help
Natuurbeleid en gedragseconomie : een verkenning [Boek]
Dagevos, H. \ Broek, E. van den \ Bakker, E. de \ Vader, J. \ 2015
Een karakteristiek van de beleidsvernieuwing in de Rijksnatuurvisie "Natuurlijk verder" is dat nadrukkelijk wordt gerekend op de energieke inzet en coöperatieve initiatieven van de zijde van burgers en bedrijven bij de uitvoering van het beleid. Effe ...
help
Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaamse agrariërs [Boek]
Spruijt, Joanneke \ Schoorlemmer, Herman \ 2015
Dit rapport geeft de resultaten van een oriënterend onderzoek naar de toekomst perspectieven die agrarische ondernemers in Oost Zeeuws Vlaanderen voor ogen hebben. Hierbij is verkend of ondernemers concrete mogelijkheden zien, urgentie voor veranderi ...
help
Eerste groenblauwe regiobijeenkomst Eindhoven: ‘vaker met hoveniers, ondernemers en bewoners om tafel zitten’ \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Wijk, A. van \ 2015
‘Groen’ en ‘blauw’ (water) praten niet met elkaar, terwijl ze in de natuur zo dicht bij elkaar liggen. Op deze 23ste april - tijdens de eerste groenblauwe bijeenkomst - gaan groen en blauw juist wèl met elkaar in gesprek. Waterschappen, onderwijs-, n ...
help
De ruimtelijke gevolgen van gaswinning in Groningen : aardbevingsgevoelig gebied als dubbelbestemming? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Boesberg, F.M.C. \ 2014
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op het juridisch kader waarbinnen de NAM handelt met de winning van gas in Groningen. Vervolgens wordt er een doorkijk gegeven naar de Europese richtlijn 5 met betrekking tot de aanpassing van bouwnormen in ve ...
help
Dossier krimpgebieden [Dossier]
[ca. 2014]
In dit dossier staat nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar krimpgebieden. Steeds meer gemeenten en regio’s krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderende samenstelling van bewoners. Zowel door sociaal-economisch ...
help
Bodembiodiversiteit in de praktijk [Boek]
DLV Plant \ Louis Bolk Instituut \ HLB \ 2014
help
Spatial precipitation patterns and trends in The Netherlands during 1951–2009 \ International journal of climatology : a journal of the Royal Meteorological Society [Wetenschappelijk artikel]
Daniels, E.E. \ Lenderink, G. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ 2014
Significant increases in precipitation have been observed in The Netherlands over the last century. At the same time persistent spatial variations are apparent. The objective of this study is to analyse and explain these spatial patterns, focussing o ...
help
Productie van duurzame energie uit mest en andere biomassa : opties en combinaties van vergisten in de regio Helmond [Boek]
Verdoes, N. \ Melse, R.W. \ Timmerman, M. \ Zwart, K.B. \ Kolk, J.W.H. van der \ Buisonjé, F.E. de \ 2013
De Energie Club Helmond Regio (ECHR) heeft zich tot doel gesteld de regio Helmond CO2-neutraal te maken. De ECHR heeft daarom via de Wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoek uitgezet met de vraag in welke mate vergisting van mest en biomassa ...
help
Toekomstverkenning Stichtse Rijnlanden op basis van GGOR en MKBA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hardeveld, H. van \ Werf, E. van der \ Jong, H. de \ Schans, M. van der \ 2012
Op basis van de GGOR-methode kan een waterbeheerder advies geven over ruimtelijke ordening. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben gezamenlijk onderzocht welke werkwijze hiervoor geschikt is. Diverse toekomstverkennin ...
help
Watervraag glastuinbouw West Nederland en klimaatverandering : verkenning naar de effecten van klimaatverandering op de watervraag en de watervoorziening voor de glastuinbouw in Midden-West Nederland; een quick scan [Boek]
Voogt, W. \ Eveleens, B. \ Bruins, M. \ cop. 2012
Samenvatting In opdracht van de provincie Zuid-Holland is als quick scan de watervraag voan de glastuinbouw in het gebied Midden West-Nederland berekend. Dit is gedaan aan de hand van de areaalgegevens van de landbouwtelling 2009. Het gebied is onder ...
help
Soil texture mapping on a regional scale with remote sensing data [Studentenverslag]
Bakker, A. \ 2012
help
Nieuwe slibeindverwerking in Noord-Nederland: slibdroging met restwarmte of een 'slibenergiefabriek' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Berg, R. \ Brandse, F. \ Geerse, H. \ 2011
Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Velt en Vecht moeten op korte termijn (2015-2018) nieuwe contracten voor de slib-eindverwerking afsluiten. Uit de slibketenstudie II blijkt dat door droging met ...
help
Kadastrale atlas Gelderland 1832 - Vorden : tekst [Kaart]
Hoek, K. van der \ Nijman, H.G. \ 2011
help
Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ Querner, E.P. \ 2011
Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In d ...
help
Regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buishand, T.A. \ Jilderda, R. \ Wijngaard, J. \ 2010
Voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen maken waterbeheerders vaak gebruik van een statistiek van neerslagextremen, die gebaseerd is op een meetreeks van het KNMI-station De Bilt. Een recent uitgebreid onderzoek heeft tot nieuwe inzichten gel ...
help
Demografische gegevens culturele diversiteit : Kies Kleur in Groen [Boek]
Arslan, D. \ 2010
Dit document is tot stand gekomen naar aanleiding van vragen aan het Kennis en informatiepunt van ‘Kies Kleur in Groen’. Het document heeft als doel groene scholen meer informatie te verschaffen over:  Sociale achtergrond en culturele herkomst; Hier ...
help
Praktijkonderzoek naar grootschalige natuurverbetering Markermeer-IJmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knoben, R. \ 2010
De natuurwaarden van het Markermeer en IJmeer, beide Natura 2000-gebied, staan onder druk. Sinds de jaren '80 zijn populaties van vogels, vissen (spiering) en driehoeksmosselen in omvang afgenomen. De instandhoudings- en waterkwaliteitsdoelen lijken ...
help
De Friese Bosatlas - een kritiek \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Holsbrink, H. \ 2010
Bij Noordhoff Atlasproducties te Groningen verscheen in 2009 'De Bosatlas van Fryslan' waarin alle geografische informatie over Friesland in kaart werd gebracht. In Geo-Info 2010-2 vond door redacteur Ad van der Meer een uitgebreide bespreking van de ...
help
Watervraag glastuinbouw : een quick scan van de huidige en toekomstige watervraag in Midden –West Nederland [Presentatie]
Voogt,, W. \ Eveleens, B. \ Bruins, M. \ [2010]
Powerpointpresentatie van de verkenning van de watebehoefte en -voorziening van Midden- West Nederland. Aandacht voor de regionale situatie, de huidige en de toekomstige waterbehoefte.
help
Ambitieuze toekomstvisie voor Vlaamse kust \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2010
Vlaamse Baaien 2100 is een verkennende studie rond veiligheid en duurzaamheid van de Vlaamse kust. Opvallendste idee is het creëren van eilanden voor de Vlaamse kust. Die kunnen de kust beschermen, maar bieden ook ruimte voor duurzame energiewinning, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.