Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 64

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
[Themanummer Agrarische rechtsbescherming] \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
1992
help
Beeld van de rechtsbescherming \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Borman, C.J. \ 1992
Een overzicht wordt gegeven van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen dat plaatsvindt op grond van regelgeving, waarvoor het Ministerie van LNV verantwoordelijk is. Naast de bevoegdheden van de verantwoordelijke bestuursorganen wordt ook de be ...
help
Superheffing en beSLOMmeringen in de rechtsbescherming \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Vester, L.J. \ 1992
Ingegaan wordt op de gang van zaken rond de rechtsbescherming van deelnemers die op vrijwillige basis een SLOM-overeenkomst aangegaan zijn (regeling voor bedrijfsbeeindiging of -omschakeling in de melkveehouderij). Hierbij komt tevens de verhouding t ...
help
Rechtsbescherming bij EEG-premieregelingen \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Fikkert, K.A. \ 1992
Ingegaan wordt op de rechtsbescherming bij de indiening van bezwaarschriften bij het niet in aanmerking komen voor de ooipremieregeling
help
Rechter, recht en mestregelgeving \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Nagel, M. \ 1992
De gang van zaken rond de rechtsbescherming bij het inwerking treden van de Interimwet in 1984 ter beperking van varkens- en pluimveehouderijen wordt uit de doeken gedaan
help
Formaliteiten in subsidieregelingen LNV \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Oudshoorn, J.C.M. \ 1992
De gang van zaken rond de afwerking van subsidieregelingen bij het ministerie
help
Europese Commissie dient rampzalig voorstel in : zware aanval op het jachtbedrijf binnen de Europese Gemeenschap \ De Nederlandsche jager : orgaan van de Nederlandsche hondensport [Artikel]
Huygen, W. \ 1992
De thans nog van kracht zijnde richtlijn inzake de bescherming van wilde flora en fauna tegen mogelijk negatieve effecten van verhandeling binnen de Europese Gemeenschap zal volgens het voorstel veranderen in een verordening
help
De melkveehouderij en het plan Macsharry \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Poppe, K.J. \ 1992
Naar aanleiding van EG-voorstellen voor hervorming van het landbouwbeleid is door het LEI-boekhoudnet een berekening gemaakt over de mogelijke effecten van deze voortstellen op de resultaten van de Nederlandse melkveebedrijven
help
Pluimveedierenarts P. van Beek : Nederland moet snel inspelen op nieuwe EG-wetgeving \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 1992
Inleiding over de veterinaire EG-wetgeving. De hoofdlijnen van de vier deelaspecten dierziektebestrijding en -wering, diergeneesmiddelen, dierlijk welzijn en handelsrichtlijnen worden in het kort besproken
help
Waar blijft het spoelwater : met gesloten bassin regelgeving voorblijven \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Oeveren, L. van \ 1992
help
A. Mijs: er verandert nogal wat : Europese grenzen voor handel in broedeieren en pluimvee geslecht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wisman, W. \ 1992
Korte beschrijving van de richtlijn 90/539/EEG, bedoeld om de handel in broedeieren en dieren zo vrij mogelijk te laten verlopen. In Nederland is de basis voor de nieuwe opzet een systeem van registratie en erkenning van bedrijven
help
Verlaging inkomen melkveehouder door plan Macsharry. Extensivering voor aantal bedrijven aantrekkelijk \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Reinders, J. \ 1992
Forse inkomensdaling ook voor bedrijven die in aanmerking komen voor de (extensiverings)premie per koe
help
Hoge Raad grijpt in bij reconstructiesubsidies \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Weijden, J.L. van der \ 1992
help
Wat betekent de mestwetgeving voor de pelsdierenhouderij? \ De pelsdierenhouder [Artikel]
1992
Vanaf 1 januari 1992 vallen de nertsen en vossen onder de mestwetgeving. De eerste consequentie hiervan hebben de nertsen- en vossenhouders al ervaren, doordat ze hun dieren hebben moeten registreren. Andere consequenties van de aanwijzing van nertse ...
help
Gevolgen van de mestwetgeving voor pelsdierenbedrijven \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Michels, W. \ 1992
Sinds 1 februari 1992 vallen de pelsdieren ook onder de mestwetgeving. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de bedrijven
help
Jachtwet: spelregels voor de jachtsport : deel 4. Speelseizoenen, kwalificaties en sportiviteit \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, H. \ 1992
help
Lokatiebeleid in perspectief [Boek]
Trip, L. \ Berg, Y. van den \ 1992
help
Goed om te weten : kernpunten omtrent regelingen, die door de Directie Uitvoering Regelingen in nauwe samenwerking met de directeuren landbouw, natuur en openluchtrecreatie in de provincie worden uitgevoerd [Boek] - 5e herz. dr.
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1992
help
Ouderen en verkeersveiligheid : vergelijking van de aktiviteiten die ontplooid worden ten aanzien van het onderwerp ouderen en verkeersveiligheid met het beleid zoals dat is neergelegd in het nationaal plan voor de verkeersveiligheid [Studentenverslag]
Elings, D. \ 1992
help
Wijzigingen in de bouwregelgeving \ Info-bulletin varkenshouderij : informatie voor de sector varkenshouderij [Artikel]
Vos, R. de \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.