help
Heer met de heren, boer met de boeren \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Onzenoort, K. van \ 2015
De liefde voor zijn vak steekt hij niet onder stoelen of banken, noch onder zijn klassieke Engelse bureau. Willem van Vliet is de rentmeester van GLK en noemt het 'een voorrecht om deze bijzondere functie te mogen vervullen'.
help
Kennis en schoonheid, grond en emotie \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Branderhorst, A. \ 2015
Ruben Smit brak landelijk door met De Nieuwe Wildernis, een film over de Oostvaardersplassen. Zijn studiegenoot Ferry Pikavet was ook bij het gebied betrokken, maar dan als rentmeester. Beiden dragen op hun eigen manier bij aan natuurbehoud. Smit en ...
help
Het GLB en de landgoedeigenaar : afstudeeronderzoek naar kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor landgoedeigenaren [Studentenverslag]
Soest, I. van \ Suijkerbuijk, T. \ 2014
In opdracht van LBP|SIGHT is onderzocht welke kansen er liggen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten aanzien van duurzame instandhouding van landgoederen. Het onderzoek heeft als doel om het werkveld van de beherend rentmeester en ...
help
Volledige schadeloosstelling van fruitteeltbedrijven???? : "nu en in de toekomst" [Studentenverslag]
Burgt, A. van de \ 2010
Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V. (hierna: VLNN) is een rentmeesterkantoor dat tijdens hun werkzaamheden regelmatig in contact komt met fruitteeltbedrijven. Voor de uitvoering van de taxatiewerkzaamheden heeft VLNN de wens om haar expertis ...
help
De rentmeester geeft, de rentmeester neemt \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Klap, P. \ 2006
Hield de rentmeester zich vroeger vooral bezig met het innen van de pacht en het verantwoord besteden van de gelden, tegenwoordig is zijn werkterrein veel breder. Tijdens de derde velddag van de opleiding Tuinkunst & Parken maken de cursisten kennis ...
help
Rentmeester wil af van oud imago \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Houweling, P. van \ 2005
Het beroep rentmeesterschap is verandert van beheer van landgoederen naar vastgoeddeskundige en procesbegeleider
help
100 jaar Nederlandse Vereniging van Rentmeesters : jubilerende rentmeesters willen knickerbocker imago bijstellen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Fokkema, T. \ 2004
Overzicht van de ontwikkelingen in het vakgebied van de rentmeester. Daarnaast een indruk van activiteiten en status van de overkoeplende organisatie, die de belangen behartigt van de beroepsgroep
help
'Burgers willen naar buiten - grijp die kans' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Sleurink, D. \ 2004
De Stichting IJssellandschap beheert 4000 hectare, met bossen, landgoederijen en boerderijen. Rentmeester Jaap Starkenburg ziet de toenemende behoefte van burgers om het platteland op te zoeken als een grote kans voor boeren om hun bedrijf te combine ...
help
Stage bij Sight adviseurs, afdeling Rentmeesterij en grondzaken [Studentenverslag]
Dongen, B. van \ 2004
help
Crisis brengt kerk bij boer : zoeken naar rol in rap ontzuilde sector \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
In een nieuwe visie op landbouw maakt rentmeesterschap plaats voor partnerschap waarbij de kerken zoeken naar en nieuwe rol
help
Jubileum Stichting Rentmeesterskamer \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
2001
5 artikelen tgv het 75-jarig bestaan van de Rentmeesterkamer
help
Groot akkerbouwbedrijf had goede opbrengsten maar moet financiële uitkomst nog afwachten : ambachtheerlijkheid Cromstrijen in Numansdorp (1206 ha) \ Plattelands post : magazine [Artikel]
2000
Een gesprek met de bedrijfsleider over de teelten van granen, aardappelen, suikerbieten en luzerne. De finaciële uitkomst is nog niet bekend omdat de aardappeloogst nog niet verkocht is
help
Rentmeesterskantoor Van Oostrum BV bemiddelt bij vele onroerend goed zaken in de landbouw \ Plattelands post : magazine [Artikel]
1997
De activiteiten van een Zeeuws en Brabants rentmeesterskantoor
help
Van kerkvoogd tot pachtheer \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Woudenberg, G.R. van \ 1996
Hoe levend kerkelijk grondbezit nog is, blijkt uit het gesprek met de heer Menkveld. Deze rentmeester van het Kantoor Kerkelijke Goederen houdt zich, net als zijn 'collega's, bezig met het beheer van grond en gebouwen. Voorts treedt hij op als advise ...
help
De rentmeester voelt zich vooral beheerder \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Boelkens, J.T. \ Goot, H.A. van der \ 1996
Een rentmeester adviseert bij alle zaken die het landelijk gebied betreffen. Maar hij is vooral beheerder van landelijk onroerend goed. Dit laatste aspect wordt hier in het bijzonder belicht
help
Conserveren en beheren op weg naar 2000 : over goed rentmeesterschap \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Hall, A. van \ 1995
Verkorte weergave van de beleidsvisie van het bestuur van de Stichting IJssellandschap
help
Goed rentmeesterschap \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
1993
In het kort iets over de taak en doelstelling van de Stichting IJssellandschap
help
Thema: De Rentmeester \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
1993
In dit themanummer wordt aandacht besteed aan de georganiseerde rentmeesterij in Nederland. Rentmeesters als beheerders en adviseurs van de groene ruimte komen aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan het werk van de Nederlandse Vereniging van R ...
help
Verslag van een stage op een rentmeesterskantoor [Studentenverslag]
Wennekes, L. \ 1988
help
Jaarverslag van de Nederlandse vereniging van rentmeesters [Jaarverslag, serie]
[1938]-
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.