Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 403

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regelingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waarom feta voortaan saladekaas heet : bescherming van regionale producten in Europa \ Geografie [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Pater, B. de \ 2007
Binnen de EU worden steeds meer regionale producten beschermd. Nederland is daarbij beslist geen koploper. Een van de zes beschermde producten is de Opperdoezer Ronde. Maar grote afwezigen in dat rijtje zijn de Goudse en Edammer kaas. Maar Griekenlan ...
help
De kaderrichtlijn bodem : besluitvorming voor de liefhebber \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nelemans, M. \ 2007
Dit artikel gaat in op de besluitvorming in Brussel, en de wijze waarop de Nederlandse inzet daarvoor wordt voorbereid
help
Groen licht EU is maatgevend : kalversector: ons is weinig te verwijten \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Wientjes, E. \ 2007
Na de opleving van de mond- en klauwzeeruitbraak in Engeland klonk in Nederland wat narrig commentaar richting de kalverhouderij. Want rap na opheffing van het exportverbod waren alweer zo'n 8000 nuchtere kalveren overgekomen. Er is gespeeld met vuur ...
help
Kalverhouderij aan de slag met IKB+ \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Lesscher, I. \ 2007
De kalverhouderij heeft nog een jaar de tijd voor de EU-hygiëneverordening volledig van kracht moet zijn. Vanaf 1 januari 2008 gaat de sector aan de slag met IKB+. Een ambitieus plan, met traceerbaarheid als sleutelwoord. Er zijn drie hoofdlijnen als ...
help
NMV wil flexibel quotum met minimum melkprijs \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
De Nederlandse Melkveehouders Vereniging wil het landenquotum afschaffen. In plaats daarvan moet er een flexibel Europees melkquotum komen. Iedere veehouder krijgt zijn eigen melkquotum dat in de hele EU kan worden geproduceerd, verhandeld en verleas ...
help
Minister Verburg Europa in voor meer melkquotum \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2007
Landbouwminister Verburg pleit in Europa voor snelle uitbreiding van het EU-melkquotum met 2 tot 3 procent. Via een eenmalige regeling moet dat al per 1 april 2008 van kracht worden. Ze is het eens met de Europese Commissie om de melkquotering te lat ...
help
Wat verandert er onder de nieuwe middelenwet? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2007
Binnenkort treedt de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (WGB) in werking. Deze wet vervangt de 45 jaar oude Bestrijdingsmiddelenwet. In dit artikel de belangrijkste veranderingen op een rij
help
Nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Boek]
Mens, R. \ 2007
De nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (WGB) treedt binnenkort in werking. Deze wet vervangt de oude Bestrijdingsmiddelenwet. Hierbij de belangrijkste veranderingen op een rij
help
Geen geflaneer op bemestingsboulevard \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Bruyne, L. \ 2007
Op de terreinen van de Werktuigdagen werd een bemestingsboulevard voor vollegrondsgroenten aangelegd. De boulevard was niet bedoeld om te flaneren maar om inzicht te verwerven in het mogelijk nitraatresidu bij het toepassen van diverse bemestingstech ...
help
Receptplicht voor paarden: waardevol of werkverschaffing? \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Jansen, G. \ 2007
Positieve en negatieve geluiden zijn te horen over een nieuwe wet, die vanaf 1 oktober 2007 in werking treedt: de zgn. Kanalisatie voor bepaalde diergeneesmiddelen, ofwel de receptplicht. Dit betekent dat vanaf die datum binnen Europa alle geneesmidd ...
help
Cross Compliance in het Gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Unie \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Mertens, L.P.J. \ 2007
Op een Drielandenseminar spraken de sprekers van Belgische, Duitse en Nederlandse Verenigingen van Agrarisch Recht over de ervaringen en situatie in hun land betreffende Cross Compliance. Cross compliance is een randvoorwaarde voor het ontvangen van ...
help
Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
Evers, N. \ 2007
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
help
Afleiding getalswaarden voor nutriënten voor de goede ecologische toestand voor natuurlijke wateren [Boek]
Heinis, F. \ Evers, C.H.M. \ 2007
In de systematiek van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bij het vaststellen van de Ecologische Toestand (GET) de biologie leidend. Nutriënten (fosfor en stikstof) horen bij de ondersteunende fysisch-chemische parameters. Het rapport bevat voorstellen ...
help
De nieuwe chemische stoffenwetgeving van de Europese Unie \ Milieu en recht [Artikel]
Donkers, R.H. \ 2007
De nieuwe stoffenwetgeving van de Europese Unie (ofwel REACH) is recentelijk in werking getreden. Het leidt tot ingrijpende wijzigingen in het wettelijk stelsel op het gebied van chemische stoffen en brengt een grote verandering op het gebied van de ...
help
REACH komt, de WMS gaat : de uitvoering van REACH in Nederland \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ Swart-Bodrij, A. \ Kwisthout, J.K. \ 2007
Op 1 juni 2007 is na een lange voorbereidingsprocedure de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH) van kracht geworden. Hoewel een Europese verordening volgens art. 249 EG ...
help
REACH : work in progress : Greenpeace' visie op de uitkomsten van REACH \ Milieu en recht [Artikel]
Schoppink, K.M. \ 2007
Er zijn meer dan 100.000 verschillende chemicaliën op de Europese markt, waarvan vele in producten zitten die we dagelijks gebruiken. Van slechts 3% van deze chemicaliën weten we wat het effect is op mens en milieu. : we worden dus blootgesteld aan o ...
help
Haal meer uit schoon water: vijf voorbeelden voor de Europese kaderrichtlijn water; vijf films van vijf minuten [Video]
Stichting Natuurmedia \ 2007
Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties hebben 5 minuten documentaires laten maken over schoon water. De documentaires gaan over projecten die in perspectief van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geen slecht figuur slaan. I ...
help
Opsporingsambtenaar verslikt zich in oormerkregels : niet iedereen bij AID op de hoogte van Richtlijn 92/102/EEG \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Visser, A. \ 2007
Een conflict tussen een hobbyhouder van 2 dwerggeiten en een opsporingsambtenaar van de AID leidt tot een proces-verbaal. Het conflict draaide om de oormerkregels, waarbij de oormerkregels voor dieren die na 9 juli 2005 geboren zijn anders zijn dan v ...
help
Wel een paardenstal, geen buitenbak : zelfs voor afrastering kan vergunning nodig zijn \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Boerema, L. \ 2007
Bij het bouwen in het buitengebied zijn veel juridische variaties mogelijk betreffende wel of geen vergunningverlening
help
Natuurvriendelijke inrichting van oevers - hoever moeten we gaan (voor de KRW)? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broodbakker, N. \ 2007
Eén van de lastige onderwerpen binnen de Kaderrichtlijn Water is of de inrichtingsmaatregelen op basis van vrijwilligheid moeten worden genomen (zie H2O nr. 17 van 7 september 2007). Een ander onderwerp is: hoe ver moet je gaan? Bijvoorbeeld welke oe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.