help
Beschermingsplan gentiaanblauwtje 2003 - 2007 [Boek]
Wallis de Vries, M. \ 2003
Het beschermingsplan is een concreet en gebiedsgericht actieplan. Om nieuwe kansen voor zowel het bedreigde Gentiaanblauwtje alsmede andere bedreigde soorten van natte heide en blauwgraslanden te bieden, is een reeks van maatregelen voor het beheer e ...
help
Een nieuwe vondst van het klaverblauwtje (polyommatus semiargus) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kamp, O.P.J.H. op den \ 2002
De vlinder komt vooral voor in beweide graslanden en in graslanden die in het midden van de zomer gehooid worden. Het klaverblauwtje is voor zijn voortplanting afhankelijk van bloeiende rode klavers. Extensieve begrazing zou gunstig kunnen zijn voor ...
help
Effecten van gefaseerd maaibeheer op de ongewervelde fauna van graslanden \ De levende natuur [Artikel]
Wallis de Vries, M.F. \ Knotters, J.C. \ 2000
De Vlinderstichting onderzocht in een aantal natuurgebieden met vochtige schrale graslanden het effect van maaien in rotatie (gefaseerd in ruimte en tijd) op het voorkomen van vegetatie- en bodembewonende invertebraten, o.a dagvlinders en loopkevers
help
Een kanttekening bij gefaseerd maaibeheer \ De levende natuur [Artikel]
Keizer, P.J. \ 2000
Kritiek op de conclusies van een onderzoek van de Vlinderstichting naar het effect van gefaseerd maaibeheer op de ongewervelde fauna van graslanden. Het leidt niet tot het meer voorkomen van zeldzamere en meer gespecialiseerde soorten
help
Kleine dieren in het landschap : veenhooibeestje \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Drees, M. \ 2000
Levenswijze, ecologie en verspreiding in Noord-Nederland van het veenhooibeestje, een vrij kleine vlindersoort. Dankzij vernattingsmaatregelen en toename van levend hoogveen groeit de populatie in het Fochteloerveen
help
Meer ruimte voor zeldzame Pimpernelblauwtjes \ De levende natuur [Artikel]
Oeffelt, P. van \ Wynhoff, I. \ 1999
De in de jaren zeventig uit Nederland verdwenen dagvlinders Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) zijn succesvol geherintroduceerd in het natuurreservaat "De Moerputten" bij Den Bosch. Om verdere ver ...
help
Natuurlijk tuinieren : de vlindertuin \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Gerritsen, H. \ 1999
Beschrijving van vlindertuin en de meest aantrekkelijke plantensoorten voor vlinders, vooral vaste planten
help
Red data book of European butterflies (Rhopalocera) [Boek]
Swaay, C. van \ Warren, M. \ 1999
help
Waarnemingen van bijzondere vlindersoorten in Limburg vanaf 1990 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Adams, J.B. \ Prick, M.J.M. \ 1997
help
Gentiaanblauwtje in De Zoom \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pahlplatz, R. \ Vossen, H. \ 1997
help
De rouwmantels van 1995 en 1996 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Beumeler, G. \ 1997
help
Dagvlinders van de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Akkermans, R.W. \ Boeren, J. \ 1997
help
Terugkeer van het klaverblauwtje in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Ellenbroek, F. \ 1997
help
Niet zo moeilijk als het lijkt : Limburgse witjes en blauwtjes \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Veling, K. \ 1997
help
Het spiegeldikkopje in Midden-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Raemakers, I. \ 1997
help
Stand van zaken Limburgse dagvlinderatlas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Veling, K. \ 1997
help
Libellen, dagvlinders en hommels in voor Flevoland karakterestieke vegetatietypen: Odonata; Lepidoptera: Rhopalocera; Hymenoptera: Apidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Huijser, P. \ Roos, M. \ 1996
help
Het dagvlinder monitoring project : indexen over 1990 - 1995 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Plate, C.L. \ Swaay, C.A.M. van \ Strien, A.J. van \ 1996
help
Een gedocumenteerde Rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen [Boek]
Maes, D. \ Dyck, H. Van \ 1996
help
Biotoopeisen van de Kleine heivlinder [Studentenverslag]
Harte, M. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.