Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 495

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="salland"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Boseigendom in Twente en Salland : resultaten van een enquête onder kleine boseigenaren in Twente en Salland [Boek]
Clerkx, A.P.P.M. \ Hengeveld, G.M. \ Schelhaas, M.J. \ Helmink, A.T.F. \ 2016
In de regio Twente/Salland is onderzoek uitgevoerd naar het boseigendom en motivatie van boseigenaren. Alle eigenaren met bosbezit van ten minste 0,5 ha hebben een enquête ontvangen met persoonlijke vragen over de eigenaar, het eigendom, beheer en oo ...
help
Hoe nat was de berg? : hydro-ecologische systeemanalyse ten behoeve van lokaliseren voormalige en actuele vochtige heide op de Archemerberg [Boek]
Bouwman, J.H. \ Smeenge, H. \ Jansen, A.J.M. \ 2016
De hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg geeft inzicht in het voorkomen van vochtige heide in het verleden en de mogelijkheden voor ontwikkeling en versterking van deze waarden in de huidige situatie vanuit het inzicht in het hydro-eco ...
help
Hydrologisch onderzoek PAS Sallandse Heuvelrug, Westflank [Boek]
Schunselaar, S. \ Hauw, K. van der \ 2016
Dit rapport beschrijft fase I van het “Hydrologisch onderzoek t.b.v. PAS Sallandse Heuvelrugwestflank” (Referentie INK/185, 27 februari 2015). De PAS-gebiedsanalyse (DLG2015a) geeft aan dat in het deelgebied Sprengenberg (westflank) op termijn herste ...
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
help
Een betere bescherming van drinkwaterbronnen bestaat niet : natuurbeheer is booming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
Drinkwaterbedrijven zijn inmiddels serieuze natuurbeheerders. Zoals Dunea, die 1700 ha duin beheert in Meijendel, 330 ha in Berkheide en 190 ha in Solleveld. Zoals Vitens, die circa 3300 ha in beheer heeft van gebieden op Ameland en Terschelling tot ...
help
Verdwenen bijensoort bij steilrand op Sallandse Heuvelrug \ Nature Today [Artikel]
Smit, J. \ Smit, J. \ Noordijk, J. \ Vreugdenhil, D. \ 2015
Na een ogenschijnlijke afwezigheid van bijna 40 jaar, is de gele tubebij weer in Nederland gezien. Op de Sallandse Heuvelrug is deze als verdwenen beschouwde soort waargenomen. Spectaculair, zeker omdat de soort nooit eerder in Overijssel is gevonden ...
help
Hoogwaterbeschermingsprogramma : eerste oplevering in Dalfsen [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oosterveld, M. \ 2015
Uit de lange lijst van 167 projecten van het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werd op 9 april 2014 het eerste project opgeleverd. Namelijk het Waterfront langs de Vecht bij Dalfsen.
help
De kracht van de Salland Deal, samen sterk in landbouw, water, natuur en landschap : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Starkenburg, J. \ 2015
Gebruikers en beheerders van Salland zorgen samen voor een duurzaam beheer van het gebied. Groene en blauwe diensten worden efficiënt en effectief in goede onderlinge samenwerking geregeld. Door agrarisch natuurbeheer, landschapsonderhoud en waterdoe ...
help
'Bij twijfel huur je een plug-and-milk Mobistar' : Dairy Farmers of Salland over mobiele Dairymaster melkstal \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Rob Boerkamp uit Olst (OV) is de eerste Nederlandse melkveehouder, die de mobiele Mobistar swingover melkstal van Dairymaster toepast op zijn bedrijf. Hij melkt er nu een jaar mee. Hoogste tijd dat hij en de studieclubleden van de Dairy Farmers of Sa ...
help
Aanwonenden en de herinrichting van ‘hun’ Regge \ H2O online [Artikel]
Steege, B. ter \ Smit, G. \ 2014
In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspe ...
help
Doorstart van het Nederlandse korhoen? : oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud [Boek]
Jansman, H.A.H. \ Buij, R. \ Groot, G.A. de \ Hammers, M. \ 2014
De laatst overgebleven Nederlandse korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug bereikte in 2012 een historisch dieptepunt met slechts twee getelde hanen. Om het uitsterfrisico te verkleinen zijn in april 2012 en 2013 respectievelijk vier en 25 korhoen ...
help
Automatiseren of personeel inhuren? : Sallandse vrouwengroep discussieert over arbeidsefficiëntie \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Melkveebedrijven worden steeds groter en daarmee komen gezinsbedrijven voor de keuze te staan: investeren in automatisering of personeel aannemen? Op een studieclubavond van Sallandse boerinnen blijkt dat daarover genoeg te discussiëren valt.
help
Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wegman, W. \ 2014
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de lan ...
help
Effectiveness and reliability analysis of emergency measures for flood prevention \ 6th International conference on flood management, Sao Paulo, Brazil [Congresverslag]
Lendering, K.T. \ Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2014
During flood events emergency measures are used to prevent breaches in flood defences. However, there is still limited insight in their reliability and effectiveness. The objective of this paper is to develop a method to determine the reliability and ...
help
Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied [Boek]
Boonstra, F. \ Bruil, W. \ Fortuin, R.J. \ Haas, W. de \ 2014
Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk g ...
help
Inteelt onder Sallandse korhoenders : de genetische gevolgen van een kleine populatieomvang [Boek]
Groot, G.A. de \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ Laros, I. \ Meyer-Lucht, Y. \ Höglund, J. \ 2014
Recent werd Alterra gevraagd om de resultaten van onderzoek dat de afgelopen jaren door verschillende instituten is uitgevoerd te bundelen en te integreren om een antwoord te krijgen op de vraag of het korhoen duurzaam voor Nederland behouden kan wor ...
help
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wiegman, W. \ 2014
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwbergi ...
help
FotY-genomineerde Eduard Kruiper : ‘wat kan een aannemer wat wij niet kunnen?’ \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Hellendoorns onderhoudsteam op tijd gereorganiseerd om te concurreren met bedrijfsleven. Eduard Kruiper van de gemeente Hellendoorn is de traditionele sportveldbeheerder: hij zwaait de scepter over een eigen onderhoudsteam dat beschikt over een uitge ...
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2014
In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
help
Water-over-straat-berekeningen brengen theorie en praktijk bij elkaar \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stuurman, B. \ Finkers, M. \ 2014
De klimaatverandering zal vaker leiden tot wateroverlast in het stedelijk gebied. Daarnaast kan ook de mate van overlast toenemen. Om goed te kunnen anticiperen op klimaatverandering en om beleidsmatige keuzes te kunnen maken, is inzicht nodig in het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.