Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Accountantskantoren Gelderland en ULG informeren u over : bijdrage van de overheid voor mestopslag \ Landbode : weekblad van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Utrechts Landbouw Genootschap : landbouwblad voor boeren en tuinders [Artikel]
Kalisvaart, J. \ 1989
help
Bomen en wet [Boek] - 3e dr.
Vergouw, W. \ Kroesen - Verjaal, T. \ Oorschot, A. van \ 1989
Overzicht Natuurmonumenten van nadere informatie m.b.t. Nederlandse wetten, regelingen en rechterlijke uitspraken betreffende bomen en bos
help
Schoon op weg : naar een trendbreuk in het personenverkeer [Boek]
Peeters, P.M. \ [1989]
help
Onderzoek naar de kostenconsequenties van het bouwbesluit [Boek]
Cornelissen, W.T.J. \ 1989
help
Advies inzake het voorontwerp bouwbesluit deel bestaande woningen en woongebouwen (bouwbesluit deel 2) [Standaard]
Nederland. Raad voor de Volkshuisvesting \ 1989
help
Advies tweede structuurschema verkeer en vervoer [Boek]
Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie \ 1989
Advies van de Raad voor de Openluchtrecreatie
help
Reactie op het tweede structuurschema verkeer en vervoer [Boek]
Nederlandse Spoorwegen \ 1989
help
De richtlijn getoetst : commentaar van vier NVP-werkgroepen op de EG-richtsnoeren huisvesting en verzorging van proefdieren [Boek]
Veterinaire Hoofdinspectie van de Volksgezondheid \ Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde \ 1989
help
Cursusproject bijscholing agrarische werknemers \ Landbode : weekblad van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie voor Boeren en Tuinders in Noord- en Zuid-Holland [Artikel]
1989
In het cursusseizoen 1988-1989 namen circa 350 werknemers deel aan het proefproject dat als doel heeft de bevordering van bijscholing. Voor dit project dat wordt voortgezet is een speciaal scholingsfonds ingesteld. Werknemers die deel nemen aan de ba ...
help
Betekenis Structuurschema Verkeer en Vervoer voor recreatie en toerisme \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Bruning, H.A. \ 1989
help
Rentesubsidie wel degelijk de moeite waard \ Groenten en fruit [Artikel]
Vliet, G.K.A.M. van der \ 1989
help
Nederlandse landbouw ligt mijlenver voor, maar: Duitse boer leeft in subsidieparadijs \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Hout, K. in 't \ 1989
Vergelijking van regelingen in West-Duitsland en Nederland wat betreft subsidie van de landbouw, inkomsten-, vermogens- en grondbelasting, btw, en dergelijke
help
Recreatie en mobiliteit : het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer \ Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving [Artikel]
Mobach, B. \ 1989
help
Verkeersregels dienen de veiligheid : landbouwtrekker is motorvoertuig \ Vakwerk [Artikel]
1989
Een landbouwtrekker is een motorvoertuig. Dit betekent dat de regels die gelden voor bestuurders van auto's, ook van toepassing zijn op de bestuurders van landbouwtrekkers en zelfrijdende landbouwmachines. De verkeersregels die van toepassing zijn op ...
help
Financiele hulp mogelijk : regelingen en subsidies voor boomkwekerij \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rijswijk, J. \ 1989
Overzicht van regelingen en subsidies voor de boomkwekerij zoals: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BZ), Borgstellingsfonds voor de landbouw (BF), Besluit structuurverbetering landbouwbedrijven, Inkomensvooziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongesch ...
help
Bij te veel licht 'verklaring geen bezwaar' van buren nodig : verordening Landbouwschap \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Broekhorst, P. \ 1989
Het landbouwschap heeft in een verordening vastgelegd wanneer er sprake is van overlast door toepassing van assimilatielicht. Deze verordening wordt in september 1989 definitief en geeft voorschriften om de lichtsterkte te bepalen, waar en wanneer mo ...
help
Granen telen, braak leggen of bebossen? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Rijk, P.J. \ 1989
Ingegaan wordt op de werking, voorwaarden en financiele aspecten van de regeling snelgroeiend bos en de braakregeling
help
De kwaliteitspremieringsregeling en het mest- en opslagenplan \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
Bakker, J. \ 1989
Genoemde regeling is bedoeld voor bedrijven met een grotere mestproduktie dan de geldende gebruiksnormen (250 kg P2O5 per ha grasland, 125 kg P2O5 per ha bouwland, 350 kg P2O5 per ha maisland), waarbij de mest niet op het eigen bedrijf kan worden aan ...
help
Belangrijkste rond braaklegregeling : huidige stand van zaken \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1989
Hoofdlijnen van de regeling en de voorgestelde wijzigingen. Met genoemde wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die vanuit de praktijk op de regeling zijn geuit
help
Subsidie prikkelt ondernemer tot verbeteren : sociaal-economische informatie \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Opsteeg, M. \ 1989
Het Ministerie van Landbouw en Visserij geeft een verbeteringspremie aan bedrijven die investeren in de kwaliteit van het produkt. Ook bedrijven die geld steken in een milieuvriendelijkere aanpak komen voor deze subsidie in aanmerking. Jonge ondernem ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.