Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 21 - 40 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Spending the grant \ Grower [Artikel]
Walton, S. \ 1989
help
Bij te veel licht 'verklaring geen bezwaar' van buren nodig : verordening Landbouwschap \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Broekhorst, P. \ 1989
Het landbouwschap heeft in een verordening vastgelegd wanneer er sprake is van overlast door toepassing van assimilatielicht. Deze verordening wordt in september 1989 definitief en geeft voorschriften om de lichtsterkte te bepalen, waar en wanneer mo ...
help
Granen telen, braak leggen of bebossen? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Rijk, P.J. \ 1989
Ingegaan wordt op de werking, voorwaarden en financiele aspecten van de regeling snelgroeiend bos en de braakregeling
help
De kwaliteitspremieringsregeling en het mest- en opslagenplan \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
Bakker, J. \ 1989
Genoemde regeling is bedoeld voor bedrijven met een grotere mestproduktie dan de geldende gebruiksnormen (250 kg P2O5 per ha grasland, 125 kg P2O5 per ha bouwland, 350 kg P2O5 per ha maisland), waarbij de mest niet op het eigen bedrijf kan worden aan ...
help
Belangrijkste rond braaklegregeling : huidige stand van zaken \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1989
Hoofdlijnen van de regeling en de voorgestelde wijzigingen. Met genoemde wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die vanuit de praktijk op de regeling zijn geuit
help
Subsidie prikkelt ondernemer tot verbeteren : sociaal-economische informatie \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Opsteeg, M. \ 1989
Het Ministerie van Landbouw en Visserij geeft een verbeteringspremie aan bedrijven die investeren in de kwaliteit van het produkt. Ook bedrijven die geld steken in een milieuvriendelijkere aanpak komen voor deze subsidie in aanmerking. Jonge ondernem ...
help
Gevraagd : vervoersmanagers m/v \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Verkuylen, W.J.E.M. \ 1989
Pleidooi voor vervoersmanagementsystemen die de door bedrijven opgeroepen woon-werkverkeersstromen in wat milieuvriendelijker banen leiden en tevens de bereikbaarheid bevorderen. Voor het verminderen van vermijdbaar autogebruik kunnen diverse alterna ...
help
Set-aside options: Easton Lodge \ Farmers weekly [Artikel]
Blake, A. \ 1989
Bespreking van het onderzoeksprogramma betreffende het braakleggen van landbouwgrond op genoemd proefbedrijf van het "Soil Survey Station" in Engeland. Economische afwegingen en knelpunten komen hierbij naar voren
help
De braakregeling kan soms interessant zijn : na verhoging tot f1848,= per ha [bijlage ondernemen] \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Mieras, J.C. \ 1989
help
Nieuwe subsidiemogelijkheden (1). Complementaire Regeling ter kompensatie afgeschafte WIR \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1989
Beschrijving van dit onderdeel van de struktuurverbeteringsregeling op grond waarvan jonge agrariers, die zich voor het eerst vestigen als ondernemer (bedrijfsovername) een bijdrage kunnen ontvangen
help
Nieuwe subsidiemogelijkheden (2). Struktuurverbeteringsregeling \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1989
De verbeteringspremie maakt deel uit van de struktuurverbeteringsregeling (SVR), de vroegere rentesubsidie
help
Vernieuwde subsidieregeling per 1 december a.s. van kracht [bijlage ondernemen] \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
1989
De zogenaamde Nationale Complementaire Regeling (NCR) komt grotendeels overeen met de structuurverbeteringsregeling maar kent minder stringente eisen. De struktuurverbeteringsregeling stimuleert investeringen op het gebied van milieu, arbeidsomstandi ...
help
Akkerbouwer bouwt niet zomaar een stal voor slachtkuikens \ De pluimveehouderij [Artikel]
Sligman, G. \ 1989
De akkerbouw zit momenteel in een dal. Een tweede tak op het bedrijf kan het ondernemersrisico wat spreiden, waarbij de slachtkuikenhouderij perspectieven kan bieden. Belemmeringen hierbij kunnen zijn: persoonlijke interesse, financiering en het verk ...
help
Optimaal van subsidie profiteren \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Rooijen, W. van \ 1989
Op 1 december 1989 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen in werking getreden. In het kort zijn alle punten uit deze regelingen die voor de fruitteelt van belang zijn samengevat
help
Om over na te denken ... [bij de vossejacht] \ De Nederlandsche jager : orgaan van de Nederlandsche hondensport [Artikel]
Klees, A.A.H. \ 1989
help
Mestopslag bouwen met subsidie \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Bakker, J. \ 1989
Overzicht van de belangrijkste subsidies
help
Pachtrechten lopen risico bij de teelt van snelgroeiend hout: bosbouw valt buiten de pachtwet \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Land, H. van 't \ 1989
help
Financiering van het G.L.B. [Gemeenschappelijk Landbouwbeleid] in het kader van de Europese Gemeenschap \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Blockx, F. \ 1989
Overzicht van de landbouwuitgaven over de periode 1973-1987 ten laste van het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGF)
help
Stallbau, Klima, Einrichtungen \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Lappe, H. \ 1989
Overzicht van de wettelijke aspekten die gelden bij de bouw van pluimveestallen in het Rijnland, West-Duitsland. Altijd is een bouwvergunning nodig als het bestemmingsplan bouw toelaat. Stalbouw is alleen mogelijk in agrarische gebieden en dorpsgebie ...
help
EKO normen : normen voor een ekologisch verantwoorde landbouw en voor de verwerking van ekologische landbouwprodukten [Boek]
Stichting Ekomerk Controle \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.