help
Geen twijfel over borging weidegang \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. der \ 2020
De richtlijnen rondom het gebruik van het weidemelklogo zijn per 1 januari dit jaar aangescherpt. Niet omdat er twijfels bestaan over weidegang, maar om aan te tonen dat koeien daadwerkelijk minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten lopen.
help
Multinationals trekken aan duurzaamheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Voor melkveehouders in de grote zuivellanden van de wereld is er geen ontkomen meer aan. Met multinationaal opererende voedingsconcerns als aanjagers krijgen ze te maken met steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Soms levere ...
help
E-learning module Stressvrij omgaan met de koe : wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert: op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat; wat de gevolgen van deze angst zijn op melk ...
help
Voortgang 2Solve en overige toezeggingen NVWA [Brief]
Dchouten, C. \ 2020
help
Eindrapport LNV community 2019 [Boek]
Gulpers, N. \ Kwakman, P. \ Klerkx, M.-L. \ [2020]
De pilot van de LNV Community liep van juni t/m december 2019. In deze periode hebben 6 onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: De positie van de boer in de keten; Ervaren tegenstellingen in regels; Gebruik van r ...
help
Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronacrisis voor dieren veehouderij [Brief]
2020
Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis, ingezonden op 10 april jl. met kenmerk 2020Z06547
help
Afgekeurde karkassen voor menselijke consumptie \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2020
Runderkarkassen worden gekeurd voordat zij in de voedselketen gebracht mogen worden. De bedoeling van deze keuring is de consument te beschermen voor vlees dat abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen van diergenee ...
help
Doelgericht verlengen levensduur melkvee : Naslagwerk voor veehouders over het verlengen van de levensduur van melkvee [Boek]
[ca. 2020]
De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitsto ...
help
Deltaplan veehouderij [Boek]
Stadig, L. \ Berg, B. van den \ 2020
De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Bij iedere crisis klinkt de roep om echte oplossingen. Toch worden er vaak vooral brandjes geblust en blijven onderliggende oorzaken bestaan. Daarom presenteert de Dierenbesc ...
help
Exporten levend vee [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Vraag en antwoord over dierenwelzijn bij transport tijdens droogte en watertekort [Boek]
2020
Informatie over de regels voor transport van dieren tijdens een periode van hitte.
help
Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen 2020 [Boek]
2020
help
Bomen in en rond de weide, nog niet zo'n slecht idee \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2020
Elke veehouder weet dat het welzijn van zijn dieren belangrijk is wegens het rendement. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt moet dierenwelzijn zeker een prioritair aandachtspunt zijn. Met de zomer in het verschiet is het goed om zich even te bezi ...
help
Houw: van tranen tot blindheid \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Maas, S. \ 2020
Houw (Infectieuze Bovine Keratoconjunctivitis) is een besmettelijke oogaandoening bij rundvee. Het begint met enkele traanogen en dieren die knijpen met de ogen. Zonder behandeling kan Houw een oog ernstig beschadigen.
help
‘Verband rundveehouderij en corona ongegrond en stigmatiserend' \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Rozendaal, J. \ 2020
Het coronavirus eiste reeds duizenden mensenlevens, nu duiken er enkele dierlijke besmettingen op. De koe lijkt volgens de huidige inzichten niet vatbaar. Wel wordt er in de publieke opinie de link gelegd tussen COVID-19 en de intensieve veeteelt. ‘O ...
help
Ook dieren nemen afscheid \ Nature Today [Artikel]
2020
Grazers als paarden, runderen en wisenten zijn sociale dieren. Ze leven in kuddeverband met sterke familiebanden en een duidelijke hiërarchie. Als mensen nemen we afscheid en rouwen we om het verlies van een dierbare of naaste. In dit artikel in onze ...
help
Beantwoording Kamervragen over de verwachte warme zomer [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Bedrijfsovernamefonds jonge boeren [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Kamerbrief over bedrijfsovernamefonds jonge boeren.
help
Uitkomst tweede benchmark van beeldmerken met een duurzaamheidsclaim op voedingsproducten : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Kamerbrief over beeldmerken met een duurzaamheidsclaim op voedingsproducten.
help
Council conclusions on animal welfare : an integral part of sustainable animal production [Congresverslag]
2019
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.