help
Pilot succesvol: “Gewoon doen!” : slofjesmethode is gemakkelijk en snel \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Slagter, T. \ 2018
“Als je salmonella aanpakt, dan verbeter je je bedrijf ook op het gebied van andere ziektes.” Trudy van der Ven- Verschuuren is boerderijcoach en dierenarts voor KDV (Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees), in dienst van Westfort Vleesproducten. Zij ...
help
Salmonella-infecties bij pluimvee \ Management&techniek [Artikel]
Peeters, L. \ 2016
Salmonella is een gram-negatieve bacterie die verschillende soorten pluimvee, maar ook de mens kan infecteren. In dit artikel worden de verschillende salmonellatypes besproken, net als de besmettingsroutes en detectiemethoden.
help
Aandacht voor weerstand : vaker infectieziekten op grotere bedrijven door meer kans op overdracht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2016
Hoe groter bedrijven worden, hoe meer aandacht er moet zijn voor de aanpak van infectieziekten. Dat stelde GD-directeur Ynte Schukken op een symposium van additievenleverancier Speerstra. Het was dé brug naar toevoegmiddelen aan rantsoenen die de weers ...
help
Handhaaf uw gezondheidsstatus! \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2015
Het economische belang van een gezonde veestapel is bij elke veehouder bekend, maar het initiatief om bedrijven ziektevrij te maken komt vaker van anderen af dan van de sector zelf. Vlaanderen heeft in dit dossier een voortrekkersrol, terwijl Nederla ...
help
Salmonella spp. in the feed chain in the Netherlands : monitoring results of five years (2008 to 2012) [Boek]
Yassin, H. \ Adamse, P. \ Fels-Klerx, H.J. van der \ 2015
Salmonella spp. is an important food-borne pathogen in humans. In the Netherlands, monitoring Salmonella spp. in the feed and food chain has become an important issue since 1997. Monitoring results from different sectors, such as broiler meat and egg ...
help
Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2014 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Tijsma, A.S.L. \ Wit, B. \ Pelt, W. van \ 2015
In deze rapportage worden meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2014 gepresenteerd en vergeleken met de jaren daarvoor. Dit betreft de meldingen die bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM werden geregistreerd door ...
help
Varkensbedrijven krijgen te maken met salmonella-beheersing : meerdere besmettingsroutes op een bedrijf \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Gisteren, T. van \ 2015
Salmonella komt dit jaar nadrukkelijker op de agenda. Via bloedmonitoring is er al inzicht in de aanwezigheid van het aantal afweerstoffen. Bedrijven die veel antistoffen in hun veestapel hebben, worden in de toekomst wellicht met sancties geconfront ...
help
Buitendienst 'on the road' \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Erp, T. van \ Konijn, N. \ 2015
Samen werken aan diergezondheid. Dat is de missie van de GD. Daarom zijn de 16 buitendienstmedewerkers van de GD rechtstreeks bereikbaar voor melkveehouders. Ze krijgen te maken met allerlei vragen, zoals in dit geval 2 vragen over de vervanging of u ...
help
Aandacht voor aanpak van salmonella : Duitse slachterijen korten varkens in salmonella categorie III \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Cornelissen, J. \ 2015
Sinds Duitse slachterijen aankondigden varkens in salmonella categorie III met 3 euro te korten, is er meer aandacht dan ooit voor het reduceren van deze bacterie. Peter van der Wolf van de Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert de inzet van zuren i ...
help
Een voedsel gerelateerde uitbraak van Salmonella Heidelberg op kinderdagverblijven \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Rijckevorsel, G.G.C. van \ Mieras, L. \ Bovée, L.P.M.J. \ Dijk, C. van \ Scholing, M. \ Swaan, C.M. \ Heck, M. \ Lavooij, P. \ Sonder, G.J.B. \ 2015
Begin juni 2014 werd een gelijktijdige uitbraak van gastro-enteritis op enkele Amsterdamse kinderdagverblijven bij de GGD gemeld. In het verloop van een paar dagen liep het aantal gemelde zieke kinderen sterk op (65 zieke kinderen, 7 ziekenhuisopname ...
help
Resultaten pilootproject salmonella \ Management&techniek [Artikel]
Brossé, C. \ 2015
Vooraleer een nieuwe salmonellawetgeving tot stand kan komen, is er heel wat voorbereidend werk nodig. In het pilootproject dat werd opgestart, gingen we op zoek naar een geschikt staalnameschema voor het bepalen van de salmonellastatus van een fok- ...
help
Stal een keer ziekenhuis schoon maken : Salmonella java en S. infantis soms hardnekkig \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De pluimveehouderij heeft de salmonella’s in zo’n twintig jaar tijd drastisch weten in te perken. Besmettingen komen nu veel minder voor. Toch zijn pluimveedierenartsen de laatste tijd bezorgd aangezien Salmonella java en S. infantis op een aantal vl ...
help
De impact van het Duitse salmonellabeleid \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Franssen, P. \ 2015
Duitsland gaat sinds januari 2015 strenger om met varkensbedrijven die in salmonella-categorie 3 vallen. Sommige Duitse slachterijen willen daarom zelfs geen ‘categorie 3-varkens’ meer slachten. De slachterijen die dat nog wel doen, geven een korting ...
help
Salmonellascreening op containers en kratten \ Management&techniek [Artikel]
Pierré, E. \ 2014
Op een pluimveebedrijf is de aanvoer van containers en kratten met kippen een kritisch punt bij de preventie van ziekte-insleep. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) nam in 2012 en 2013 stalen om na te gaan in welke mate deze containers en kratten ...
help
Bacterievreters in de startblokken \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
Bateriofagen en antibiotica komen in de natuur voor. Door een toenemend gebruik van antibiotica raakten de fagen in de vergetelheid. Nu, met een toename aan resistenties tegen antibiotica en weinig nieuwe middelen in het vooruitzicht, worden de bacte ...
help
Wat weten Nederlanders van Salmonella en welke maatregelen namen ze tijdens een uitbraak? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Beaujean, D.J.M.A. \ Velsen, L. van \ Gemert-Pijnen, J.E.W.C. van \ Steenbergen, J.E. van \ Timen, A. \ 2014
Voedselgerelateerde Salmonella-infecties zijn een wereldwijd probleem. Gedurende een grootschalige uitbraak is het van belang dat het publiek de maatregelen neemt die door de GGD’en en de overheid worden geadviseerd. Om de naleving van deze maatregel ...
help
Nationaal uitbraakonderzoek in de praktijk: Salmonella Thompson in gerookte zalm \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Beek, P.M. van \ Jong, A.E.I. de \ Heck, M.E.O.C. \ Pelt, W. van \ Kerkhof, J.H.T.C. van den \ 2014
In de tweede helft van 2012 speelde er een grote nationale uitbraak van Salmonella Thompson in Nederland. Uiteindelijk is bij 1149 patiënten de besmetting bevestigd en zijn er 4 doden gemeld. Het daadwerkelijke aantal zieken was naar schatting 23.000 ...
help
EU Interlaboratory comparison study primary production XVI (2013) : detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks [Boek]
Kuijpers, A.F.A. \ Mooijman, K.A. \ 2014
In 2013 deden alle 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) in de Europese Unie mee aan een onderzoek om concentraties Salmonella in een stal met leghennen (kippenmest) aan te tonen. Voor dit soort onderzoek zijn monsters van de uitwerpselen van k ...
help
Lokale uitbraak van Salmonella typhimurium voorjaar 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Fievez, L.C.R. \ Tjhie, H.T. \ Oudheusden, D.E.C. van \ Jong, A.E.I. de \ 2014
In het voorjaar van 2012 deed zich een uitbraak van Salmonella typhimurium voor in en rond 1 gemeente in de provincie Noord-Brabant. Er werden in totaal 67 patiënten bij de GGD Brabant-Zuidoost gemeld die tot het cluster werden gerekend, hiervan werd ...
help
Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2013 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Wit, B. \ Pelt, W. van \ 2014
In 2013 zijn meer, maar kleinere uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen geregistreerd dan in 2012. In totaal waren het er 290; 14 meer dan in het jaar ervoor. De uitbraken veroorzaakten minstens 1460 zieken, een aanzienlijk lager aantal da ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.