Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 285

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nederland op slot? : de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving nader bezien : eindrapportage [Boek]
Werkgroep Vogel- en Habitatrichtlijnen \ [2002]
De richtlijnen, die het behoud van de natuurlijke leefomgevingen en van de wilde flora en fauna in de gehele EU tot doel hebben, zouden in de praktijk tot problemen leiden en Nederland ‘op slot’ dreigen te gooien. Ook op Europees niveau stonden de ri ...
help
Nota beleidsregels faunabeheer provincie Overijssel [Boek]
Provincie Overijssel \ 2002
De Faunabeheereenheid geeft in haar Faunabeheerplan (met een looptijd van maximaal vijf jaar) aan hoe zij het beheer wil voeren over diersoorten in de provincie Overijssel, voor zover deze soorten een duurzaam beheer volgens een planmatige aanpak nod ...
help
Laying hens : code of recommendations for the welfare of livestock [Boek]
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) \ 2002
Code of recommendations for the welfare of hens
help
Evaluatie van 'cross compliance' in de teelt van zetmeelaardappelen [Boek]
Bruins, W.J. \ 2002
Cross compliance is in 2000 geïntroduceerd in de teelt van snijmaïs en zetmeelaardappelen. Voor beide gewassen heeft het Expertisecentrum LNV in 2001 over het teeltseizoen 2000 een tussenevaluatie naar de effecten van cross compliance uitgevoerd. Op ...
help
Zonder zondebok \ De pluimveehouderij [Artikel]
Tijhuis, R. \ 2002
Onderzoek naar factoren die luchtwegaandoeningen veroorzaken bij pluimvee : pluimveterinair
help
Start- en uitbreiding van horecabedrijven [Boek]
Bedrijfschap Horeca en Catering \ 2002
De startersgids is een praktische handleiding bij het openen of verbeteren van een horecabedrijf. Met informatie over regelgeving en vestigingsvergunningen, sociale verzekeringen, de bedrijfsadministratie en de bedrijfsvoering
help
De tweede Rioleringsnota : hoofdrapport [Boek]
Werkgroep Riolering West-Nederland (wRw) \ Werkgroep Waterkwaliteit West-Nederland (wWw) \ 2002
Het doel van deze nota is de uitgangspunten van het rioleringsbeleid in samenhang met het waterkwaliteitsbeleid van de waterkwaliteitsbeheerder eenduidig te formuleren. In deze nota is het huidige landelijke beleid concreet vertaald naar beleid voor ...
help
Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn : consequenties voor gemeenten \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Ampt-Riksen, V.W.M.M. \ 2002
Inclusief besluit 3 december 1997, besluit beschermde inheemse dier- en plantensoorten
help
Top-Leistungen auch mit weniger Stickstoff? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Schils, R. \ Philipsen, B. \ 2002
Gedwongen door de EU-nitraatrichtlijnen, moeten de boeren in Nederland hun stikstofgiften sterk verminderen tot 2003 (Minas). Voorbeelden uit de praktijk
help
Regulating a fishery when prices are uncertain \ Risk and uncertainty in environmental and resource economics : international conference, 5-7 June 2002, Wageningen International Conference Centre, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Damania, R. \ Bulte, E.H. \ 2002
The interaction between regulatory policies and the financial structure of the fishery sector is shown, and that firms with debts may respond differently to taxes or quota than firms that have not accumulated debts. There are conditions where restric ...
help
Nieuwe EU regelgeving kans voor biologisch gekweekte vis : biologische kweekvis: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen \ Aquacultuur [Artikel]
Meer, M. van der \ Stein, N. \ 2002
Over de markt voor biologische vis en de verwachte ontwikkelingen daarin. Door nieuwe EU regelgeving met betrekking tot etikettering van vis wordt verwacht dat viseters in 2002 massaal zullen ontdekken dat veel consumptievis gekweekt wordt. De meeste ...
help
Wereldwijde gedragscode voor verantwoorde visserij en aquacultuur \ Aquacultuur [Artikel]
Heijden, P. van der \ 2002
Dit artikel beschrijft in het kort de bedoeling, opzet en inhoud van de Gedragscode voor Verantwoorde Visserij van de FAO. De paragraaf van de gedragscode die over de ontwikkeling van aquacultuur gaat is in zijn geheel vertaald en overgenomen
help
Europese handelsnorm champignons \ Champignonberichten [Artikel]
Sedeyn, P. \ 2002
Artikel over de Europese verordening (EG) Nr. 982/2002 van de commissie van 7 juni 2002 tot vaststelling van de handelsnorm voor champignons
help
Subsidies voor energiezuinige systemen : niet makkelijker, wel leuker \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Moll, G. \ Bolscher, G.H. ten \ 2002
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Algemene investeringsstimuleringsmaatregelen op het gebied van energie en milieu in 2002; 2) Specifieke subsidies voor projecten op het gebied van energie en milieu in 2002; 3) Europese subsidies
help
Waar naartoe met de Schotse hooglanders? \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Bosscher, F. \ 2002
Het aantal Schotse hooglanders in het Nationaal Park Veluwezoom is te groot geworden. Natuurmonumenten wil ze verplaatsen naar andere natuurgebieden, maar wet- en regelgeving maken dat onmogelijk. Bijvoeren is geen oplossing; gezonde dieren dreigen d ...
help
Fischlers Pläne und die Folgen : Agenda-Halbzeitbewertung \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Mennerich, J. \ 2002
help
Machineveiligheid in de loonwerksector : let op zelf aangepaste of ontworpen machines \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Wolthuis, E. \ 2002
Overzicht van richtlijnen en wetgeving waarmee loonwerkers te maken hebben die gekochte machines wijzigen of zelf machines ontwerpen en bouwen. Over Arbeidsmiddelenrichtlijn, Machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn, EMC richtlijn, en certificering m ...
help
Strengere controle op mesttransport op korte afstand : AID vindt loonwerkers te ver gaan in service aan klanten \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2002
De AID gaat een extra handhavingsronde doen om de naleving van de MINAS-regels bij mesttransport te controleren. In een gesprek met AID-inspecteur Dick van der Zande wat er zoal mis gaat, en de speerpunten van de controles (mesttransport van boer tot ...
help
Minder premie en papier, meer vrijheid : Fischler: 'Boeren worden verlost uit het keurslijf van het EU-beleid' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2002
Boeren ontvangen voortaan inkomenssteun los van de productie. De landbouwcommissaris verwacht van zijn plannen dat boeren gemakkelijker omschakelen naar teelten en producties waar een markt voor bestaat
help
The significance of EU agricultural policy on the nature conservation of pastoral farmland \ Pasture landscapes and nature conservation [Hoofdstuk uit boek]
Luick, R. \ Bignal, E. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.