Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 99

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
'Het kwaaie met het goeie nemen' : positieve samenwerking boeren en staatsbosbeheer in weidevogelkerngebied De Hilver in Brabant \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Prins, U. \ Timmermans, B. \ Heerkens, D. \ 2017
Negen boeren spelen sinds 2012 een rol in het uitvoerende beheer van herinrichtingsgebied De Hilver onder Tilburg. Daarbij nemen ze ook verantwoordelijkheid voor moeilijker doeltypen als vochtige hooilanden, natte schraallanden en moeras. Staatsbosbe ...
help
Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wit, J. de \ Adelhart Toorop, R. de \ 2016
Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderen ...
help
Van het erf naar de stad : samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schoutsen, M. \ Vijn, M. \ Boxtel, M. van \ 2015
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers va ...
help
Op zoek naar klanten dichtbij : website brengt in Flevoland aanbod en vraag bij elkaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ Jansma, J.E. \ 2015
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen ...
help
KennisCoalitie Organics : nieuw samenwerkingsverband in onderwijs \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2013
CAH Dronten, het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, LTO Noord en Bionext bundelen hun kennis en kunde. KennisCoalitie Organics is de naam waaronder deze brede samenwerking praktijkgerichte cursussen en trainingen voor biologische landbouw aanbiedt.
help
Think globally act locally : hoe een gemeenschap opbloeit dankzij een lokaal voedselweb \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Jansma, J.-E. \ 2013
Hardwick is een inspirerend voorbeeld van wat een aantal voedselproducenten kunnen bereiken als ze verbinding leggen met elkaar en met hun omgeving. Het restaurant Claire’s is een Community Supported Restaurant (CSR). Aan Main Street staat ook de Buf ...
help
Naar een BioValley in Nederland : clustering van biologische bedrijven: voorwaarden en voordelen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Schoutsen, M. \ 2012
Uitgaande van de ervaringen met het eerste cluster van biologische bedrijven in Nederland, de Bronsweg nabij Lelystad, onderzocht PPO Wageningen UR de voorwaarden voor een nieuwe, verbeterde versie. Dat leidde tot twee modellen: het grondgebonden clu ...
help
'Samenwerken maakt multifunctionele landbouw sterk' : er is nog een wereld te winnen voor ondernemers in de MFL \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Ypma, T. \ 2012
De Taskforce Multifunctionele Landbouw legde afgelopen april zijn taken neer, en programmaleider Maarten Fischer is inmiddels met zijn gezin naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Ekoland blikt met hem nog een keer terug en vooruit. Wat heeft de multi ...
help
De multifunctionele boerderij als gemeenschap : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw deel 14 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Boxtel, M. van \ 2012
Veel pioniers in de biologische sector startten met een multifunctioneel bedrijf. Naast veehouderij of akkerbouw ook zorg, educatie, recreatie, huisverkoop of culinaire activiteiten. De pionierende boer en de boerin vormden langzaam maar zeker een we ...
help
Biologische bedrijfsnetwerken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Brouwer, G. \ 2012
De subsidies die specifiek voor stimulering van biologische landbouw zijn bestemd, drogen steeds verder op. Het budget voor het landbouwonderzoek wordt via de zogenaamde topsectoren ter beschikking gesteld aan verschillende partijen en sectoren. In 2 ...
help
Het BioHuis: een goed idee? : reacties op de plannen voor een overkoepelende bio-boerenorganisatie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Breedveld, M. \ 2011
Een eigen landelijke organisatie voor biologische boeren en tuinders, daar lopen de meesten wel warm voor. Maar hoe zo'n BioHuis eruit moet zien, daarover verschillen de meningen behoorlijk. Ekoland vroeg zes betrokkenen om een reactie.
help
'We kunnen ons geen versnippering permitteren' : plannen voor Biohuis positief ontvangen op Vakgroepscongres \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Breedveld, M. \ 2011
Deze zomer start het Biohuis, zo is het plan. Eén landelijke organisatie voor alle biologische boeren en tuinders. Het initiatief van van de LTO-vakgroep kreeg veel bijval op het congres tijdens de BioVak. Waarnemend voorzitter Kees van Zelderen geef ...
help
Boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant : 'Natuurlijk Boeren': gezamenlijk de schouders onder natuurontwikkeling \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Prins, U. \ Bos, M. \ 2011
Samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders is goed voor de continuïteit van het natuurbeheer, maar ook voor de levensvatbaarheid van de boerenbedrijven met affiniteit voor natuur. Bovendien kan het nog kostenbesparend werken ook.
help
Biodiversiteit inzetten tegen landbouwplagen : Bloeiend Bedrijf, akkerbouwers en veehouders: goed voor 600 kilometer bloeiende akkerranden \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bos, M. \ 2011
"Het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf bestaat uit 300 biologische en gangbare agrarische ondernemers. Voornaamste doelstelling : opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring over het effect van bloeiende akkerranden op natuurlijke plaagbeheersin ...
help
Welke verbinding past bij mijn bedrijf? : relaties met burgers versterken het bedrijf \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veen, E. \ Vijn, M. \ 2011
Er zijn steeds meer biologische boeren die verbindingen aangaan met burgers. Waarom kiezen zij ervoor burgers te betrekken bij hun, vaak multifunctionele, bedrijf? En hoe doe je dat eigenlijk : verbinding leggen? Een verkennend onderzoek.
help
Landbouw en natuurbeheer dichter bij elkaar in Overijssel : besparingen mogelijk in bedrijfsvoering en natuurbeheer \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bos, M. \ 2011
In Overijssel experimenteren natuurbeheerders en veehouders met vergaande vormen van samenwerking. Met steun van de provincie pasten de veehouders hun bedrijfsvoering aan, om materialen uit natuurpercelen efficiënt inpasbaar te maken. Het succes ligt ...
help
Bedrijfsnetwerk pluimveehouderij verbindt : meer afstemming tussen opfokkers, boerderijen en legpluimveehouders \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wagenaar, J.P. \ Janmaat, L. \ 2011
De biologische pluimveesector is nog steeds een groeisector, met een grote variatie bedrijven en managementstijlen. Het bedrijfnetwerk verbindt de ketenpartijen, bedrijven en managementstijlen met elkaar. Diergezondheid en -welzijn vormen de belangri ...
help
Vers eten uit de regio vraagt slimme logistiek : regionale streekproductenleveranciers werken samen en verbeteren ICT \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Ypma, T. \ 2011
Veel mensen eten graag verse producten uit de regio. Dat klinkt simpel, maar de logistiek bij regionale afzet vormt vaak een struikelblok met hoge kosten. Slim samenwerken kan de efficiëntie verhogen.
help
Biologisch wordt duurzamer door met gangbaar samen te werken : goede samenwerking vergt oog voor verscheidenheid \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Noorduyn, L. \ 2011
Biologisch en gangbare landbouw kunnen allebei duurzamer worden als ze samen optrekken. Vertegenwoordigers van beleid, onderzoek en sector zijn daarvan overtuigd. Steeds vaker zie je dan ook gezamenlijke onderzoeksprojecten.
help
Boerennetwerk voor klimaatneutraal ondernemen : project doet beroep op eigen verantwoordelijkheid ondernemers \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2011
Zestien boeren, biologisch en gangbaar, gaan er de komende twee jaar alles aan doen om hun bedrijf klimaatneutraal te maken. Dit gebeurt in het netwerk BoerenKlimaat.nl dat binnenkort van start gaat.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.