help
"Biobased investeringen stimuleren en nieuwe lokale waardeketens creëren" : Regio’s en groene groei: BIC lanceert Bioeconomy Partnering Platform \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2020
Het Bio-Based Industries Consortium (BIC) heeft in samenwerking met het Europees Comité van de Regio's (CoR) een nieuw digitaal 'partneringplatform' voor de bioeconomie gelanceerd. Het platform heeft tot doel de biobased industrie en de Europese regi ...
help
Regionaal beheer aquatische soortendiversiteit \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Teurlincx, S. \ Gemeren, C.A. van \ Declerck, S.A.J. \ 2016
Voor beheer van aquatische soortendiversiteit is een regionale aanpak gewenst, zeker in sterk verbonden systemen zoals een polderlandschap waar meervoudig landgebruik de norm is. Een dergelijke regionale aanpak staat of valt met een goed begrip van d ...
help
Biogeografische benadering Natura 2000-beheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Steur, G. \ 2015
De Europese Unie probeert het beheer van Natura 2000-habitattypen te verbeteren door te experimenteren met een nieuwe benadering: de biogeografische. Dat is uiterst relevant gezien de vaak slechte staat van instandhouding van Natura 2000 gebieden en ...
help
"Denken 'dat pakken we er wel even bij' moet je afleren" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Leeuwen, C.-J. van \ 2015
Met twee neven vormt Cees-Jan van Leeuwen de directie van het gelijknamige grondverzetbedrijf. Hij is de man die op kantoor zorgt voor de administratie. Om geld te kunnen verdienen, richt het bedrijf zich helemaal op het aannemen van werk in de omgev ...
help
Ontwikkelruimte PAS al links en rechts op : rekenmodel houdt N-depositie op natuurgebieden te hoog \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Bij de invoering van de PAS blijkt er in diverse regio’s nagenoeg geen ontwikkelruimte te zijn voor bedrijven. Dit terwijl uit een analyse van V-focus blijkt dat de met modellen berekende stikstofdepositie in natuurgebieden tussen 2003 en 2015 juist ...
help
De kracht van bundeling : samenwerking rond kennis en innovatie in zeven Greenportregio’s [Brochure]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ [ca. 2015]
Deze brochure belicht uit elke Greenportregio ( Noord-Holland Noord, Aalsmeer, Westland-Oostland, Duin- & Bollenstreek, Boskoop, Gelderland en Venlo ) een inspirerend facet van de samenwerking. Dit is een reflectie op de organisatie, aansturing, de s ...
help
Gezamenlijke strategie : bestuursovereenkomsten zoetwater getekend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2015
Op 7 september 2015 zette ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu namens het Rijk haar handtekening onder de bestuursovereenkomsten zoetwater. Hierin spreken de partners in de regio's af wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn bij het o ...
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Agrivizier 2014 [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ cop. 2015
Deze notitie beschrijft de tussentijdse stand van zaken van een monitorings en evaluatietraject 2012–2015 in het kader van het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. De ontwikkelingen en de verankering van samenwerking in regionale kennis en i ...
help
'Mooie discussies' : beroepenveldcommissies LTO praten over onderwijskwaliteit \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2015
LTO Nederland denkt mee over goed onderwijs dat de sector vooruit helpt. Dat gebeurt nu vooral in beroepenveldcommissies. Op beleidsniveau wordt een platform onderwijs ingericht.
help
Groen doet leven : perspectief in de boomkwekerij [Brochure]
Ruyter, J. de \ 2015
Publicatie van ABN- AMRO over perpectieven in de boomkwekerijsector in Nederland. Een overzicht van de bedrijfsstructuur, diversiteit van het plantmateriaal, marktomvang, aandacht voor welzijn en gezondheid, duurzaamheid, consumenten en gewaskwalitei ...
help
Effectief agrarisch natuurbeheer vereist adequate monitoring : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Weijden, W. van der \ Guldemond, A. \ 2015
We weten eigenlijk nog veel te weinig over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Daarom is betere monitoring nodig.
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: tweede tussenrapportage resultaten monitoringstudie [Boek]
Geerling-Eiff, F. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Potters, J. \ Derkx, R. \ 2014
In deze tweede tussenrapportage staan de tussentijdse resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis - en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s Noord - Holland Noord, Betuwse Bloem, Westland - Oo ...
help
Topsectoren en regio’s : de relatie tussen vestigingsplaatsfactoren en de concentratie van de topsectoren [Boek]
Dongen, F. van \ Jonkeren, O. \ Raspe, O. \ 2014
In deze notitie is de relatie tussen regionale kenmerken (vestigingsplaatsfactoren) en het ruimtelijk patroon van bedrijven in de topsectoren onderzocht. Middels regressieanalyses, die het statistische verband tussen een bepaalde factor, in samenhang ...
help
Op zoek naar de verbinding : handelingsperspectieven voor het Rijk om concurrentiekracht van regio’s te versterken [Boek]
Fontein, R.J. \ Linderhof, V. \ Coninx, I. \ Michels, R. \ Pleijte, M. \ Kranendonk, R. \ Kruit, J. \ 2014
Deze notitie schetst handelingsperspectieven voor het Rijk om vanuit haar rol en verantwoordelijkheden concurrentiekracht van regio’s te versterken. Op basis van uitgebreid onderzoek in drie regio’s 1) co-siting in het haven- en industriecomplex, 2) ...
help
Ontwerp beoordelingskader nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer [Boek]
Melman, T.C.P. \ Hammers, M. \ Clement, J. \ Schmidt, A.M. \ 2014
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 2016 operationeel moet zijn, worden door streekcollectieven gebiedsaanvragen ingediend die door de overheid beoordeeld moeten worden. Hiervoor is een beoordelingskader ontworpen. Ecologische effect ...
help
Naar indicatoren voor regionale samenhang : de bijdrage van landschaps- en cultuurgeschiedenis [Boek]
Bijsterveld, A.J.A \ 2014
Dit essay beoogt te verkennen of er cultuur- en landschapshistorische indicatoren zijn op grond waarvan samenhang binnen en tussen regio’s in Noord-Brabant waargenomen kan worden en of er, op basis van diezelfde indicatoren, scherpe grenzen dan wel o ...
help
Weersomstandigheden sterk verschillend : vasteplantenvaria \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2014
De regenval is zeer uiteenlopend geweest dit jaar. In sommige delen van het land was het ronduit droog, terwijl in andere delen van het land de planten onder water stonden. Deze grote verschillen plus die in gewasstand en stadium, maken de vraag óf e ...
help
Plaatselijk enorm veel eikenprocessierupsen \ Nature Today [Artikel]
2014
Op diverse plaatsen in het land worden uitbraken van eikenprocessierupsen gemeld. Op die plaatsen worden hele ‘dekens’ van rupsen op eikenbomen aangetroffen. Daarnaast wordt een forse toename van eikenprocessierupsen geconstateerd ten opzichte van vo ...
help
Handboek arbeidsmobiliteit in de regio : praktijkrapportage van het opzetten van intersectorale samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit in de regio [Boek]
Veerkamp, B. \ Colard, R. \ Looijestijn, A. \ 2014
In opdracht van de gezamenlijke productschappen en het ministerie van Economische Zaken hebben de Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en organisatieadviesbureau Linxx in 2013 twee regionale pilots uitgevoerd op he ...
help
Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop [Boek]
Derkx, R. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Dolmans, N. \ 2014
Het doel van het project Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop is een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan duurzaam ondernemerschap en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.