Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De mogelijkheid van regulerende heffingen voor de vermindering van het mineralenoverschot van de Nederlandse landbouw [Boek]
Vos, J.B. \ Leopold, J.H. \ Sterk, H.J. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Tijdelijke inkomenssteun voor de akkerbouw : rapportage en evaluatie van het verloop van de regeling [Boek]
Dijsselbloem, J. \ 1992
Sinds 1985 kent het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EG het zogenaamde stabilisatie-regime. Dit behelst een neerwaartse bijstelling van de interventieprijzen van granen wanneer een overeengekomen produktieplafond wordt overschreden. Doo ...
help
De prijs van het verkeer \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Koopmans, C.C. \ 1992
Een gezonde mobiliteitsgroei kan pas worden bereikt, als degene die zich verplaatst alle kosten die hij veroorzaakt ook daadwerkelijk betaalt. Als alternatief kan het reiskostenforfait worden afgeschaft, en de vaste autokosten verhoogd
help
Boeren in een bedreigd gebied \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Heeres, J. \ 1992
Over de uitwerking van het NBP (Natuurbeleidsplan) wordt van gedachten gewisseld met een melkveehouder, wiens bedrijf ligt in een gebied dat voorlopig is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied
help
Kein Bio-Produkt ohne Kontrolle \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
1992
Using the example of an organic bakery the control of organic products is explained. Especially now the E.C. organic standards will come into force in january 1993 it is important that people know what is allowed and how the control takes place
help
Wie Sie um Praemien fuer Rinder pokern \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Stockinger, C. \ Koch, J. \ 1992
Schets van de Duitse situatie rond de landbouwsubsidies voor granen, braakliggen en stierenmesterij met een vergelijking van mogelijkheden om hier optimaal van te profiteren
help
Hectaretoeslagen zijn een nader onderzoek waard : tien over groen post - MacSharry gewogen. (1) \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Bukman, P. \ 1992
help
Markets see potential in oilseed deal; slow harvest keeps pressure off corn \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
House, Ch. \ 1992
help
Hervorming van het GLB vergt politieke evenwichtskunst \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Woltjer, E.P. \ 1992
Over het vraagstuk van "markt" en "overheid". In de praktijk blijkt dit veelal te resulteren in meer overheidsbemoeienis
help
Deregulering onder herziene woningwet betrekkelijk \ Woningraad : maandblad van de Nationale Woningraad [Artikel]
Diemer, A.E.F. \ Jansen, P.J. \ 1992
Aandacht voor het nieuwe bouwbesluit en bespreking van de gevolgen van de verandering van de bouwregelgeving voor de gemeentelijke bouwverordening. Zie ook: Woningraad 1992, nr. 2, p. 3-6 en Woningraad 1992, nr. 5, p. 36-39
help
Onbekend, toch bemind - nieuwe gewassen maken opgang op Nederlandse akkers : Zaaien & Poten [voorjaarsspecial] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hammink, H. \ 1992
Nieuwe gewassen als cichorei, crambe en olievlas in plaats van de traditionele gewassen koolzaad en blauwmaanzaad
help
Haagse subsidiestroom droogt op : SVL en CRL gewijzigd \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sonneveld, M. \ 1992
help
Beschadigingen voorkomen begint met goed loofkappen : premie loopt gevaar door beschadigingen \ Informa : maandblad voor de leden/aandeelhouders van Avebe [Artikel]
1992
Knolbeschadiging bij aardappels veroorzaakt verkurking. Het gevolg kan zijn, dat zand (vuil) wordt ingesloten. Dit vuil is tijdens verwerking niet meer te verwijderen. Dit alles leidt tot kwaliteitsverlies en een lagere prijs. Onderzocht is hoe vuili ...
help
Nog steeds geen vetpot [rentabiliteit schapenhouderij] \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Prins, H. \ Kraaij, M. van de \ 1992
help
Fabrieken in het klein : Veel animo voor mestverwerking op het eigen bedrijf \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Noorduyn, L. \ Moesker, S. \ 1992
Een bespreking van 4 procede's voor mestverwerking op de boerderij
help
Ooipremie onmisbaar : zonder steun legt schapenhouder er geld op toe \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Prins, H. \ Kraaij, M. v.d. \ 1992
Overzicht van de rentabiliteitsontwikkeling in de schapenhouderij in de loop van de jaren vanaf '85
help
Der Markt fuer biologische Agrarprodukte-Beispiel Kaffee \ Entwicklung + laendlicher Raum : Beitraege zur internationalen Zusammenarbeit [Artikel]
Stier, R. \ Remer, R. \ 1992
A summary of data on biological coffee production and consumption. Only half of the produced coffee has a proper organic label according to the new EC regulation. The market of organic coffee is due to expand as sales are extended to food retail stor ...
help
Door bezuinigingen minder overheidsbijdragen : overzicht subsidies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Smit, J. \ 1992
help
Stukken van een legpuzzel : stallenbouw: vergunningen en - misschien - subsidie \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Crasborn, T. \ 1992
Zaken die een rol spelen bij stalbouw of -renovatie: Hinderwetvergunning, Bouwvergunning, Meststoffenwet en subsidie
help
De herziene Woningwet \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Ravels, B.P.M. van \ 1992
Beknopte uiteenzetting van een gedeelte van deze wetsherziening, dat in de praktijk van alledag de grootste veranderingen teweeg zal brengen: het gedeelte dat betrekking heeft op de vergunningen
help
EG - Agrarpolitik : Maisanbau auf dem Preufstand? \ Mais : Fachzeitschrift ueber Forschung, Produktionstechnik, Verwertung und Oekonomik [Artikel]
Birnkammer, H. \ 1992
De EG-subsidies voor de vleesproduktie nemen af. In dit kader een artikel over de bedrijfseconomische aspecten bij de teelt van krachtvoedergewassen
help
Groeistuipen van een gedreven sector [biologische akkerbouw] \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Kuiper, R. \ 1992
help
Helling houdt loess vast \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hammink, H. \ 1992
Directzaai door gele mosterd als groenbemester en bodembedekking buiten het groeiseizoen op hellingen tussen tien en vijftien procent
help
Schengen - accoord voor de boomkwekerij bereikt : boomkwekerijprodukten zonder certificaat de grens over \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
1992
Tussen een aantal landen uit de EG is het accoord van Schengen gesloten. Een onderdeel van dit accoord is bedoeld om de handel in diverse land- en tuinbouwprodukten te vereenvoudigen. Dit wordt bereikt door voor deze produkten geen fytosanitair certi ...
help
Subsidie op investering in energiebesparing \ Info-bulletin pluimveehouderij : informatie voor de sector pluimveehouderij [Artikel]
Ellen, H. \ 1992
Via het Ministerie van Economische Zaken bestaat al enige jaren de mogelijkheid subsidie te krijgen op energiebesparende maatregelen. Deze subsidieregelingen zijn zowel gericht op grote industriele processen als op woningen, kantoren en andere gebouw ...
help
[Themanummer Agrarische rechtsbescherming] \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
1992
help
Beeld van de rechtsbescherming \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Borman, C.J. \ 1992
Een overzicht wordt gegeven van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen dat plaatsvindt op grond van regelgeving, waarvoor het Ministerie van LNV verantwoordelijk is. Naast de bevoegdheden van de verantwoordelijke bestuursorganen wordt ook de be ...
help
Superheffing en beSLOMmeringen in de rechtsbescherming \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Vester, L.J. \ 1992
Ingegaan wordt op de gang van zaken rond de rechtsbescherming van deelnemers die op vrijwillige basis een SLOM-overeenkomst aangegaan zijn (regeling voor bedrijfsbeeindiging of -omschakeling in de melkveehouderij). Hierbij komt tevens de verhouding t ...
help
Rechtsbescherming bij EEG-premieregelingen \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Fikkert, K.A. \ 1992
Ingegaan wordt op de rechtsbescherming bij de indiening van bezwaarschriften bij het niet in aanmerking komen voor de ooipremieregeling
help
Rechter, recht en mestregelgeving \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Nagel, M. \ 1992
De gang van zaken rond de rechtsbescherming bij het inwerking treden van de Interimwet in 1984 ter beperking van varkens- en pluimveehouderijen wordt uit de doeken gedaan
help
Formaliteiten in subsidieregelingen LNV \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Oudshoorn, J.C.M. \ 1992
De gang van zaken rond de afwerking van subsidieregelingen bij het ministerie
help
Europese Commissie dient rampzalig voorstel in : zware aanval op het jachtbedrijf binnen de Europese Gemeenschap \ De Nederlandsche jager : orgaan van de Nederlandsche hondensport [Artikel]
Huygen, W. \ 1992
De thans nog van kracht zijnde richtlijn inzake de bescherming van wilde flora en fauna tegen mogelijk negatieve effecten van verhandeling binnen de Europese Gemeenschap zal volgens het voorstel veranderen in een verordening
help
De melkveehouderij en het plan Macsharry \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Poppe, K.J. \ 1992
Naar aanleiding van EG-voorstellen voor hervorming van het landbouwbeleid is door het LEI-boekhoudnet een berekening gemaakt over de mogelijke effecten van deze voortstellen op de resultaten van de Nederlandse melkveebedrijven
help
Pluimveedierenarts P. van Beek : Nederland moet snel inspelen op nieuwe EG-wetgeving \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 1992
Inleiding over de veterinaire EG-wetgeving. De hoofdlijnen van de vier deelaspecten dierziektebestrijding en -wering, diergeneesmiddelen, dierlijk welzijn en handelsrichtlijnen worden in het kort besproken
help
Waar blijft het spoelwater : met gesloten bassin regelgeving voorblijven \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Oeveren, L. van \ 1992
help
A. Mijs: er verandert nogal wat : Europese grenzen voor handel in broedeieren en pluimvee geslecht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wisman, W. \ 1992
Korte beschrijving van de richtlijn 90/539/EEG, bedoeld om de handel in broedeieren en dieren zo vrij mogelijk te laten verlopen. In Nederland is de basis voor de nieuwe opzet een systeem van registratie en erkenning van bedrijven
help
Verlaging inkomen melkveehouder door plan Macsharry. Extensivering voor aantal bedrijven aantrekkelijk \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Reinders, J. \ 1992
Forse inkomensdaling ook voor bedrijven die in aanmerking komen voor de (extensiverings)premie per koe
help
Hoge Raad grijpt in bij reconstructiesubsidies \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Weijden, J.L. van der \ 1992
help
Wat betekent de mestwetgeving voor de pelsdierenhouderij? \ De pelsdierenhouder [Artikel]
1992
Vanaf 1 januari 1992 vallen de nertsen en vossen onder de mestwetgeving. De eerste consequentie hiervan hebben de nertsen- en vossenhouders al ervaren, doordat ze hun dieren hebben moeten registreren. Andere consequenties van de aanwijzing van nertse ...
help
Gevolgen van de mestwetgeving voor pelsdierenbedrijven \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Michels, W. \ 1992
Sinds 1 februari 1992 vallen de pelsdieren ook onder de mestwetgeving. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de bedrijven
help
Tierschutzgerechter Transport von Broilern \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Schroeder, G. \ 1992
Onderzoek naar verschillende transportsystemen voor slachtkuikens en de effecten hiervan op het verenpak en het welzijn van de dieren
help
Jachtwet: spelregels voor de jachtsport : deel 4. Speelseizoenen, kwalificaties en sportiviteit \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, H. \ 1992
help
Lokatiebeleid in perspectief [Boek]
Trip, L. \ Berg, Y. van den \ 1992
help
Goed om te weten : kernpunten omtrent regelingen, die door de Directie Uitvoering Regelingen in nauwe samenwerking met de directeuren landbouw, natuur en openluchtrecreatie in de provincie worden uitgevoerd [Boek] - 5e herz. dr.
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1992
help
Ouderen en verkeersveiligheid : vergelijking van de aktiviteiten die ontplooid worden ten aanzien van het onderwerp ouderen en verkeersveiligheid met het beleid zoals dat is neergelegd in het nationaal plan voor de verkeersveiligheid [Studentenverslag]
Elings, D. \ 1992
help
Wijzigingen in de bouwregelgeving \ Info-bulletin varkenshouderij : informatie voor de sector varkenshouderij [Artikel]
Vos, R. de \ 1992
help
Bouwen in land- en tuinbouw : optimistische prognose raamt voor 2.5 miljard gulden voor 2000 \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Swierstra, D. \ 1992
In dit artikel wordt op basis van verleende bouwvergunningen een overzicht gegeven van de bouwactiviteiten in de afgelopen jaren, alsmede een schatting van de verwachte investeringen tot het jaar 2000
help
Beleid en uitvoering uit balans \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Egmond, N.D. van \ Kohsiek, L.H.M. \ Reiling, R. \ 1992
help
Eenden binnen mestwet aan banden \ De pluimveehouderij [Artikel]
Ziggers, D. \ 1992
Eenden vallen vanaf 1 februari onder de mestwetgeving. De eerste gevolgen hiervan hebben de eendenhouders al ervaren doordat ze hun dieren moeten registreren. Aan de aanwijzing van eenden als 'nieuwe diersoort' zitten ook nog andere gevolgen vast
help
Ziele und methodische Ansaetze zur Forschung im oekologischen Landbau \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Hampl - Mathy, U. \ 1992
De EEG-politiek is er op gericht de interventieregelingen voor alle landbouwprodukten af te bouwen en over te gaan tot de economie van de wereldmarkt, zoals is overeengekomen tijdens de GATT-onderhandelingen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.