Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kaderrichtlijn Water heeft Europese waterwetgeving gestroomlijnd \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, R.H. \ 2011
De Europese Kaderrichtlijn Water is op 22 december 2000 voor alle lidstaten van de EU in werking getreden. Dat betekende voor veel landen een forse ingreep in hun nationale waterwetgeving. Die ingreep was noodzakelijk om het ingewikkelde samenstel va ...
help
Pacht als vorm van grondgebruik \ Van boterberg naar biobased : de Nederlandse landbouw in perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Slangen, L.H.G. \ 2009
Pacht is een belangrijke institutie in de landbouw. Het maakt het mogelijk om landbouwgrond in gebruik te krijgen en daar een inkomen mee te verdienen. Het (grotendeels) volledige pachtbedrijf is in Nederland aan het verdwijnen. Landbouwers pachten i ...
help
Tarieven en standaarden in de agrarische sector \ Boer zoekt toekomst : de economie van de landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Berkum, S. van \ Achterbosch, T. \ 2009
Tarieven blijven voor een aantal agrarische producten belangrijk maar non-tarifaire maatregelen spelen een steeds grotere rol in de internationale agrarische handel. Verschillen tussen landen in eisen ten aanzien van het product en het productieproce ...
help
Interaction between European and Dutch water law \ Water policy in the Netherlands : integrated management in a densely populated delta [Hoofdstuk uit boek]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2009
This chapter focuses on the interaction between European and Dutch water legislation, which together form one legal order. To understand Dutch water law, one needs to be knowledgeable about European water law, which takes precedence if any legal disp ...
help
Governance op zee : instituties, beleid en politiek in het milieuconvenant voor de gas- en olie-industrie \ Governance in de groen-blauwe ruimte : handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, J. van \ Tatenhove, J.P.M. van \ 2009
Centraal in dit hoofdstuk staat de manier waarop overheden, bedrijfsleven en andere belanghebbenden milieuproblemen, veroorzaakt door de gas- en olie-industrie op de Noordzee, proberen aan te pakken. Voorbeelden van milieubeleid op dit punt zijn de i ...
help
Naar ecologische duurzaamheid \ EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk [Hoofdstuk uit boek]
Relaes, J. \ Bruchem, C. van \ 2008
Duurzaamheid omvat drie dimensies: profit (een economische), people ( een sociale) en planet (een ecologische). Op EU niveau zijn twee kaders ontwikkeld om de ecologische duurzaamheid van de landbouw te verhogen: het landbouwkader en het milieukader. ...
help
Europees natuurbeschermingsbeleid: van regels naar praktijk \ EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk [Hoofdstuk uit boek]
Brink, A. van den \ Beunen, R. \ 2008
Dit hoofdstuk is gewijd aan inhoud en gevolgen van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn: de gevolgen voor het ruimtelijk beleid, compenserende maatregelen, beheerplannen en natuurrichtplannen en gevolgen voor bestaand grondgebruik
help
Aansturing en kosten van het natuurbeheer \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Wijk, M.N. van \ 2008
In dit onderzoek is door middel van interviews met terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer) en hun belangenorganisaties gekeken naar ervaringen die terreinbeheerders in de praktijk hebben met Programma Beheer maar ook met de oudere regelingen
help
Effecten van EU beleid op natuur en landschap \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Alle EU lidstaten moeten richtlijnen en maatregelen uit de EU doorvoeren. Maar weten we nu eigenlijk hoe andere landen daar mee omgaan? En kunnen we er iets van leren. Die vragen waren leidend bij het LEI onderzoek bij de landen Engeland, Vlaanderen, ...
help
Verzekeringen \ Twee jaar na Katrina : de catastrofale overstroming van New Orleans [Hoofdstuk uit boek]
2007
Amerikanen kunnen zich verzekeren tegen de schade door overstromingen. Wat houdt die verzekering in? Welk deel van de schade heeft de overstromingverzekering vergoed? Hoe hebben de bewoners de afhandeling ervaren? Wat is er gebeurd met degenen die ni ...
help
Implementation and integration of EU environmental policies, cutting the gordian knot of EU environmental directives \ Planning for the risk society : dealing with uncertainty, challenging the future; AESOP conference 2007, Napoli 11 - 14 July [Hoofdstuk uit boek]
Knaap, W. van der \ Beunen, R. \ 2007
The EU is gaining importance in the field of sustainable development. More than 200 directives have been adopted by the European Union in the area of environmental policy as well as hundreds of other measures. Although these directives aim to strengt ...
help
Bergingsgebieden, schadevergoeding en de Waterwet \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Ravels, B.P.M. van \ 2006
Bij bergingsgebieden kan een aantal elementen worden onderscheiden: de aanwijzing of bestemming van een bergingsgebied, de aanleg en inrichting daarvan en de feitelijke ingebruikstelling (of: ingebruikraking). Bij al deze verschillende elementen kan ...
help
De Brusselse worteltaart : een lekkere combinatie van open marktgrenzen, ontwikkelingssubsidies, plattelandssteun, heldere spelregels en internationale coördinatiestimulering \ Grenzeloze ruimte : regionale gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Evers, D. \ 2006
Er bestaat in Nederland een zekere Europascepsis. Enerzijds bestaat de indruk dat Brussel van bovenaf dicteert wat er moet gebeuren, terwijl zij zich met sommige zaken helemaal niet bezig houdt. Anderzijds bestaat het gevoel, dat Nederland (te) veel ...
help
Europees milieurecht : hindermacht of empowerment? : werken met milieurecht bij gebiedsinrichting in Gelderland \ Grenzeloze ruimte : regionale gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Heijden, J. van der \ 2006
Deze bijdrage geeft de stappen, die nodig zijn voor gebiedsgericht beleid. Daarbij wordt de regelgeving gegeven, die betrekking heeft op: veiligheid, lucht, geluid, bodem en geur. Met een overzicht van wetten en verdragen die van kracht zijn in de fy ...
help
Organic livestock husbandry and breeding \ Organic agriculture : a global perspective [Hoofdstuk uit boek]
Hörning, B. \ 2006
The author gives a short overview about organic animal husbandry in general and discusses problems of organic animal housing and breeding in more detail
help
Water en natuur \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Wijmen, P.C.E. van \ 2006
Deze bijdrage neemt als vertrekpunt de natuur, en wel de ecologie, in relatie tot de kaderrichtlijn water (KRW). Vervolgens worden de kaderrichtlijn en de habitatrichtlijn naast elkaar gelegd. Uitleg van de bijzonder hoogleraar natuurbeschermingsrech ...
help
Naar ecologische duurzaamheid \ EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk [Hoofdstuk uit boek]
Relaes, J.J.G. \ Todd, P.G. \ Brouwer, F.M. \ 2005
In dit hoofdstuk wordt eerst het kernprobleem van duurzame landbouw toegelicht, waarna de betreffende Europese richtlijnen en maatregelen worden behandeld. In een tweetal aparte bijdragen wordt de toepassing van het milieukader in respectievelijk Ned ...
help
Vogel- en habitatrichtlijn : de stap van regels naar praktijk \ EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk [Hoofdstuk uit boek]
Boer, I.C. de \ Brink, A. van den \ 2005
Deze bijdrage bespreekt inhoud en implementatie van de richtlijnen, met de toepassing in Vlaanderen, bestuurlijke aspecten (van government naar governance), afstemmingsproblemen, gevolgen voor ruimtelijk beleid en voor bestaand grondgebruik
help
Water \ EU environmental policy handbook : a critical analysis of EU environmental legislation : making it accessible to environmentalists and decision makers [Hoofdstuk uit boek]
Scheuer, S. \ 2005
In 2000 the EU adopted a comprehensive new water law, the Water Framework Directive WFD, which for the first time established an overall objective for all surface, groundwater and coastal waters in the EU to be achieved by 2015. The WFD provides an u ...
help
Mestwetgeving \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ Koopmans, C. \ 2005
De mestwetgeving zal binnenkort wijzigingen ondergaan. Op dit moment wordt er nieuw beleid ontwikkeld voor bemesting die afgestemd is op de Europese richtlijnen (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn water). Deze normen moeten uiterlijk 1 januari 2006 van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.