004
help
Vogel- en Habitatrichtlijn: gebiedsbescherming en het agrarisch bedrijf \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Ampt-Riksen, V.W.M.M. \ 2004
Na de stand van zaken betreffende de gebiedsbescherming van beide richtlijnen en hoe ze in de Nederlandse regelgeving zijn omgezet wordt ingegaan op de huidige en toekomstige betekenis van een aanwijzing tot vogel- of habitatrichtlijngebied voor een ...
help
Arrest Agrargenossenschaft Alkersleben eG, het melkleasen en ook de SLOM? \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bronkhorst, H.J. \ 2003
Commentaar op een eerder verschenen artikel in Agrarisch Recht (2003) van mr. De Hoog betreffende de regeling van de melkquotaproblematiek op het moment van de eenwording van Oost- en West-Duitsland
help
MKZ en eigendom : een onderzoek naar de eigendomsontneming van vee aan particulieren en veehouders door de overheid tijdens de MKZ-crisis \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Storm, K.M.A. \ 2003
Om na te gaan of de overheid tijdens de MKZ-crisis een voldoende gerechtvaardigd belang had om de eigendom van vee aan veehouders en particulieren te ontnemen wordt het betreffende wettelijk kader geanalyseerd, nl. de nationale wetgeving, de wetgevin ...
help
"Met onwillige honden ..." : over de implementatie van de EG-richtlijn biotechnologie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kooij, P.A.C.E. van der \ 2003
Op 23 april 2002 ontving de 1e Kamer het Gewijzigd voorstel van Rijkswet ter uitvoering van de EG-richtlijn Biotechnologie. T.o.v. het 1e Voorstel van Rijkswet bevat het Gewijzigd voorstel een aantal opmerkelijke verschillen die naar de mening van de ...
help
De knuppel in het hoenderhok (varkenskot) : overzicht 5 jaar CBb-jurisprudentie over varkens- en pluimveerechten \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Haan, M. \ 2003
help
Van appelflappen tot zakdoeken? : over de komende productbescherming in de Zaaizaad- en Plantgoedwet \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kooij, P.A.C.E. van der \ 2003
In het ontwerp voor een nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet zal een dwingende productbeschermingsregeling zijn opgenomen. Met het oog hierop is gekeken naar de totstandkoming van de regeling in UPOV-verband, naar de huidige nationale regelgeving in enke ...
help
Varkensrechten en het EVRM - noot bij HR 16 november 2001 (NVV / Staat) \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Hoog, P.A. de \ 2002
Terug wordt geblikt op de gerechtelijke procedure aangespannen door de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders en LTO-Nederland die van mening waren dat de overheid een vergoeding diende te stellen tegenover het korten op de varkensrechten. In de NVV ...
help
Vermarkting van agrarische producten : korte termijn versus lange termijn : CEDR-congres Helsinki 27-30 mei 2001 \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kras, J.N. \ 2002
In een congres-voordracht wordt de ontwikkeling van de overheidsinvloed op de voedselvoorziening en daarmee op het boerenbedrijf vanaf de 16e eeuw in grote lijnen geschetst
help
Agrarische bedrijfswoning \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Pelt, L.J. van \ 2002
Verschillende aspecten van agrarische bedrijfswoningen worden toegelicht, zoals de rol van bestemmingsplannen, de bouw van een 2e agrarische bedrijfswoning, de (Anti-)dubbeltelbepaling, een oplossing voor waar de rustende boer dient te wonen, en een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.