Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ruimtelijke ordeningsrecht"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Megawet in wording : uit de luwte : terugblik vierde Nationale Dag van de Omgevingswet 2015 [Boek]
2015
Ook in 2015 staat de Omgevingswet weer stevig in de belangstelling. Dit blijkt eens te meer uit een opnieuw uitverkocht huis tijdens de vierde editie van de Dag van de Omgevingswet. De wet is in juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu vo ...
help
Simply better, complexly different or business as usual? : an analysis of how planning practitioners frame the Dutch Environment and Planning Act [Studentenverslag]
Hollemans, D. \ 2015
This study focuses on the Dutch Environment and Planning Act (in Dutch: Omgevingswet). Which is a law that as from 2018 will replace a plethora of laws, orders in council and rules of law that currently determine what is permitted in Dutch spatial pl ...
help
De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ 2014
In september 2011 verscheen het rapport van de Commissie Van Doorn ‘Al het vlees duurzaam; de doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020’. In dit rapport werden de hoofdlijnen geschetst voor een verduurzaming van de inten ...
help
Waterbelangen beter geborgd : Omgevingswet : thema publiek-private samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Een nieuwe Omgevingswet moet vanaf 2018 het leven van bouwend Nederland simpeler maken. De wet, waar al jaren aan wordt gewerkt, gaat tientallen wetten en honderden daaronder hangende uitvoeringsbesluiten en regelingen vervangen. Wat gaat de waterwer ...
help
De landbouw-effectrapportage \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Alphen, C.W.M. van \ 2013
Bij het nemen van planologische besluiten is steeds de vraag hoe de agrarische belangen in een gebied moeten worden afgewogen tegen de wenselijkheid van de komst van nieuwe functies. In het algemeen behoort aan zo’n belangenafweging onderzoek vooraf ...
help
Recht voor de groenblauwe ruimte [Boek]
Kistenkas, F.H. \ 2012
"Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkeli ...
help
De provinciale ruimtelijke verordening en de 'megastal' : een korte terug- en vooruitblik \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bodden, P.P.A. \ 2012
Over de regulering van de intensieve veehouderij in Nederland door middel van de provinciale ruimtelijke ordening (Wro).
help
Nieuwe AMvB Ruimte : landschappelijk erfgoed eindelijk juridisch beschermt \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ Kistenkas, M.E.A. \ 2012
Ondanks huidige beleidsvoornemens van decentralisatie en deregulering introduceert de nieuwe AMvB Ruimte (officieel: besluit algemene Regels Ruimtelijke Ordening 2011) van rijkswege allerlei nieuwe rechtregimes. Zo gaat er een harde juridische "nee, ...
help
Wie ordent de ruimte in het landelijk gebied? : een concurrentie van bevoegdheden, preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2011 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bodden, P.P.A. \ 2011
Dit preadvies richt zich op de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied (het buitengebied), gericht op de hogere overheids­niveaus (rijk en provincie), waarbij de verhouding tus­sen de provincie en de gemeente centraal staat. Met de vraag: hoe wo ...
help
Maestr'eau : de Crisis- en herstelwet, wordt vervolgd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2011
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) inwerking getreden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met deze wet opgedaan. Ingegaan wordt op de eerste jurisprudentie op basis van de Chw, in het bijzonder over de bestuursrechtelijke bepalingen, ...
help
Het bestemmingsplan buitengebied : preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2011 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ 2011
Aan de nieuwe wetgeving als zodanig zal in dit preadvies geen verdere aandacht worden besteed. Het gaat vooral om rechtspraak, die invulling geeft aan vragen rond het bestem­mingsplan, in het bijzonder over de materieelrechtelijke aspecten, die van b ...
help
Laat de watervergunning bij de waterbeheerder : omgevingsrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bolkestein, H. \ Havekes, H. \ Wensink, W. \ 2011
In het Regeerakkoord van 2010 en in het Hoofdlijnenakkoord van het Rijk met de decentrale overheden is het al opgenomen: het Omgevingsrecht in Nederland wordt herzien. Bedoeling is het omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen. De waterschappen ...
help
Bedrijfsontwikkeling is creatief zoeken naar mogelijkheden \ Groeien. Investeringsgids voor varkens- en pluimveehouders [Artikel]
2011
De varkenshouderij loopt steeds vaker tegen grenzen aan. Tegen de grenzen van het bouwblok, de grenzen van de regelgeving, maar vooral tegen financiële grenzen. Onafhankelijk adviesbureau Exitus in Veghel schetst de mogelijkheden voor varkensbedrijve ...
help
De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2010
Op 1 okotber 2010 was het zover. Na een voorbereidingstijd van ongeveer 5 jaar trad de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor ...
help
Inleiding recht en ruimte [Boek]
Bouterse, P.J. \ Meulen, R.J. van der \ cop. 2010
Inleiding recht en ruimte 2010 verschaft een goed inzicht in de betekenis van de ruimtelijke ordening in Nederland. De nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving komen uitgebreid aan bod, zeker waar het gaat om de ingrepen die voortvloeien uit de ...
help
Onderzoek bestekken en contracten binnen de gemeentelijke organisatie in de GWW sector [Studentenverslag]
Verkooijen, A. \ Drost, J. \ [2010]
Door de komst van steeds meer contractvormen in de GWW- sector (grond-, wegen- en waterbouw) is het voor veel opdrachtgevers en aannemers niet meer duidelijk wanneer welke contractvorm het beste toegepast kan worden. Om hier wat meer duidelijkheid in ...
help
Wetgeving en literatuur \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ Monsma, C.S.C. \ 2010
Dit artikel geeft een overzicht van relevante stukken aangaande wetgeving, ontwikkelingen in het vakgebied en een korte reactie daarop. Onder andere worden genoemd: omgevingsrecht, beheer landelijk gebied, LNV-subsidies, regeling dierziekten, kwekers ...
help
Wet ruimtelijke ordening : tekstuitgave [Boek]
Albers, P.J.R. \ 2010
De teksten van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening die in dit boek zijn opgenomen, zijn samengesteld uit alle wetten en besluiten die tezamen bepalend zijn geworden voor de per 1 luji 2010 vigerende teksten, voor zover dez ...
help
Multifunctionele landbouw \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Bruil, W. \ 2010
Er zijn steeds meer agrarische bedrijven die naast agrarische productie andere economische activiteiten uitoefenen op het boerenerf. Deze multifunctionele landbouw kan dan ook met andere juridische regels te maken hebben.
help
De gevolgen van de Waterwet voor de drinkwaterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boot, S. \ Loois, A. \ Verheijden, S. \ 2010
De Waterwet biedt zowel mogelijkheden als bedreigingen voor drinkwaterbedrijven. De wet dwingt tot samenwerking tussen waterbeherende overheden en afstemming tussen de Waterwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bedreigingen liggen echter in het f ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.