help
Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden [Boek]
Bogers, R.P. \ Schram-Bijkerk, D. \ Devilee, J. \ Knol, A.B. \ Breugelmans, O.R.P. \ 2014
De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling va ...
help
Tewerkstellingspremies te weinig gekend \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de financiële ondersteuning van vaste werknemers. Deze tewerkstellingspremies zijn te weinig gekend. Daarom zetten we ze nog eens op een rijtje.
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Via risicoprofielen naar preventie op maat: teken en de ziekte van Lyme \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Velsen, L.S. van \ Beaujean, D.J.M.A. \ Gemert-Pijnen, J.E.W.C. van \ Maat, A. \ Steenbergen, J.E. van \ 2012
Het aantal tekenbeten en infecties met de ziekte van Lyme neemt snel toe in Nederland. Er zijn verschillende maatregelen die burgers kunnen treffen om tekenbeten te voorkomen, maar in de praktijk blijken ze deze vaak niet op te volgen. Door risicogro ...
help
Branche lijkt slecht voorbereid op teken : onderzoek: 32 procent van de werknemers is ooit gebeten \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2011
Werknemers in de groene sector lopen een risico om te worden gebeten door een teek. Om meer inzicht te krijgen hoe er binnen de branche wordt omgegaan met teken en wat er aan preventie wordt gedaan, heeft adviesdienst Stigas een onderzoek uitgevoerd. ...
help
Kinderen en internetrisicos : EU Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland [Boek]
Sonck, N. \ Haan, J. de \ 2011
Internetgebruik brengt ook risico's met zich mee. Dit rapport behandelt het online risicogedrag van 9-16-jarigen in Nederland. Hoe vaak komen zij in aanraking met internetrisico's en hoe vaak ervaren zij dit zelf als vervelend? Typische internetrisic ...
help
Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen [Boek]
Commissie Risicogroepen \ 2011
De overheid heeft de grondwettelijke verantwoordelijkheid om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Ze vertrouwt daarbij niet uitsluitend op het vermogen van de curatieve zorg, maar zet ook in op preventie. De overheid probeert zo veel mo ...
help
Advies over gezondheidsrisico's van kinder- en zorgboerderijen [Boek]
Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit \ 2010
Dieren kunnen een reservoir vormen van ziekteverwekkers die op mensen kunnen worden overgedragen en kunnen leiden tot ziekte (zoönosen). Dieren in kinder-en zorgboerderijen vormen hierop geen uitzondering en kunnen een gezondheidsrisico vormen voor b ...
help
Uit de armoede werken : omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede [Boek]
Hoff, S. \ 2010
Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat h ...
help
Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden [Boek]
Roest, A. \ Lokhorst, A.M. \ Vrooman, C. \ 2010
help
Leefstijlinterventies in Nederland : een verkenning van ervaringen en wensen [Boek]
Kroeze, W. \ Blokdijk, L. \ cop. 2009
Het Centrum Gezond Leven heeft in 2008 verschillende lokale professionals (GGD, thuiszorg, GGZ en gemeente) gevraagd naar het gebruik, de ervaringen en wensen betreffende gezondheidsbevorderende interventies en methoden.
help
Van teek tot transferpunt \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Custers, M. \ 2009
‘In tijden van nood leert men zijn collega’s kennen.’ Deze variant op een bekend gezegde past VHG toe via het Medewerkertransferpunt. Maar dan moet je natuurlijk niet ziek worden van een tekenbeet, want dan kun je heel lang uit de running zijn…
help
Bepaalde bevolkingsgroepen lopen risico op tekorten : rapport Gezondheidsraad over vitamine- en mineraleninname in Nederland \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Koningsbruggen, W. van \ 2009
In het rapport ‘Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen’ komt de Gezondheidsraad tot de conclusie dat de dagelijkse voeding van de meeste kinderen en volwassenen met een Nederlandse achtergrond voldoende microvoedingsstoffen levert. Wel ...
help
Seroprevalentie van Coxiella burnetii bij zwangeren in Noord-Brabant in 2007 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Meekelenkamp, J.C.E. \ Notermans, D.W. \ Rietveld, A. \ Marcelis, J.H. \ 2009
Een infectie met Coxiella burnetii geeft bij zwangere vrouwen verhoogd risico op een spontane abortus, intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht. Daarnaast hebben zwangere vrouwen een hoger risico op een chroni ...
help
Boomkwekers lopen risico op tekenbeet \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]video over teken (You Tube) - Week van de teek - WUR-rapport 2008 - Teken in Nederland - WUR-rapport 2006 - Powerpoint - Powerpoint - Powerpoint - poster Ziek van een tekenbeet
Mens, R. \ 2008
Mensen die beroepsmatig in de buitenlucht werken hebben grotere kans om in aanraking te komen met teken. Boomkwekers en hun medewerkers vormen een risicogroep, volgens, Albert Groen, medisch adviseur van Stigas. Met tips
help
Diabetesinterventies in kaart : inventarisatie van diabetesinterventies op het terrein van preventie en zorg in Nederland [Boek]
Hamberg-van Reenen, H.H. \ cop. 2008
In dit rapport wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van lopende en geplande interventies op het gebied van diabetespreventie en -zorg in Nederland. Het gaat hierbij om relatief nieuwe interventies die naast de bestaande diabeteszorg worde ...
help
Effect van leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risico : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Samenvatting van de bewijslast t.a.v. de effectiviteit van leefstijlinterventies wordt in deze review gepresenteerd voor: cholesterol en voeding, overgewicht, bloeddruk, lichamelijke inactiviteit, roken, diabetes mellitus, multifactoriële leefstijlin ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van diabetes mellitus bij patiënten met hart- en vaatziekten of hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Deze review geeft van een overzicht van het effect van leefstijlinterventies op (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten (HVZ) bij: patiënten met HVZ én type 2 diabetes, personen met alleen type 2 diabetes en personen met een gestoorde glucose tole ...
help
Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Kok, L. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Beschrijving van effecten van leefstijlinterventies bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als hoog-risicogroepen, met name personen met hypertensie. Met een overzicht van wetenschappelijke artikelen
help
Effectiviteit van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen : review [Boek]
Blokstra, A. \ Dis, S.J. van \ Verschuren, W.M.M. \ 2008
Overzicht van studies naar het effect van multifactoriële leefstijlinterventies bij patiënten met hart- en vaatziekten, waarbij het toedienen van medicatie geen onderdeel uitmaakt van de interventie. Onder multifactorieel wordt hierbij verstaan: een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.