Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 105

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="regionaal landbouwbeleid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Teeltfiches lokaal pluimveerantsoen : project: kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (2014-2015) [Boek]
Kempen, I. \ Beeckman, A. \ [ca. 2016]
In het kader van het project Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (2014-2015)voorziet deze publicatie in teeltfiches. De teeltfiches hebben betrekking op de teelt voor lokale plui ...
help
Blijven boeren in de Veenkoloniën : hogere hectareopbrengst, betere afzet \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Veenkoloniale boeren moeten het gat vullen dat ontstaat door het wegvallen van inkomenssteun uit Brussel. Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën draagt eraan bij met elf innovatieprojecten.
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Agrivizier 2014 [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ cop. 2015
Deze notitie beschrijft de tussentijdse stand van zaken van een monitorings en evaluatietraject 2012–2015 in het kader van het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. De ontwikkelingen en de verankering van samenwerking in regionale kennis en i ...
help
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014 [Boek]
Dolmans, N. \ Derkx, R. \ Geerling-Eiff, F. \ 2015
In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en ...
help
Brabantse boeren voortaan langs duurzaamheidsmaatlat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Snoo, E. de \ 2014
Noord-Brabant is de kraamkamer van nieuw veehouderijbeleid. Boeren moeten voldoen aan bovenwettelijke eisen. Tien vragen en antwoorden.
help
Glastuinbouw als motor tot duurzame ontwikkeling in bloemenregio \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
Op het ogenblik loopt een strategisch project binnen de provincie Oost-Vlaanderen dat actief werkt rond het ruimtelijk beleid in de bloemenregio, meer specifiek de macrozone Gent-Oost. Dit gebeurt via een geïntegreerde gebiedsbenadering. Doel is onde ...
help
De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ 2014
In september 2011 verscheen het rapport van de Commissie Van Doorn ‘Al het vlees duurzaam; de doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020’. In dit rapport werden de hoofdlijnen geschetst voor een verduurzaming van de inten ...
help
Burgers in opstand tegen grootschalige veehouderij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Noord-Brabant. Boeren en burgers staan lijnrecht tegenover elkaar in een conflict over het bestaansrecht van de grootschalige veehouderij in dierdichte gebieden als De Peel, De Kempen en De Baronie. Er wordt geroepen, niet geluisterd, de empathie is ...
help
Overijssel zet in op agroparken [Video]
2014
De provincie wil in het nieuwe landbouwbeleid ruimte maken voor agroparken. Bij agroparken worden verschillende grootschalige agrarische activiteiten bij elkaar samengevoegd op een bedrijventerrein.
help
Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Galama, P.J. \ Roelsma, J. \ Cormont, A. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ 2014
In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimal ...
help
Options for closing the phosphorus cycle in agriculture : assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands [Boek]
Lesschen, J.P. \ Kolk, J.W.H. van der \ Dijk, K.C. van \ Willems, J. \ 2013
De Nederlandse regering heeft besloten om te streven naar een gesloten voer-mestkringloop, als één van de maatregelen om het nutriëntenoverschot te verminderen. Deze kringloop zou gesloten moeten worden op zowel regionaal, nationaal als Noordwest-Eur ...
help
Boomkwekers en bestemmingsplannen in Brabant : polderen, praten, vechten en het kunstje van elkaar afkijken \ Boom in business [Artikel]
Iersel, M. van \ 2012
Hoe boomkwekervriendelijk zijn de bestemmingsplannen buitengebied in Brabant? Is het werkelijk zo dat maïs wel mag, en bomen niet, zoals je wel eens hoort? Een rondgang langs kwekers in Noord-Brabant levert een zeer versnipperd beeld op. In de ene ge ...
help
'Er is beweging nodig om tuinbouwgebieden vitaal te houden' : Peter de Bruin, Directeur Bedrijven \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2012
Vanwege de langdurige tegenslag zit een fors aantal glastuinbouwbedrijven in zwaar weer. Regionale banken doen hun best om hen uit het dal te helpen. “Daarnaast blijven we perspectief bieden voor de bedrijven die wel goed presteren”, zegt Peter de Br ...
help
'Boomteeltgebied Zuidwijk moet etalage van Boskoop worden' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2011
Greenport regio Boskoop staat voor een grote herstructureringsopgave. In totaal moet 530 ha worden geherstructureerd, dat is de helft van het productieareaal. Als proef wordt gestart met de aanpak van boomteeltgebied Zuidwijk. De integrale aanpak moe ...
help
Kennis voor duurzame voedselsystemen : een inventarisatie van recent onderzoek naar duurzame voedselsystemen [Boek]
Agricola, H.J. \ Stuiver, M. \ Fontein, R.J. \ 2011
In opdracht van het ministerie EL&I is een inventarisatie gemaakt van partijen en instellingen die zich bezig houden met ontwikkeling van onderzoek in relatie tot Foodlink, het programma dat voortkomt uit de doelstelling dat Nederland binnen 15 jaar ...
help
Evaluatie "Noordelijke Friese Wouden" (IN-RO-001) [Boek]
[ca. 2010]
Dit project richtte zich op ontwikkeling van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden en haar relatie met provincie en ministerie. Het doel van de Vereniging was daarbij: Ruimte creëren voor zelfbeheer: het gebiedscontract met de verschillende overhed ...
help
Vitaal tuinbouwcluster 2040 : een toekomststrategie voor Greenport Holland [Boek]
Nijkamp, P. \ Huirne, R. \ Noordzij, K. \ Priemus, H. \ Roo, G. de \ Knijff, A. van der \ Adviesgroep 'Tuinbouwcluster Greenport.NL' \ 2010
Rapport van de commissie Tuinbouwcluster Greenport.nl over de toekomst van Nederland als internationale Greenport.
help
Evaluatie zelfsturing en profit in de Noordelijke Friese Wouden RO-086 [Boek]
[2010]
Evaluatie van het TransForum project "Zelfsturing en profit in de Noordelijke Friese Wouden". In dit project creëert de Vereniging Noordelijke Friese Wouden nieuwe waardes voor het Nationale Landschap door het ontwikkelen van nieuwe ‘product markt co ...
help
Crystal Palace : een regionale showcase: de plek waar Food, Health en Energy kunnen worden beleefd! [Boek]
Fontein, R.J. \ Kranendonk, R. \ Poot, E. \ Kruit, J. \ Boer, R. de \ Nas, R. \ [2010]
Deze notitie heeft als doel op basis van huidige inhoudelijke, maatschappelijke en beleidsmatige trends het gezamenlijk verhaal te beschrijven dat als input kan dienen voor het uiteindelijke concept van Crystal Palace. Daarbij is het doel tot een ver ...
help
Statennotitie biologische landbouw [Boek]
Provincie Gelderland \ 2009
In het Gelders coalitieakkoord 2007-2011 “Gelderland maakt het verschil” is de ambitie vastgelegd om de Gelderse landbouw te stimuleren zich verder te verduurzamen, onder meer door het stimuleren van de biologische landbouw in Gelderland. In deze not ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.