help
De agro-ecologische benadering op de Boerderij van de Toekomst [Boek]
2020
De agro-ecologische benadering op de Boerderij van de Toekomst kent drie elkaar versterkende elementen: 1. Bodemkwaliteit als basis 2. Diversiteit in gewassen 3. Zorg voor landschapselementen
help
Resultaten onderzoek: Kansen voor samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland \ LTO Noord [Artikel]
2020
Sancia Vergunst, stagiaire bij LTO Noord regio West, heeft in januari haar onderzoek afgerond waar de vraag: Hoe kan de samenwerking tussen veehouders, akkerbouwers en tuinders worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten?
help
Cross-sectorale samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland : onderzoek naar de mogelijke kansen en bedreigingen voor de samenwerking tussen agrarische ondernemers in Zuid-Holland [Boek]
Gunst, S. de \ 2020
help
Van gouden driehoek naar gouden cirkel met de grondstof Kaumera \ Water governance [Artikel]
Roeleveld, P. \ 2020
Een consortium van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, STOWA, adviesbureau Royal HaskoningDHV, TU Delft en ChainCraft, ontwikkelaar van biobased materialen, werkt intensief samen om Kaumera naar de markt te brengen. Deze veelbelovend ...
help
Op De Heideboerderij wordt de perfecte samenwerking geoefend : video \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
help
Via de Oranjehoen op weg naar de perfecte kringloopkip \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
In de serie ‘Jonge boeren en hun toekomst’, die we nog helemaal niet hebben op dit platform, gaat Johan Leenders zeker een rol spelen. Samen met zijn moeder Annelies runt hij een gecombineerd boerenbedrijf in Swifterbant, waar zij elke dag weer probe ...
help
Kamerbrief over afspraken met supermarkten ter bevordering van kringlooplandbouw [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
2020
Natuurlijke plaagbestrijders zoals zweefvliegen hebben voedsel nodig. De voedselwens verandert gedurende de levenscyclus: veel volwassen insecten doen zich te goed aan nectar en stuifmeel, maar de larve heeft bladluizen nodig. Andere plaagbestrijders ...
help
Natuur en landbouw verbinden : achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact [Boek]
Gerritsen, Alwin \ Aalbers, Carmen \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ 2020
Dit technical report doet verslag van het onderzoek achter de bevindingen en informatie over de rol van de landbouw bij de ontwikkeling en het behoud van het Natuurnetwerk in de Evaluatie van het Natuurpact 2020. Dit geldt specifiek voor de ambities ...
help
Special : Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Blijvend grasland voldoet aan veel wensen van de nieuwe tijd. Tegelijkertijd staat de continuteelt van mais onder druk en wordt juist vruchtwisseling met gras als oplossing naar voren geschoven. Deze tegenstelling vraagt om weloverwogen keuzes.
help
10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw [Boek]
[ca. 2020]
Ons huidige landbouw-voedselsysteem is niet meer houdbaar. Niet alleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de aantrekkelijkheid van ons landschap vragen een ...
help
Kan een goede boer natuurinclusief zijn? [Boek]
Westerink, Judith \ 2020
help
De opiniemaker: Martha Bakker : ‘Natuurinclusief gaat werken’ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lentz, J. \ 2020
Martha Bakker is sinds 1 juli 2019 hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Haar doel? Nederland opnieuw inrichten om kringlooplandbouw, klimaatplannen en herstel van biodiversiteit te realiseren.
help
Congres Eco-innovaties uit Biomassa : bio-economie verbindt de Eems-Dollard Regio \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
‘De bio-economie stopt niet bij de landsgrenzen, net zo min als dat geldt voor de klimaatverandering.’ Dat stelde Henk Staghouwer, de Groningse gedeputeerde voor onder meer Landbouw, Natuur en Water tijdens het internationale congres ECOinnovaties ui ...
help
Zeewierlab: symbiose tussen kennis en bedrijvigheid \ TNO Innovation for life [Artikel]
2019
Een laboratorium waar wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan pionierende ondernemers die willen innoveren met zeewier. Een investering in innovatie, nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en duurzaamheid. Na uitgebreid onderzoek op laboratoriums ...
help
Slotconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs : “Samenwerken is méér dan een online verhaal” \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Als de opbrengst van drie jaar Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) in één woord gevangen moet worden, is dat wel ‘samenwerken’. Dat bleek op 10 oktober tijdens de GBO-Slotconferentie in Dordrecht.
help
BIC Annual Report 2018 [Jaarverslag]
2019
BIC is the private partner in the €3.7 billion public-private partnership with the EU - the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) and is the only industry-led European bioeconomy association pioneering investment and creating synergies for ...
help
Source B naar de volgende fase? : Source B special \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Nadat het zwarte goud verdween uit Limburg, door de sluiting van de steenkolenmijnen, startte een periode van bezinning in deze zuidelijke provincie. Kennis en ondernemerschap werden het nieuwe goud in Limburg, met een sterke focus op chemie, materia ...
help
Samenwerking: de basis van succes : 5 jaar Source B : Source B special \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Samenwerking vormt ook de basis van het Limburgse succes in de biobased economy. Daarbij worden niet alleen de provinciegrenzen overschreden, maar ook de grenzen tussen sectoren, bedrijven en instellingen. Een bloemlezing.
help
Kleurrijke buurt verstevigt sociale cohesie : Het sleutelwoord is samenwerking, vooral tussen buurbewoners \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Poldermans, J. \ 2019
Samenwerking is het sleutelwoord. Niet alleen tussen burgers, groenaannemers en de gemeente, maar ook, of wellicht juist hoofdzakelijk, tussen buurtbewoners. Dat is de kracht en het succes van het concept Kleurrijk Buiten, dat zich als een olievlek u ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.