Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 311

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="rivierengebied"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rivierenland leeft! : verbinden door samenwerking : quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, ...
help
Samen werken aan hoogwaterveiligheid : hoogwaterveiligheid in een samenspel van dijkversterking en rivierverruiming : startdocument MIRT-verkenning Varik-Heesselt [Boek]
2016
Het Startdocument bevat onder meer een omschrijving van de opgave en het doel van de MIRT-verkenning, geeft aan hoe alternatieven worden meegenomen, de wijze waarop participatie wordt vormgegeven en de te doorlopen stappen. Vanwege de inhoudelijk en ...
help
Beheerplan bijzondere natuurwaarden Uiterwaarden Lek : beheerperiode 2015-2020 [Boek]
Wilde, A. \ 2016
Natura 2000-beheerplan voor het natuurgebied Uiterwaarden Lek.
help
Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken' [Boek]
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard \ 2016
De deltabeslissing waterveiligheid, die in 2014 aan de Tweede Kamer in het kader van het nationale Deltaprogramma, is aangeboden laat geen twijfel. In de laaggelegen delta van de Rijn-Maasmonding blijft het tot in de verre toekomst noodzakelijk om di ...
help
Waterstandsverlopen Benedenrivierengebied voor WTI2017 [Boek]
Kieftenburg, Annette \ Stuparu, Dana \ 2016
In dit rapport is onderzocht of indeling in deelgebieden uit de WTI2011 kan worden gehandhaafd waar het gaat om het afleiden van waterstandsverlopen. De conclusie is dat deze in grote lijnen blijven zoals deze was. Maar met de overgang naar de nieuwe ...
help
Case studies best practices onkruidbestrijding : duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland [Boek]
Sluis, B.J. van der \ Baltissen, A.H.M.C. \ 2016
Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector ...
help
Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied [Boek]
Arts, Gertie \ Verdonschot, Ralf \ Maas, Gilbert \ Massop, Harry \ Ottburg, Fabrice \ Weeda, Eddy \ 2016
Na een inleiding (Hoofdstuk 1) beschrijft het rapport achtereenvolgens de macro-evertebraten (Hoofdstuk 2); de vissen, amfibieën en reptielen (Hoofdstuk 3); en de waterplanten van het rivierengebied (Hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgevoerd ...
help
Grote grazers voor veiligheid en natuur in rivieruiterwaarden : fase 1 analyse bestaande gegevens [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Smit, C. \ Emond, D. \ Liefveld, W.M. \ Bakker, E.S. \ 2015
Hoe kan begrazing het beste ingezet worden on natuur- en veiligheidsdoelen in het rivierengebied in goede samenhang te realiseren? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar begrazing in uiterwaarden voor het OBN Deskundigenteam Rivierenlandscha ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Boek]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Waterspuwers: bruljant of briljant idee? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
In Beneden-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) is het onmogelijk om regenwater te infiltreren vanwege de kleiige bodemopbouw. Om het belang van afkoppelen en de juiste afvoer van regenwater te benadrukken, is voor een slimme en leuke oplossing gekoz ...
help
Dijkinspiratietafel : design, inspiratie en polderen komen samen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voorsluijs, E. \ 2015
Waterschap Rivierenland gaat aan tafel met experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie en affiniteit met stedenbouwkundigen. De vraag is in een zeer vroeg stadium mee te denken over de aanpak van de toekomstige dijkverbeterin ...
help
Pilot soortresponsies waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ H2O online [Artikel]
Jaarsma, N. \ Gylstra, R. \ Ee, G. van \ Geest, G. van \ 2015
Soortresponsies geven informatie over het voorkomen van een soort in relatie tot de milieuomstandigheden. Ze kunnen worden afgeleid uit monitoringsdata. De berekende responsies kunnen worden gebruikt om milieuomstandigheden af te leiden uit de aanwez ...
help
Theo Dersjant gooit steen in de vijver : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Het is goed dat er waterschappen zijn. Maar het is nergens voor nodig dat waterschappen een gekozen bestuur hebben. In twee zinnen samengevat is dat de conclusie die journalist Theo Dersjant trekt in zijn boek Oud bestuur. Een jaar lang keek hij als ...
help
Land van Rijn en Waal : ‘rivierklei heeft graag een volle benzinetank’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Rijk, H. \ 2014
Deze keer staat een bedrijf op de rivierklei centraal. Ik ben op bezoek in de Betuwe bij de familie Van Olst in Andelst. Dit kerkdorp is gelegen tussen de Waal en de Rijn. De wisselende grondsoorten van hun bedrijf vereisen een goede verzorging. Als ...
help
Succesvol integreren doe je zo : gesprek met hoofd Handhaving Rivierenland en Hollandse Delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Derks, R. \ 2014
De afdelingen Handhaving van waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland werden 2 jaar geleden samengevoegd. Wat zijn de geheimen van het succes en wat zijn leerpunten?
help
Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
help
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden \ De levende natuur [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordijk, J. \ Nijssen, M. \ 2014
In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
help
Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch \ De levende natuur [Artikel]
Sýkora, K.V. \ Rotthier, S.L.F. \ 2014
Stroomdalgrasland was vóór 1960 algemeen, is sindsdien dramatisch achteruitgegaan en is vrijwel verdwenen. Na Plan Ooievaar en de invoering van het wildernisbeheer is langs de grote rivieren veel veranderd. De nadruk kwam in veel terreinen te liggen ...
help
Trendanalyses oppervlaktewaterkwaliteit Waterschap Rivierenland over periode 2008 t/m 2013 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ 2014
Dit rapport beschrijft aanpak en resultaten van trendanalyses van de oppervlaktewaterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Rivierenland over de periode 2008 t/m 2013. De basisgegevens voor deze studie bestaan uit 722.356 meetwaarden, verdeeld ...
help
'Het draagvlak is niet groot' : stevige kritiek op democratisch gehalte waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2014
Sinds enige tijd is Theo Dersjant - schrijver van het boek 'Oud bestuur, een jaar ongenode gast bij een waterschap' - een bekende in waterschapsland. In zijn boek laat hij zich kritisch uit over het democratisch gehalte en functioneren van het waters ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.