Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hernieuwde start Deltaplan Agrarisch Waterbeheer : betere waterkwaliteit door dialoog \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2015
Ruim twee jaar geleden presenteerde LTO Nederland het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om samen met de waterschappen te gaan werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantititeit in combinatie met productieverhoging van de landbouw. I ...
help
Samen sterker : internationale waterambitie : thema Samenwerken over de grens \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2015
Het uitwerken van de Nederlandse internationale waterambitie heeft onlangs, zowel op rijksniveau als bij de waterschappen, een stevige impuls gekregen. Op rijksniveau heeft dat gestalte gekregen door de oprichting van een interdepartementaal waterclu ...
help
STOWA-directeur Joost Buntsma: "Urgentie voor meer samenwerking" : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2014
Op 1 juli 2013 begon Joost Buntsma als directeur bij de STOWA. Hij kreeg meteen te maken met boeiende uitdagingen: het schrijven van een strategienota en weten om te gaan met waterschappen, die zelf ook aan onderzoek en innovatie werken. En dan blijk ...
help
Zorgen naar voren brengen : VEWIN-directeur zoekt versterking voor lobby : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2014
Ook de nieuwe directeur van de VEWIN, Renée Bergkamp, vindt het doodnormaal dat er op ieder moment schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, maar ervaart als geen ander wat voor handicap dit betekent in de lobby. "Er zijn genoeg bedreigingen waa ...
help
Afscheid Ingwer de Boer : "ik zoek altijd naar win-win-mogelijkheden" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
Wie aan Ruimte voor de Rivier denkt, denkt aan Ingwer de Boer. Maar die combinatie gaat niet langer op. Op 1 juni is de programmadirecteur met pensioen gegaan. Hij kijkt terug op een programma dat bijna helemaal op tijd zal zijn afgerond en geen budg ...
help
Leuker en ook makkelijker : Visitatiecommissie Waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
De partijen in de waterketen hebben in het kader van het Bestuursakkoord Water afgesproken om meer te gaan samenwerken om kostenstijging te beperken. Om druk op de ketel te houden, heeft het ministerie in juni de Visitatiecommissie Waterketen ingeste ...
help
Economische crisis dwingt waterschappen tot de stofkam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
De waterschappen voelen dagelijks de druk van de economische crisis. En dan komen er vragen als: waar kan bespaard worden, welke taken horen eigenlijk bij een ander en moeten de tarieven toch niet omhoog? Hoe gaan ze met deze druk om? Welke inventivi ...
help
Bestuursakkoord Water : meer duidelijkheid over rolverdeling overheden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Hoe kijken provincies en waterschappen aan tegen de nieuwe rolverdling die voortvloeit uit het Bestuursakkoord Water? Joop Binnekamp, gedeputeerde Water van de provincie Utrecht en Annemarie Moons, dijkgraaf van Waterschap Vallei & Eem, waren nauw be ...
help
Nederlandse Deltacommissie als exportproduct : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Nederland helpt Vietnam bij het opstellen van een soort deltaplan voor de Mekong. Daar zijn zowel Cees Veerman, drie voormalig leden van 'zijn' commissie, als watergraaf Stefan Kuks nauw betrokken. De inbreng van laatstgenoemde richt zich vooral op g ...
help
Deltaprogramma : kwartiermakersteam effent pad voor Deltaregisseur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Peperstraten, J. van \ 2009
In het najaar van 2009 (of mogelijk eerder) doet de Deltaregisseur zijn/haar intrede. Sinds 1 januari 2009 functioneert er een kwartiermakersteam dat een vliegende start van de Deltaregisseur mogelijk moet maken. Die persoon moet straks gaan zorgen v ...
help
Innovatie: Bittere noodzaak [Thema waterschappen en bedrijfsleven] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Innovatie voorbeeld: De energiefabriek - Innovatie voorbeeld: Pharmafilter
Peperstraten, J. van \ 2009
Innovatie in het waterbeheer is bij uitstek een onderwerp waarbij waterschappen en het bedrijfsleven samenwerken. Door kennis te delen, krijg je een optelsom van 1+1=3. Maar daar kan vanuit de waterschappen wel een tandje bij
help
Ruimtelijke ordening moet tussen de oren komen : commissie Water en Ruimte \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2009
Waterschappen weten wel dat ze zich actiever op moeten stellen op het vlak van de ruimtelijke ordening, maar weten niet zo goed hoe ze dat moeten doen. Daarom is er een commissie ingesteld die in korte tijd met iets slims moet komen. "Nou ja, commiss ...
help
Waterschappen huiverig regie te verliezen : publiek private samenwerking [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2007
Steeds vaker worden in Nederland (ruimtelijk) projecten gerealiseerd via publiek private samenwerking (PPS-constructies). De waterschappen schitteren daarbij echter meestal door afwezigheid. Hoe komt het dat waterschappen zo met hun rug naar PPS staa ...
help
Grensoverschrijdend waterbeheer met België binnen handbereik: oprichting waterschap Mark en Weerijs in het verschiet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2006
Grensoverschrijdend integraal waterbeheer met de Vlamingen is een flinke stap dichterbij gekomen. Niet in het minst omdat Vlaanderen binnenkort waterschappen krijgt. De samenwerking is met name van belang met het oog op de implementatie van de Kaderr ...
help
Waterschappen midden Nederland werken samen bij crises : oefenen met andere organisaties onontkoombaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
De waterschappen Vallei en Eem, Groot Salland, Veluwe, Rivierenland, Rijn en IJssel en De Stichtse Rijnlanden gaan intensief samenwerken bij het beheersen van crises. De dijkgraven van de waterschappen hebben daartoe eind februari een overeenkomst on ...
help
Breed Gelders initiatief in de waterketen : samenwerking leidt tot kostenbesparing en efficiencyverbetering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Er wordt veel gezegd en geschreven over samenwerking in de waterketen, maar concrete ervaringen op dat gebied zijn nog maar zeer beperkt. Zo niet in Gelderland, waar alle overheden plus het waterleidingbedrijf de waterketen vormgeven. Doel: kostenbes ...
help
Aanzienlijke kostenbesparing mogelijk in de waterketen : samenwerking en overwinnen koudwatervrees zijn essentieel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Als er niets gebeurt, stijgen de kosten drastisch in de waterketen. Daarom moet er flink ingegrepen worden om lastenverzwaring te voorkomen. Daartoe is het wiel al uitgevonden, namelijk in Gelderland. Het credo is: samenwerking in de waterketen. Het ...
help
Nota internationale zaken Geen brug te ver biedt structuur : "Inzet in het internationale veld wordt nu gecoördineerd" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Eind oktober heeft het Uniebestuur de Nota Geen brug te ver vast-gesteld. Dit is de nota internationale zaken van de Unie voor de periode 2005 – 2010. Henk Tiesinga, portefeuille-houder internationale zaken van het Uniebestuur, ziet de nota als een m ...
help
Via samenhangende visie naar schonere bodem, water en lucht: nieuw aandachtsveld: milieukwaliteit in de leefomgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Handreiking Milieukwaliteit in de leefomgeving
Peperstraten, J. van \ 2004
MILO (milieukwaliteit in de leefomgeving) is een project van het ministerie van VROM en van IPO, VNG en de Unie om samen te werken aan de vernieuwing van het milieubeleid voor de leefomgeving. Een handreiking is voor regionale en lokale overheden opg ...
help
"Met minder geld een beter product" : samenwerkingsverband waterschappen richt zich op automatisering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Samen een beter product ontwikkelen dat goedkoper is dan wanneer iedere deelnemer alléén aan de slag gegaan zou zijn. In de kern is dat de gedachte achter het samenwerkingsverband dat elf waterschappen enkele jaren geleden hebben ondertekend. Het sam ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.