Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Overzine : een overzicht GKC 2007-2013 : magazine van de Groene Kennis Coöpeeratie met de resultaten van zeven jaar GKC-programma's [Boek]
Bennik, I. \ Boetzkes, P. \ Born, T. van der \ Nijman, J. \ Versteeg, M. \ Leersum, I. van \ Vilsteren, G. van \ [2014]
Vooruitzine gaat in op veelbelovende projecten van de Meerjarenafspraak 2011-2015.
help
Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Boek]
Born, T. van der \ Leersum, I. van \ S[i]lo \ GKC-bureau \ [2012]
help
Leerlingen vanaf het begin confronteren met de praktijk : versterking Kennisinfrastructuur Bollensector \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Bollentelers, brancheorganisaties en het onderwijs vonden de kennisinfrastructuur van de bollensector verouderd. De sector kampt met een aantal problemen zoals een tekort aan goed opgeleide medewerkers en een te grote afstand tussen praktijk en oplei ...
help
Een plek om die dingen uit te zoeken die er toe doen : leren in de kenniswerkplaats in het project ‘Ruimte voor water’ \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
De Veenkoloniën, de regio in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe, kende tot in de jaren zeventig en tachtig veel economische bedrijvigheid zoals zetmeelverwerking, scheepsbouw en productie van strokarton. Afnemende werkgelegenheid in deze takken heeft ...
help
Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Boek]
Born, T. van der \ Leersum, I. van \ S[i]lo \ GKC-bureau \ 2012
Om de uitvoering van de meerjarenafspraak 2011-2015 landelijk te ondersteunen heeft de GKC haar programmastructuur aangepast en de werkwijze aangescherpt. Vier domeinprogramma's staan nu centraal: - productie en handel plant; - productie en handel di ...
help
Meer samenhang en groeiende samenwerking : de ambities van de Meerjarenafspraak Kennis en innovatie 2011-2015 \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Met de ‘Meerjarenafspraak Kennis en innovatie 2011-2015’ is de samenwerking tussen de groene kennisinstellingen in een nieuwe fase gekomen. Scholen intensiveren de samenwerking met bedrijven en organisaties in hun omgeving. Daarnaast maken ze een eff ...
help
Kennis maken in programma’s en projecten \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Op basis van de Meerjarenafspraak met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) werken de groene kennisinstellingen in de Groene Kennis Coöperatie (GKC) gezamenlijk aan de vernieuwing van hun onderwijs. Dit innovatieproces wo ...
help
De interactie tussen onderwijs en praktijk versterken : programma Productie en Handel – Plant \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
De plantaardige productie en handel is van groot belang voor de Nederlandse economie. Op mondiaal niveau neemt de sector een belangrijke positie in. Om die positie te versterken investeert de sector in kennis en innovatie. De overheid heeft daarom ‘A ...
help
School: organisatie die de kennis uit de omgeving mobiliseert : programma Productie en Handel – Dier \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
‘Op de huidige voet doorgaan is geen optie’. Een veelgehoorde uitspraak als het gaat om het houden van dieren. Nederland moet toe naar een duurzame veehouderij en wel uiterlijk in 2023. Deze ambitie is ook vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Duurzame ...
help
Beschermen, beleven en benutten : programma Natuur en Landschap \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
De kwaliteit van natuur en landschap in Nederland staat na meer dan honderd jaar natuur- en landschapsbescherming nog steeds onder druk. Op ecologisch gebied is er veel ervaring met bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Maar om ...
help
Hier gebeuren leuke dingen - is dat ook iets voor jou? : programma Voeding en Gezondheid \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel: dat is het eindproduct waar de topsector Agrofood naar streeft. Om tot die gezondere producten en duurzame processen te komen, zijn (technologische) innovaties nodig. Daarnaast is het essentieel om een ...
help
De vraag is leidend : Agro Opleidingshuis \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Bedrijven investeren steeds meer in ”leven lang leren”. Zij hebben een vraag, scholen hebben aanbod en de scholingsconsulenten brengen de vraag en het aanbod bij elkaar. Een ingewikkeld proces, want iedere werknemer heeft specifieke bagage en vraagt ...
help
Ondernemers Academie = elkaar versterken : samenwerken voor meer en beter onderwijs in ondernemerschap \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Ontwikkelingen in de agrarische sector vragen om sterk ondernemerschap, vanwege het noodzakelijke vermogen om toekomstgerichte keuzes te maken en weten om te gaan met vragen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke omgeving en wereldmarkt. Vo ...
help
Grensoverstijgend leren voor beter onderwijs en gebiedsontwikkeling : Peat Valley; the golden triangle \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Het doel van het project Peat Valley is om door internationale samenwerking de drie noordelijke provincies en veengebieden in Noord-Europese landen vooruit te helpen. Deze specifieke samenwerking, die twee jaar lang een projectstimulans krijgt, moet ...
help
Wederkerigheid is het toverwoord : Platform Hippisch Bedrijf en Onderwijs: voor een gezonde sector \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Door een gebrek aan informatievoorziening over en weer zijn hiaten ontstaan tussen wat het bedrijfsleven wil en wat scholen - aoc’s in het bijzonder - bieden. Om de Nederlandse paardensector op wereldniveau aan de top te houden, onderzoeken beide par ...
help
Voor innovatieve aquacultuur zijn andere competenties nodig : een wereld te winnen met zoutwatermilieu \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Zeeland ontwikkelt zich de laatste jaren tot een proeftuin voor innovatieve aquacultuur. Activiteiten op zee, zoals visserij en mosselkweek, worden steeds meer naar land verplaatst. Tegelijkertijd wordt op zee geëxperimenteerd met een nieuwe tak: zee ...
help
Vizier op de toekomst : innovatiekracht in de agribusiness Noord-Holland Noord \ Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 [Hoofdstuk uit boek]
2012
Voor de regio Noord-Holland Noord is de agribusiness een belangrijke economische pijler. Met onder andere vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, glastuinbouw, transport en logistiek; met veehouderij, fruitteelt, multifunctionele landbouw en zaadverede ...
help
Een flinke stap voorwaarts : de opbrengst van de Meerjarenafspraak 2006-2010 \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Met de uitvoering van de Meerjarenafspraak 2006-2010 hebben de gezamenlijke groene kennisinstellingen een goede basis gelegd voor de samenwerking in de Groene Kennis Coöperatie. We leerden elkaar kennen en maakten kennis. Dat is een flinke stap voorw ...
help
We bouwen de pluimveekennis weer op : in nieuwe opleiding werken onderwijs en bedrijfsleven nauw samen \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Door de sterke afname van het aantal veehouderij-leerlingen verdween het gespecialiseerde pluimveeonderwijs nagenoeg uit het aoc onderwijs. Als gevolg daarvan kampen pluimveebedrijven met een toenemend tekort aan geschoold personeel. Door samenwerkin ...
help
Verstand van dieren en ook van zorg : praktijkgericht curriculum voor landbouw en zorg in Zorgenloos Beleven \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Vanuit de sector was er een groeiende vraag naar goed opgeleide zorgboeren en hun personeel. Bedrijven die landbouw en zorg combineren, stellen echter andere eisen aan ondernemers en personeel dan gangbare landbouw. Zeven aoc's hebben daarom besloten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.