help
Knutselen met koeienmest is nog onvoldoende bedrijfszeker \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2017
Koeienmest bewerken op het erf om op mestafzetkosten te besparen en er mineralen uit te halen die de kunstmest vervangen. Het aantal initiatieven op dit gebied groeit, maar voor een echte doorbraak is het wachten op betaalbare en bedrijfszekere techn ...
help
Het verlagen van de TAN-excretie als maatregel om de ammoniakemissie op het melkveebedrijf te verminderen : methodiek voor het vaststellen van de TAN-excretie: module 'Bedrijfsspecifieke Emissie Ammoniak' (BEA) van de Kringloopwijzer [Boek]
Šebek, L. \ Migchels, G. \ Dijk, C. van \ 2017
help
De PerceelVerdeler: optimaal verdelen van de beschikbare mest op het melkveebedrijf [Boek]
Oenema, Jouke \ Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ 2017
help
Rundveemest duwt varkensmest over de grens : export van mest van runderen stijgt explosief, de schaal blijft bescheiden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2016
De groeicijfers zijn indrukwekkend, maar de export van mest uit de melkveehouderij is in absolute getallen nog beperkt. Overschotten vinden relatief gemakkelijk hun weg naar de binnenlandse akkerbouw en de hogere mineralengehalten maken varkens- en kippe ...
help
‘In 1.500 uur nog geen enkele storing’ : Stichting Mestverwerking Gelderland investeert in Stroe in belading, centrifuge en zuivering \ Solids processing Benelux [Artikel]
Brandenburg, H. van \ 2016
De aangeleverde kalvermest werd jaar na jaar dikker. De verwerkingsinstallatie in Stroe piepte en kraakte en de capaciteit daalde snel. Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) besloot daarom € 1,5 miljoen te investeren in onder meer bezinkseltanks, ...
help
Een circulaire economie in mest : mestloze veehouderij is nog ver weg, maar dichterbij dan ooit \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ Pol, H. van den \ 2016
De mestmarkt zou een complete herwaardering krijgen als mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmest mag worden toegepast. Het onderwerp is niet nieuw, maar sinds kort komt er beweging in de vooral politieke discussie.
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) [Boek]
Vonk, J. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2016
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure s ...
help
PASsend beweiden [Boek]
Mosquera, J. \ Philipsen, B. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C. M.. \ Ogink, N. W. M.. \ 2016
Beweiding is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten wo ...
help
Reductie van ammoniak door aanzuren van mest \ Management&techniek [Artikel]
Schoonhoven, D. \ 2015
Ook in Denemarken worden landbouwbedrijven verplicht om ammoniak te reduceren om een vergunning te kunnen krijgen. We gingen er op een melkveebedrijf kijken naar de techniek van het aanzuren van mest.
help
Volautomatisch mest scheiden en instrooien \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2015
Automatisch melken, automatisch voeren en automatisch instrooien van de ligboxen. Het bespaart allemaal werk. Sim Holland koppelt nu ook het scheiden van de mest aan de instrooier. Alles verloopt volautomatisch.
help
Op naar de 15 ton droge stof : experts zien ondanks strenge mestnormen nog flink rek in opbrengstpotentie van grasland \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
Een gemiddelde drogestofopbrengst van 15 ton per hectare is zonder dure of ingewikkelde maatregelen haalbaar op grasland in Nederland. Dat zeggen grasexperts. Nu ligt de gemiddelde opbrengst op 10 ton. Met ruimere mestnormen, het jaar door beregenen ...
help
Kali en nitrifi catieremmers verbeteren stikstofbenutting : Leo Tjoonk: ‘Om eiwit in gras te verhogen, is voldoende kali strooien nodig’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Een euro aan stikstof uit bemesting levert drie euro aan kvem op. Dat blijkt uit bemestingsproeven van Agrifirm. Deze laten ook zien dat kali en nitrificatieremmers de omzetting van stikstof uit kunstmest en drijfmest in eiwit sterk verbeteren.
help
Fosfaatregelwoud leidt tot run op volkstuintjes \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De veehouderij wordt overspoeld door regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMvB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog maar amper droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al ...
help
Antwoorden op vragen over de situatie in de melkveehouderij [Boek]
2015
Staatssecretaris Dijksma (EZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de situatie in de melkveehouderij.
help
Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer [Boek]
Aarts, Frans \ S̆ebek, Léon \ 2015
Het rekenmodel KringloopWijzer brengt op jaarbasis de waarden van een aantal kengetallen van het melkveebedrijf in beeld. Aan de veestapel gerelateerde kengetallen zijn 1) de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) ‘onder de staart’, 2) de hoevee ...
help
Fokken op een fosforefficiënte koe : erfelijkheid van fosforafgifte in de melk vergelijkbaar met erfelijkheid van percentage vet \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2015
Door de fosforgift uit voer en de fosforafgifte in melk beter op elkaar af te stemmen kan volgens Wageningse onderzoekers de fosfaatuitstoot in mest flink naar beneden. Fokken op fosforefficiënte koeien behoort zelfs tot de mogelijkheden, maar dan mo ...
help
Effect van het Aeromix systeem op ammoniakemissie in een melkveestal : verkennend onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ Zonderland, J.J. \ 2015
In een verkennend case-control onderzoek is vastgesteld dat de ammoniakuitstoot in de afdeling met het Aeromixsysteem ca. 50 % lager was dan die van de referentieafdeling. Er is geen toename van lachgasemissie gevonden.
help
Stro in de box : strooiseltype vraagt aandacht \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Wientjes, H. \ 2015
Stro is prima strooisel voor in de ligbox, maar lastig in de mestkelder. De groep Stro in de box stelde een lijst met do’s en don’ts op.
help
Direct urine scheiden van mest \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
De kwatrijnstal van Sjaak en Suzanne Sprangers is de eerste in zijn soort in Nederland. De nieuwe stal combineert welzijn met milieu.
help
Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen [Boek]
Melse, R.W. \ Starmans, D.A.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2015
Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.