help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Onkruid bestrijden na opkomst wintertarwe \ Management&techniek [Artikel]
2014
Wanneer je kort na het zaaien geen onkruidbestrijding kon uitvoeren, kan je bij gunstige bodem- en weersomstandigheden met goed gevolg behandelen kort na de opkomst van de tarwe. Een voordeel is dat je dan de productkeuze en de dosis kan aanpassen aa ...
help
Vergeet najaarsbehandeling onkruid in tarwe niet \ Management&techniek [Artikel]
Verhiest, G. \ 2013
Het basisprincipe van de onkruidbestrijding in wintergranen is eenvoudig: zo veel mogelijk onkruiden bestrijden in het najaar en complexe combinaties in het voorjaar vermijden. Een najaarsbehandeling is ook zinvol om een toenemende resistentiedruk af ...
help
Teeltmaatregelen moeten werking ondersteunen \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2013
De eerste gerst is al gezaaid en binnenkort wordt onkruidbestrijding actueel. Half mei 2013 bezochten we het demoveld van Bayer CropScience in Horion, bij Waremme. Daar wordt in een 3 jaar durende proef het effect van diverse teeltmaatregelen op de o ...
help
Melganzevoet is soms lastig te bestrijden \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2013
Melganzevoet ontsnapt regelmatig aan de onkruidbestrijding. Hiervoor zijn een aantal verklaringen. Te laat spuiten, sterk afgeharde melganzevoet en resistentie tegen metamitron zijn de belangrijkste.
help
Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Hoek, H. \ Wijnholds, K. \ 2013
De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te ...
help
Resistente melganzevoet: een probleemonkruid? [Presentatie]
Wilting, P. \ 2013
Powerpointpresentatie, gehouden op de Suikerbieteninformatiedagen, over de bestrijding van melganzevoet.
help
Werkgroep Onkruidkunde \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Mol, E. \ 2013
Kort jaarverslag over 2012.
help
Grassen meest gevreesde onkruiden in granen \ Management&techniek [Artikel]
Verhiest, G. \ 2012
Het aanbod van graanherbiciden was nog nooit zo groot als in 2012. Toch maakt de sector zich zorgen, want resistentie tegen de groep van de ALS-remmers ligt op de loer … vooral bij duist en windhalm.
help
Voorkom resistentie, behandel in het najaar \ Management&techniek [Artikel]
Verhiest, G. \ 2012
Eén ton graan. Dat kan de winst zijn van een najaarsbehandeling tegen onkruid. Granen die groeien zonder concurrentie hebben een groter opbrengstpotentieel, maar najaarsherbiciden verminderen ook de toenemende resistentiedruk tegen onkruid.
help
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2012
Met het bestaande middelenpakket voor de bietenteelt kan men in principe onkruid effectief bestrijden. Toch zien we de laatste jaren een toenemend aantal percelen waar de onkruidbestrijding niet goed is geslaagd. Vaak spelen de spuitomstandigheden hi ...
help
Laat onkruid in het najaar niet groeien \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Verhiest, G. \ 2011
Door de ideale nazomer zullen de wintergranen vroeger dan gewoonlijk gezaaid worden. Geef daarbij de onkruiden niet de kans om zich in het najaar te ontwikkelen. Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn toepgepast op verschillende tijdstippen. Spec ...
help
Monitoring van duist en hanepoot op resistentie tegen herbiciden [Boek]
Veldman, W.S. \ 2011
Graantelers in Noordoost-Groningen hebben al sinds de jaren negentig problemen met een verminderde werking van enkele middelen tegen duist. Hierdoor worden bepaalde effectieve middelen veelvuldig ingezet en ligt resistentieontwikkeling op de loer. HL ...
help
Gevolgen Roundup onheilspellend : wetenschapper luidt noodklok \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Hietkamp, D. \ 2011
Het aantal spontane abortussen en geboorteafwijkingen in de Amerikaanse veehouderij neemt toe. Zorgwekkende gevolgen van het gebruik van Roundup, meent professor Don Huber. De werkzame stof in het middel, glyfosaat, heeft een dusdanige impact dat hij ...
help
Niet altijd werkt een middel meer : onkruid \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2010
Zolang de mens landbouwer is, vecht hij tegen al het gewas dat niet gewenst is : onkruid. De omvang van de schade neemt toe. Bijvoorbeeld omdat er steeds minder chemische middelen inzetbaar zijn. Of omdat het klimaat verandert, omdat er nieuwe onkrui ...
help
'Vermoeden resistentie direct melden' : Winda Veldman, onderzoekster HLB in Wijster \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2010
Het Productschap Akkerbouw heeft onderzoeksinstantie HLB in Wijster opdracht gegeven resistente duist en hanepoot in kaart te brengen. De resultaten van het duistonderzoek zijn volgens onderzoekster Winda Veldman helder: het probleem neemt toe. Ze ro ...
help
Resistentie aanpakken met teeltmaatregelen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Zeeland, M. van \ Hoek, H. \ 2010
Een bespuiting met een herbicide kan tegenvallen en niet het verwachte effect geven. Dan kan er sprake zijn van resistentie. Ons land kent drie belangrijke typen. De kans op resistentie is met teeltmaatregelen of chemische methoden te voorkomen of te ...
help
Zuinigheid geboden met huidige middelen \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2009
Niet alleen in duist, ook in andere onkruiden komt steeds vaker onkruidresistentie voor door verkeerd gebruik van herbiciden. Een cultuuromslag is nodig
help
Middelen afstemmen voorkomt schade \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wijnholds, K. \ Spits, H. \ Weide, R. van der \ 2009
Van de oude aardappelrassen is vaak bekend welke gevoelig zijn voor schade door herbiciden en welke niet. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) heeft onderzocht hoe dat zit met nieuwere rassen. Goedkoop kan duurkoop zijn. Wie de dosering van Titus ...
help
Wenn die Ungräser resistent werden..... \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Bartels, M. \ 2008
Het is "vijf voor twaalf" wat betreft het gebruik van herbiciden in de graanteelt. Alleen nog met doelgerichte wisseling van de werkzame stof blijven de middelen effectief. Dr. Manfred Bartels van LWK Niedersachsen licht toe
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.