help
Terugblik op 25 jaar Kastiel \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Bedrijfsleiderskringen (BLK) kennen een lange traditie bij Boerenbond. Deelname aan de Tiber-boekhouding vormt hiervan de basis. Hoewel niet iedereen ervoor open staat om zijn bedrijfscijfers te delen met collega’s, is het toch nog steeds een succesf ...
help
Sample of Dutch FADN 2013 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings [Boek]
Ge, L. \ Veen, H.B. van der \ Meer, R.W. van der \ Vrolijk, H.C.J. \ 2015
Het Europese Bedrijveninformatienet (RICA) vereist dat Nederland jaarlijks de boekhoudkundige gegevens van 1.500 boerderijen naar Brussel stuurt. Deze taak wordt uitgevoerd door het LEI en CEI. Dit rapport geeft een toelichting op de steekproef voor ...
help
Samen perfectioneren : Agropro maakt ICT oplossing \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
Omdat de bestaande ICT-oplossingen voor planning en digitale werkbon niet aan hun eisen voldeden, sloegen Coen van Kuijk en Gerwin Peters de handen ineen voor een nieuwe eigen oplossing. In Harry Schot, eigenaar van AgroPro, vonden ze een automatisee ...
help
De productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw [Boek]
2015
In dit overzicht wordt er een blik geworden op de productierekening in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Het jaar 2015 wordt in de Vlaamse land- en tuinbouw gekenmerkt door een gedeeltelijk herstel van het globale inkomen na het crisisjaar 2014. De ...
help
Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw : dieren en gewassen 2009-2013 op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk [Boek]
Vrints, Goedele \ Deuninck, Joeri \ Tacquenier, Boris \ DʹHooghe, Joost \ Van der Straeten, Bart \ 2015
Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een groeiende vraag naar cijfers over en inzicht in de economische situatie van de verschillende sectoren. Het bedrijfseconomisch thema is daarnaast prominent aanwezig i ...
help
'Digitale leveringsnota is accuraat en netjes' \ BloembollenVisie [Artikel]
Pennings, J. \ 2011
Afgelopen zomer is CNB en pilot gestart rond het digitaal aanmaken van een leveringsnota op CNB online. Eén van de relaties die besloot hieraan mee te werken is Gerard Vieveen. De bloembollenkweker uit Breezand was al vrij snel overtuigd : 'Het betek ...
help
Melkveecafé : samen grenzen verleggen [Boek]
Campens, V. \ 2010
Evolutie naar duurzaamheid kan slechts wanneer verschillende betrokkenen gezamenlijk leren en acties ondernemen. Dit is het uitgangspunt van een gezamenlijk project rond “Melkveecafés” dat vorig jaar door afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het D ...
help
Snelle maatregelen tegen geldtekort : fiscus biedt nieuwe mogelijkheden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2009
De crisis raakt agrarisch Nederland fors, het gevolg kan zijn dat er een tekort aan liquide middelen optreedt. In het artikel een aantal opties om daar wat aan te doen
help
Tobben over lage melkprijs: wel rekeningen maar geen inkomsten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Welink, M. \ 2009
Het effect van de wereldmarkt valt melkveehouders rauw op hun dak. De lage melkprijs legt investeringen stil en rekeningen blijven onbetaald liggen. Situatie schets en interviews met twee melkveehouders
help
Overzicht van de boekhoudkundige resultaten van .. land- en tuinbouwbedrijven : boekjaar ... : landbouwmonitoringsnetwerk [Jaarverslag, serie]
Departement Landbouw en Visserij \ 2008-
Deze publicatie bevat een samenvatting van de resultatenrekeningen van 89 bedrijfstakken die voor het boekjaar 2006 aanwezig waren op 718 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk.
help
Betriebszweigabrechnung im ökologischen Ackerbau : Vorschlag für eine bundeseinheitliche Gestaltung von Betriebszweigabrechnungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe [Boek]
Bröter, A.C. \ cop. 2007
help
Stille bewaarplaats blijkt ook zuiniger \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2007
Om geluidsoverlast van ventilatoren te beperken namen Heinz en Falk Holthausen maatregelen. Vooral dankzij frequentie-regelaars werd de schuur fors stiller en verbruikt minder stroom. Een reportage over deze nieuwe en aangepaste technologiën in een s ...
help
Meerwaarde creëren voor fruit(producten) mogelijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bruine, A. de \ 2007
Tijdens de jaarlijkse Belgische studiedag van de sectorvakgroep fruitteelt van de boerenbond werden belangrijke ontwikkelingen in de sector besproken. Deze informatie is voor een deel ook van toepassing op de Nederlandse fruitteeltsector. Zo stijgt d ...
help
Sample of Dutch FADN ... : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings\Rapport / LEI [Serie]
LEI \ 2006-
The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) requires the Netherlands to yearly send bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried out by LEI and CEI. The data sent to Brussels mainly involves technical and financial economic infor ...
help
Special: Rekenen met WK's \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Medema, D. \ Koolwijk, E. \ 2006
WK-installaties staan enorm in de belangstelling. In 2005 is er volgens Cogen Projects meer dan 300 MW geïnstalleerd op glastuinbouwbedrijven. De rentabiliteit van een WK hangt af van verschillende factoren. En voor elke teler is de situatie weer and ...
help
Was zeichnet erfolgreiche Betriebe aus? \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Knapp, L. \ Simon, K.E. \ 2006
130 jaarrekeningen van tuinbouwondernemingen in één regio werden onderzocht. Dit was interessant, omdat alle bedrijven onder vrijwel de zelfde randvoorwaarden hun werk verrichten. Toch waren de verschillen aanzienlijk. Volgens de onderzoekers duidt d ...
help
Belichten steeds meer kwestie van éérst rekenen; thema: Belichting \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Honkoop, E. \ 2006
Wanneer is belichten rendabel? Schommelende opbrengstprijzen en energieprijzen, warmtekrachtkoppeling en meeropbrengst maken dat deze vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is
help
Nederland duur voor melkveehouders \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Feenstra, J. \ 2006
Nederland is een duur land voor melkveehouders. Alleen de Deense veehouders betalen meer kosten die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een studie die twee studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden uitvoerden in op ...
help
Energiemarkt en energiecontracten \ BloembollenVisie [Artikel]
Kok, M. \ 2006
Energie wordt een steeds grotere kostenpost voor tuinbouwbedrijven. De verwachting is dat er nog geen einde komt aan de prijsstijging van elektriciteit en gas. Energiebesparende maatregelen kan de ondernemer toepassen om de energiekosten te verminder ...
help
Geld verstoken? Liever niet!: energiekosten vleeskuikenbedrijven lopen op \ De pluimveehouderij [Artikel]
Wisman, W. \ Klein Swormink, B. \ 2006
Onder normale omstandigheden lopen de energiekosten op de bedrijven van vleeskuikenouders op door stijgende prijzen van olie, gas en elektriciteit. De winter duurde lang dit jaar en dat hebben de ondernemers gevoeld in hun portemonnee. Welke acties o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.