Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 62

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De megastal in ons landschap : regie nodig voor inpassing grootschalige landbouwbedrijven \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Holtjer, L. \ 2009
Megastallen komen er, hoe dan ook. Dat was het uitgangspunt van een ontwerpproject met inwoners van het toekomstige landbouwontwikkelingsgebied (LOG) bij Vaassen en Beemte. Een klein groepje burgers en agrariërs ging in februari van start met de inpa ...
help
Harvardstudenten ontwerpen klimaatbestendige toekomst: Almere door Amerikaanse ogen \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Metz, T. \ 2009
De natuur doet ze denken aan Jurassic Park. De plannen die ze maken voorzien in het deels onder water zetten van de polder. De nieuwe woningen komen op terpen. Of ze offeren het groen in de stad op voor wonen. Dat Nederlanders het getemde water niet ...
help
Puzzelen in de Peel met groenblauwe diensten : een zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor samenwerking en concrete uitvoering van groene- en blauwe diensten in de Peel [Boek]
Zwaan, J. van der \ 2009
Er liggen volop kansen voor groenblauwe diensten: het tegen vergoeding beheren van natuur en landschap door agrariërs en particulieren. In veel gebieden is volop vraag naar deze diensten, is er geld voor geregeld en willen partijen graag aan de slag. ...
help
Kaderrichtlijn Water leidt tot een mooi noordelijk huwelijk \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.J. \ 2009
Wie kan er nu beter helpen de visstand te monitoren dan de sportvisserij? Waterschap Noorderzijlvest en Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk doel: zorgen voor water met een goede ecologische kwaliteit
help
Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+ [Boek]
Brons + partners landschapsarchitecten \ Van den Bijtel Ecologisch onderzoek \ 2009
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben besloten samen een landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Zij hebben hiervoor Brons + partners landschapsarchitecten opdracht gegeven dit LOP op te stel ...
help
Geleerd in het Westerkwartier : een onderwijsproject in een dynamische regio 2003-2008 [Boek]
Derkzen, P. \ 2009
Het Zuidelijk Westerkwartier wordt in 2003 uitgekozen door de Raad van Bestuur van Wageningen UR om samenwerking tussen de fuserende instellingen Van Hall Instituut, Larenstein en Wageningen Universiteit en de DLO onderzoeksinstituten te bevorderen. ...
help
Dynamiek op het platteland vraagt om lef: 'voorbeelden als de Buurderij kunnen ambtenaar verleiden' \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
2009
Het bruist van de ideeën voor nieuwe ondernemingen op het platteland. Maar veel initiatieven lopen stuk op rigide regels en een gebrek aan financiering. Netwerk Platteland organiseerde in juni 2009 een symposium voor ondernemers en ambtenaren om tot ...
help
Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten - Dl. 1: Processen en rollen [Boek]
Lindt, M.C. van de \ 2009
Dit boekje is de eerste in een reeks van vijf over "Op weg naar duurzame mobiliteit : inspiratie uit Transumo-projecten"
help
De economische betekenis van toerisme en recreatie in een regio: toerisme en recreatie verdient meer. \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Janssen, H.G.M. \ Jansen, B.N. \ Flooren, M.W.J. \ 2009
De forum bijdragen van dit creatieve nummer laten allen op hun eigen manier het belang van samenwerking zien. Jansen en Janssen (Saxion Hogeschool) tonen een basismodel voor de Veluwezoom, dat gebaseerd is op het verslag De economische betekenis van ...
help
Gevraagd en ongevraagd advies: Yttje Feddes over haar functie als Rijksadviseur van het Landschap [interview] \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Broekhof, S. \ Fritschy, L. \ 2009
Sinds 2004 heeft Nederland naast een Rijksbouwmeester ook een Rijksadviseur voor het Landschap. Dirk Sijmons was de eerste in deze functie. Yttje Feddes volgde hem op. Samen met Ton Venhoeven (Infrastructuur), Fons Asselbergs (Cultureel erfgoed) en L ...
help
Samen ondernemen in de agrosector : een zoektocht naar de perspectieven [Boek]
Wolf, P. de \ Verstegen, J. \ Meer, R. van der \ Reeuwijk, P. van \ Voort, M. van der \ Zijlstra, J. \ 2009
De primaire agrarische sector wordt nog steeds gedomineerd door zelfstandige familiebedrijven. Hoewel deze bedrijven - net als hun toeleveranciers en afnemers - volop bezig zijn met efficiëntieverbetering en schaalvergroting wordt relatief weinig geb ...
help
Kansen voor maatschappelijke diensten in Fryslân [Boek]
Oterdoom, T. \ Haisma, G. \ Elzinga & Oterdoom \ Grontmij \ 2009
De provincie Friesland heeft in beeld laten brengen welke kansen er in Friesland zijn voor het verrichten van maatschappelijke diensten door boeren. Dit zijn diensten waaraan behoefte is in de maatschappij, maar welke niet door de markt worden beloon ...
help
Samen groeien : stappenplan voor het bevorderen van samenwerking tussen organisaties uit de natuur- en gezondheidssector [Boek]
Bosch, F. van den \ Wielen, P. van der \ Luttik, J. \ 2009
Deze studie gaat over de vraag hoe meer en betere samenwerking kan worden gerealiseerd tussen organisaties uit de natuur- en gezondheidszorgsector in projecten op het raakvlak van natuur en gezondheid. Na het opstellen van een analysekader en een voo ...
help
Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2009 : een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden [Boek]
Kersten, R.A.E.M. \ Akro Consult \ 2009
Deze Reiswijzer biedt marktpartijen en overheden duidelijkheid in de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Nederland op zowel praktische als juridische aspecten. De Reiswijzer geeft praktische handreikingen voor de selectie van private partners in geb ...
help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
help
Terreinbeheerders zien nut samenwerking \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Jagt, P. van der \ 2009
Of regionaal terreinbeheer een goed idee is, hangt af van het landschap en de natuurdoelen die je wilt bereiken. “Je moet goed bepalen waar je wat wilt. Samenwerking met andere terreinbeheerders kan de natuurkwaliteit verbeteren. Maar ze moeten wel o ...
help
Eerste kustverdedigingsproject met PPS in Groot-Brittannië' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Tanis, M. \ Vergeer, T. \ 2009
Herstel van de basiskustlijn inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar', dat was het doel van de Engelse Environment Angency bij het uitschrijven van de tender voor de eerste kustbeschermingsproject met PPS (Publiek Private Samenwerking) als con ...
help
Het spook Auroux : Europees arrest gijzelt overheid en markt \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. van den \ 2009
Het arrest van Auroux heeft grote nadelige effecten op projecten van publiek-private gebiedsontwikkeling. Grote vraag is of er een openbare aanbestedingsplicht gaat gelden voor ontwikkelingsprojecten waarbij de overheid op de een of andere manier bet ...
help
Voorstel hydrobiologische bibliotheek ten behoeve van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Boek]
Kleinendorst, T. \ Wal, B. van der \ Vermulst, H. \ 2009
Deltares, Alterra, RWS Waterdienst, PBL en STOWA ontwikkelen het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (onderzoeksproject 443.142). Inmiddels is een eerste versie gereed. In de tweede versie, die momenteel (begin 2009) wordt ontwikkeld, wordt veel a ...
help
Uitbreiding natuurgebied Fochteloërveen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Touwen, L. \ Blok, A. \ 2009
De omvorming van landbouwgrond naar natuurgebied is een complex proces. Wie ervoor kiest om daar zelf aan mee te werken en investeert in samenwerking, wacht een boeiend traject. De stichting 'Het Marius Tonckensfonds', de familie Schuiling en de Vere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.