help
Nederlands rondhout voor een beter klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Kremers, J. \ Oldenburger, J. \ 2018
De Nederlandse ambities om meer CO2 op te slaan en vast te leggen in de strijd tegen klimaatverandering biedt ook de Nederlandse bos- en houtketen kansen. Aan de ene kant binnen het bosbeheer, maar ook de rondhoutketen kan hiervan profiteren. Samen m ...
help
Kansen voor hout van eigen bodem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Broek, K. \ Breemen, G. van \ 2018
Een prachtig product van eigen bodem: hout. Staatsbosbeheer produceert jaarlijks zo’n 300.000 m³ rondhout uit FSCgecertificeerde bossen. Deze bossen zorgen niet alleen voor hout, maar ook voor beleving, biodiversiteit en een gezonder leefklimaat. Het ...
help
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2017
In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt. Probos gaat in op de kansen voor het realis ...
help
De Nederlandse rondhoutzagerijsector : een analyse met het oog op de toekomstige rondhoutverwerkingscapaciteit [Boek]
Voncken, Fons \ Oldenburger, Jan \ 2017
Indien zagerijen niet toekomstbestendig zijn of niet mee kunnen bewege n met de opwaardering, zijn de beleidsdoelen van de Nederlandse overheid lastig te realiseren . In directe zin zijn de lokale zagerijen van groot belang als afnemer van de Nederla ...
help
Vraag naar kwaliteitshout stijgt : rondhoutveiling: alles verkocht voor de hoogste prijzen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2017
Op de laatste jaarlijkse Rondhoutveiling in februari is al het hout verkocht tegen de hoogste prijzen. Er is ruimte voor meer aanbod. Een deel van de Nederlandse bosbeheerders is nog te weinig met de verkoop van kwaliteitshout bezig. Zonde, vindt Mei ...
help
Zagerijen onmisbare schakel in de rondhoutketen \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Voncken, F. \ Oldenburger, J. \ 2016
De rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel binnen de Nederlandse rondhoutketen. In dit Bosbericht met de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête wordt daarom specifieke aandacht aan zagerijen besteed. Niet in de laatste plaats, omda ...
help
Veilig stapelen van rondhout [Boek]
[2016]
Bij het stapelen van rondhout langs wegen om het hout klaar te zetten voor transport naar de houtverwerkende industrie, kunnen zich voor medewerkers, omstanders / publiek, en voor weggebruikers een aantal risico’s voor doen. De rolstapel zelf kan gaa ...
help
Houtmeten voor de verkoop - hoe en op welk punt? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, C. de \ 2016
Wat is de beste manier om het oogstvolume te bepalen, zodat zowel de kopende als verkopende partij hier vertrouwen in hebben en tevreden zijn met de uiteindelijke afrekening? Deze vraag kwam naar voren tijdens de excursie ‘Kijken bij collega’s’ op 26 ...
help
Het mooiste hout onder de hamer : de rondhoutveiling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Horst, J. van der \ 2015
De Nederlandse Rondhoutveiling hamert al jarenlang noest aan de weg. Volgend jaar komt de twintigste editie. Voor wie is de veiling, hoe werkt het en waar moet je hout aan voldoen?
help
Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2014
De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer de res ...
help
Passie voor hout : bijzondere kopers op de rondhoutveiling \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Oldenkamp, L. \ 2014
Vorig jaar schonk Boomzorg aandacht aan de rondhoutveiling van de Unie van Bosgroepen. Dat artikel was een pleidooi voor meer aandacht voor het gebruik van hout voor nuttiger bestemmingen dan de opwekking van warmte of elektriciteit. Maar waar gaat h ...
help
Boombeheerders, de rondhoutveiling is een goed alternatief voor de versnipperaar! \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Oldenkamp, L. \ 2013
Bij groenbeheerders gaat er doorgaans geen belletje rinkelen als het om waardevolle stamstukken gaat. Veel moois gaat vaak verloren via de handen van de aannemer en wordt brandhout. Maar goed vrijgekomen hout kan hoge prijzen opleveren op de rondhout ...
help
Afstemming vraag en aanbod rondhout van belang \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Groot, C. de \ 2013
2012 is een slecht jaar geweest voor de rondhoutverwerkende industrie in Nederland zo blijkt uit de jaarlijkse rondhoutenquête van Probos. Na een lichte opleving in 2011 zijn de gevolgen van de economische crisis in 2012 zeer sterk voelbaar geweest. ...
help
Licht herstel rondhoutsector, groeiende vraag naar douglas en lariks \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Groot, C. de \ 2012
Na het historische dieptepunt in 2009 lijkt er in 2011 sprake te zijn van een licht herstel binnen de Nederlandse rondhoutverwerking. Ten opzichte van 2009 is er sprake van een stijging van 11% in de hoeveelheid verwerkt rondhout. Dat blijkt uit de r ...
help
Crisis werkt ook in rondhoutverwerking door \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Winterink, A. \ Oldenburger, J. \ 2010
Sinds 1988 brengt Probos in beeld hoeveel rondhout er in Nederland verwerkt wordt. Er is in 2009 in vergelijking met 2008 15% minder rondhout verwerkt binnen de Nederlandse rondhoutsector. De huidige economische omstandigheden hebben dus ook duidelij ...
help
Dik hout vraagt kwaliteitsbeheer [Brochure]
2008
De oogst van industrieel rondhout bestaat grotendeels uit naaldhout (74%). Grenen is de belangrijkste houtsoort op enige afstand gevolgd door douglas en lariks. Populier is de belangrijkste soort binnen de oogst van industrieel loofhout. De verdeling ...
help
Te veel dikke bomen in het bos? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ 2008
Het aandeel dikke bomen in het Nederlandse bos neemt als gevolg van het huidige bosbeheer steeds verder toe. Er bestaat de vrees dat deze toename leidt tot problemen bij de rondhoutverwerkende industrie en daarmee bij de rondhoutafzet. Dit Bosbericht ...
help
Kosten voor ondersteuning afhankelijk van systeem en materiaal \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Kessel, T. van \ 2008
Ondersteuning van appel- en perenaanplanten is nodig om de bomen goed rechtop te laten staan, omdat de directe kosten van het ondersteuningsmateriaal bij het aanleggen van een fruitperceel behoorlijk hoog is, is het goed van te voren te overwegen in ...
help
Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor bos- en houtsector in de periode 2005-2025 [Boek]
Oosterbaan, A. \ Berg, C.A. van den \ Schelhaas, M.J. \ 2007
In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is ge ...
help
Statistieken bevestigen prijsstijging rondhout \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ 2007
De fors gestegen rondhoutprijzen zijn nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp binnen de rondhoutverwerkende sector in Nederland. Er werden percentages van meer dan 30% genoemd, maar hoe zit het nu werkelijk? Dit Bosbericht geeft de resultaten van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.