Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwe fabriek maakt bijna zuiver water van effluent \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2009
Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterschap Velt en Vecht zijn op fifty-fifty basis samengegaan in een joint venture, die ‘ultra puur’ water zal produceren voor de NAM. Daartoe wordt momenteel voor 43,5 miljoen euro een waterbehandelingsfabriek ge ...
help
Rioleringsbeheer in een waterketenbedrijf: angst- of wensdroom? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hottinga, F. \ Dassen, W. \ Snaterse, K. \ 2009
Kees Snaterse geeft in het tweede nummer van H2O (2009) onder de kop ‘Beheer van riolering in een waterketenbedrijf: hype of fictie?’ zijn visie op samenwerking in de waterketen. Volgens de heren Hottinga en Dassen bestrijdt hij de stelling: ‘Als je ...
help
Samenwerking met Zuid-Afrika op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meeuwissen, M. \ Sinnema, K. \ Kuijpers, A. \ 2009
Sinds enkele jaren werken de Unie van waterschappen, Waterschap Groot Salland en Wetterskip Fryslân samen met nationale en regionale stroomgebiedbeheerders in Zuid-Afrika. In september 2008 leverde een afvaardiging van beide waterschappen een bijdrag ...
help
Puzzelen in de Peel met groenblauwe diensten : een zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor samenwerking en concrete uitvoering van groene- en blauwe diensten in de Peel [Boek]
Zwaan, J. van der \ 2009
Er liggen volop kansen voor groenblauwe diensten: het tegen vergoeding beheren van natuur en landschap door agrariërs en particulieren. In veel gebieden is volop vraag naar deze diensten, is er geld voor geregeld en willen partijen graag aan de slag. ...
help
San Francisco Bay: preparing for the next level [Boek]
Raalten, D. van \ Laan, T. van der \ Wijsman, P. \ Boeije, L. \ Schellekens, E. \ Dircke, P. \ Pyke, B. \ Moors, E. \ Pelt, S. van \ Elias, E. \ Dijkman, J. \ Travis, W. \ McCrea, B. \ LaClair, J. \ Goldbeck, S. \ 2009
This report provides new insights on the impacts climate change poses on San Francisco Bay, the opportunities this challenge brings and some potential guidelines on how to move forward, as the Bay Area continues to position itself in leading the way ...
help
Kaderrichtlijn Water leidt tot een mooi noordelijk huwelijk \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.J. \ 2009
Wie kan er nu beter helpen de visstand te monitoren dan de sportvisserij? Waterschap Noorderzijlvest en Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk doel: zorgen voor water met een goede ecologische kwaliteit
help
Experimenteren met nieuwe werkwijzen in waterschapsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandstra, B. \ Coenen, F. \ 2009
Met de waterschapsverkiezingen van eind 2008 is een nieuw hoofdstuk geopend in het democratisch bestuur van de waterschappen in Nederland. Voor het eerst konden politieke partijen kandidaten stellen. De zetelverdeling binnen de besturen werd op een n ...
help
Voor welke opgaven staan waterschap en gemeente? [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, P. van \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ 2009
Middels twee interviews (in 2006 en 2008) nam Waterschap De Dommel, ondersteund door Royal Haskoning, de afgelopen jaren het initiatief om op eenvoudige, pragmatische wijze samen met gemeenten te inventariseren welke lokale en regionale stedelijke wa ...
help
Does collaboration enhance learning? : the challenge of learning from collaborative water management research [Proefschrift]
Raadgever, G.T. \ 2009
In de afgelopen decennia hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die de noodzaak hebben onderstreept tot samenwerking tussen beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden. Het aantal praktijkstudies naar leren door samenwerking ...
help
Samen werken aan de stedelijke wateropgave \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hersbach, L. \ Lodewijk, M. \ 2009
Dit artikel is een samenvatting van het gelijknamige hoofdstuk in het bestuurlijk handboek 'Riolering en stedelijk watermanagement'. In combinatie met het hoofdstuk 'Samen werken aan de afvalwaterketen' wordt in het handboek een compleet overzicht ge ...
help
Verslag FloodEx 2009 \ NVRB-Nieuwsbrief [Artikel]
Kolen, B. \ Glerum, P. \ 2009
In september 2009 heeft de internationale oefening FLOODEX plaatsgevonden. De oefening EU Floodex 2009 is opgezet onder leiding van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC). Voor de oefening is een scenario opgesteld door HKV lijn in wat ...
help
Innovaties in waterbeheer door internationale samenwerking [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boogaard, F.C. \ 2009
Met het oog op onder andere klimaatverandering zijn innovaties en doorontwikkeling van zuiverende watersystemen van groot belang. Het Interreg IVB project ‘Skills integration and New Technologies (SKINT)’ heeft tot doel om door kennisuitwisseling bij ...
help
Unieke samenwerking tussen waterzuivering en industrie [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schilperoord, P. \ 2009
In het voorjaar van 2010 neemt waterschap Zeeuw-Vlaanderen op de rwzi Terneuzen een nieuwe membraanbioreactor in gebruik. Het innovatieve project is een samenwerking tussen dit waterschap en Evides Industriewater met technologie van Norit Membrane Te ...
help
Zuivering van afvalwater in Jimma, Ethiopië: de uitdaging \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bruggen, B. Van der \ Haddis, A. \ Baeyens, D. \ Beerten, S. \ Impe, J. Van \ Smets, I. \ 2009
In het kader van een langdurig samenwerkingsproject (VLIR-IUS) tussen de Vlaamse universiteiten en de universiteit van de Ethiopische stad Jimma werd de huidige toestand aldaar wat betreft sanitatie, afvalwater en de mogelijkheden tot zuivering in ka ...
help
Deltaprogramma : kwartiermakersteam effent pad voor Deltaregisseur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Peperstraten, J. van \ 2009
In het najaar van 2009 (of mogelijk eerder) doet de Deltaregisseur zijn/haar intrede. Sinds 1 januari 2009 functioneert er een kwartiermakersteam dat een vliegende start van de Deltaregisseur mogelijk moet maken. Die persoon moet straks gaan zorgen v ...
help
Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2009 : een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden [Boek]
Kersten, R.A.E.M. \ Akro Consult \ 2009
Deze Reiswijzer biedt marktpartijen en overheden duidelijkheid in de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Nederland op zowel praktische als juridische aspecten. De Reiswijzer geeft praktische handreikingen voor de selectie van private partners in geb ...
help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
help
Eerste kustverdedigingsproject met PPS in Groot-Brittannië' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Tanis, M. \ Vergeer, T. \ 2009
Herstel van de basiskustlijn inclusief het beheer en onderhoud voor 25 jaar', dat was het doel van de Engelse Environment Angency bij het uitschrijven van de tender voor de eerste kustbeschermingsproject met PPS (Publiek Private Samenwerking) als con ...
help
Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H. van \ Geilvoet, S. \ 2009
Dit artikel geeft een beschrijving van het jaarlijkse nieuwjaarscongres van de Nederlandse watersector van 16 januari 2009. Vooral het afvalwatergedeelte is druk bezocht. Gezamenlijke conclusie was dat de wetenschappelijke wereld steeds meer zal moet ...
help
Voorstel hydrobiologische bibliotheek ten behoeve van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Boek]
Kleinendorst, T. \ Wal, B. van der \ Vermulst, H. \ 2009
Deltares, Alterra, RWS Waterdienst, PBL en STOWA ontwikkelen het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (onderzoeksproject 443.142). Inmiddels is een eerste versie gereed. In de tweede versie, die momenteel (begin 2009) wordt ontwikkeld, wordt veel a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.