Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 561

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rioolafvalwaterverwijdering"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Oppervlaktewaterkwaliteit nabij rwzi’s : periode 2008 - 2014 [Boek]
Zuilichem, H. van \ Moorman, J. \ Sande, R. van de \ 2015
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheergebied. Het waterschap heeft rwzi’s die effluent lozen op het oppervlaktewater. Daarom is het voor het waterschap van belang om te monitoren in ho ...
help
Hoe kun je slim omgaan met een problematische overstort? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schmidt, G. \ 2015
Riooloverstorten staan in een kwade reuk. Bij zware buien komt rioolwater via overstorten rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Maar hoe vervuild is dat overstortwater eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?
help
Technologisch jaarverslag ... [Jaarverslag, serie]
Waterschapsbedrijf Limburg \ [2008]-
Het technologisch jaarverslag presenteert de totaalprestaties van het Waterschapbedrijf Limburg (WBL) en de prestaties van de afzonderlijke installaties.
help
Applicatie voor verduurzaming : energiebesparing voor pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog op de agenda van gemeente Groningen staan. Rioolbeheerder Harm Klopman maakt sinds enige tijd gebruik van een gebruikvriendelijke frequentieregelaar voor rioolpompen. Mous Waterbeheer en Danf ...
help
Lavafilter Rotterdam effectief voor zware metalen en PAK's \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Beltgens, D. \ Pieneman, J. \ 2014
Het lavafilter aan de Vaanweg in Rotterdam blijkt 70 procent van de zware metalen en 60 procent van de PAK’s bij druk verkeer af te vangen. De wijze van aanleg, het ontwerp en het beheer van filter en verharding (bijvoorbeeld het strooien van zout) z ...
help
Gemaleninspectie 'nieuwe stijl' : grootschalig onderhoud in gemeente Eijsden-Margraten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Harbers, E. \ 2013
In 2011 is in de gemeente Eijsden-Margraten grootschalig onderhoud gepleegd aan vijf gemalen. Dit gebeurde volgens de gemaleninspectie 'Nieuwe stijl', die Sulzer Pumps samen met de gemeente heeft ontwikkeld. In 2013 krijgt deze operatie een vervolg m ...
help
Veel beheerders bij gemeentes lopen onbewust groot risico \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Teunissen, H. \ 2013
Je komt ze in elke gemeente tegen: riool- en minigemalen. In Nederland staan ongeveer 200.000 minigemalen en 100.000 rioolgemalen. Allemaal zijn ze voorzien van een besturingskast met elektrische schakelapparatuur. Als gemeente ben je eigenaar van de ...
help
Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2011 \ Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / Wetterskip Fryslan, Afdeling Zuiveringsbeheer [Jaarverslag]
2012
Het beheers- en bedrijfsresultatenrapport Zuiveringstechnische werken is de verslaglegging van de afdeling beheer waterzuivering van Wetterskip Fryslân over het functioneren van de zuiveringstechnische werken. Prestaties zijn gemeten ahv de volgende ...
help
Besparing van 135 miljoen euro op de rioolheffing door duurzame financiering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2012
Gemeenten en waterschappen staan voor de reusachtige opgave om tot het jaar 2020 samen maar liefst 380 miljoen euro te besparen. Hiervan komt circa 140 miljoen euro sectoraal voor rekening van de gemeenten, terwijl samenwerking met de waterschappen n ...
help
Regulering indirecte lozingen : stand van zaken anderhalf jaar na overdracht [Boek] - Versie 0.3
Breemen, A. van \ 2012
Aanleiding voor het houden van het onderzoek is de overgang van de bevoegd gezag rol met betrekking tot indirecte lozingen van de waterbeheerders naar de gemeenten en provincies met inwerkingtreding van de Waterwet per 22 december 2009. Indien er gee ...
help
STOWA Afvalwaterketensymposium : Marc Augustijn : 22 mei 2012 [Video]
Augustijn, M. \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Marc Augustijn (Waterschap Scheldestromen) in op de inventarisatie van praktijkcases van energiezuinig retourslib. De presentatie werd gehouden tijdens het 5e STOWA Afvalwaterketensymposium op 22 mei 2012 met belangrijke ontw ...
help
STOWA Afvalwaterketensymposium : Ivo Pothof : 22 mei 2012 [Video]
Pothof, I. \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Ivo Pothof (Deltares) in op de presentatie-indicatoren van persleidingen. Op 22 mei 2012 vond namelijk het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium plaats met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van riolering en afvalwa ...
help
Inventarisatie van lozingspluimen als potentiële migratie-barrière [Boek]
Foekema, E.M. \ Rippen, A.D. \ Slijkerman, D.M.E. \ 2011
Dat niet-fysieke barrières, zoals een plaatselijke verandering in waterkwaliteit of lozingen van verontreinigende stoffen, een potentiële belemmering voor trekkende vis kan vormen wordt vaak geopperd, maar hier zijn echter zeer weinig studies naar ui ...
help
DIDSON observaties van gedrag van vis rond lozingspluimen [Boek]
Keeken, O.A. van \ Burggraaf, D. \ Winter, H.V. \ Foekema, E.M. \ 2011
Binnen het project 'een pluim voor vismigratie’ zijn twee technieken toegepast om het gedrag van vis rond lozingspunten te onderzoeken: telemetrisch en akoestisch. Bij het telemetrisch onderzoek worden (lokaal) gevangen vissen van kleine zenders voor ...
help
KALLISTO demonstratieonderzoek. Praktijkonderzoek naar vergaande zuivering van riooloverstortwater en effluent op de RWZI Eindhoven \ WT-afvalwater [Artikel]
Dijk, P. van \ Menkveld, W. \ Schellekens, D. \ Broeders, E. \ Renkens, G. \ Postmes, L. \ Jonge, J. de \ 2011
Waterschap de Dommel en de gemeenten in het stroomgebied van de Dommel, ondersteund door universiteiten, zijn gestart met het KRW-innovatieproject KALLISTO. Dit project moet bijdragen aan een doelmatig en duurzaam schoner oppervlaktewater in de rivie ...
help
Inventarisatie praktijkcases energiezuining retourslib [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2011
Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt dat op veel rwzi’s meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energiebespa ...
help
Ja natuurlijk: overstort problematiek opgelost door natuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bronchart, S. \ Dubbelden, M. den \ 2010
In de gemengde rioolstelsels zijn vaak overstorten geplaatst om tijdens een regenperiode de mogelijkheid te hebben het overvloedige water in de stelsels te laten overstorten in oppervlaktewater. Daardoor wordt het rioleringsstelsel ontlast en kan het ...
help
Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg (2) : "Het ideaalcomplex als stabilisator in het financieringsproces" \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2010
Dit artikel is een vervolg op een eerder artikel in het novembernummer van vakblad Riolering uit 2009 en gaat dieper in op de mogelijkheid, die de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording bieden om op basis van het zogenaamde ideaalcomplex ...
help
Rioolraad maakt zich kwaad \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2010
Het zijn roerige tijden in de rioleringssector. Na een turbulente periode hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) en de Unie van Waterschappen (UvW) besloten om samen te werken. Deze team up heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband ...
help
Let op! Geld lenen kost geld \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Esch, K.J. van \ 2010
Het najaar is weer aangebroken. De bladeren vallen. Een nieuw kabinet is begonnen aan een omvangrijke klus, want er moet fors worden bezuinigd. Traditioneel eisen de gemeentefinanciën de nodige aandacht op. De begrotingen van 2011 worden vastgesteld. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.