Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 295

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="samenwerking"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Clustering verder brengen [Boek]
Mittelmeijer, M. \ 2004
Acht concrete clusterprojecten zijn de laatste jaren gestart en afgerond. De rode draad van de projecten betrof de vraag: (in hoeverre en hoe) is het mogelijk ruimtelijke concentraties van onderling verbonden bedrijven te realiseren? Rijnconsult heef ...
help
De watertoets : samenwerking van ruimte en water [Brochure]
Derix*Hamerslag, netwerkbureau voor redactionele productie en communicatieadvies \ 2004
De Provincie heeft, in overleg met andere Limburgse overheden, in de nota ‘Plaats voor Water‘ vastgesteld hoe zij de watertoets in Limburg toepast. De voorliggende brochure is feitelijk een verkorte handreiking en routewijzer, bestemd voor de partije ...
help
Plattelandstoerisme Gelderland Overijssel [Boek]
Provincie Gelderland \ Provincie Overijssel \ 2004
Plattelandstoerisme is een thematisch concept, waarbij de beleving en de sfeer van het platteland centraal staan. Volgens het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) sluit het goed aan op trends en is er aantoonbare belangstelling vanuit binn ...
help
Eén jaar co-innovatie : trends, innovaties en kansen in de agrosector in Zuid-Oost Nederland [Boek]
KnowHouse \ 2004
KnowHouse heeft als taak de innovatieve houding binnen de agrosector te stimuleren en innovatieprocessen en –projecten te initiëren, begeleiden en faciliteren. In dit rapport komen de (voor een gezonde land- en tuinbouw o zo belangrijke) onder-werpen ...
help
Duurzaam landgebruik in droge gebieden en de stap naar actie : van inspiratie uit het veld naar internationaal beleid \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Werff ten Bosch, M.J. van der \ 2004
Landdegradatie vormt wereldwijd een probleem en wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Op steeds grotere schaal wordt de bodemvruchtbaarheid en de rijkdom aan biodiversiteit ondermijnd, waardoor grote groepen mensen in diverse regio's hu ...
help
Waterberging in de stad : een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap [Boek]
DHV \ Waterschap Vallei & Eem \ BasText \ 2004
Deze brochure gaat in op het samenwerken aan waterberging in de stad, om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. In stedelijk gebied is het soms een probleem voldoende ruimte te vinden voor het bergen van water. Het is van belang dat het waterscha ...
help
Grensoverschrijdende regionale ontwikkeling Hamaland : ervaringen met de regie van een regionaal proces [Presentatie]
Schröder, R. \ Mansfeld, M. van \ 2004
Een powerpointpresentatie over grensoverschrijdende regionale ontwikkeling in het grensgebied tussen Winterswijk en Borken, ook wel het Hamaland genoemd
help
Nieuwe dorpen : verslag van groepsdiscussies met bewoners uit de gemeente Dantumadeel en Dongeradeel : werkdocument [Boek]
Grünfeld, J. \ Schoemaker, R. \ 2004
Het initiatief met de naam ‘Nieuwe Dorpen’ is een metafoor voor het helemaal fris, zonder vooringenomenheden en los van bestaande regels zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de dorpen en het platteland worstelen. Samenwerking tussen de F ...
help
Uitvoeringskader 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' [Boek]
2004
Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in (sociaal) leren én duurzame ontwikkeling en in het bijzonder op: rijksoverheid, provincies, waterschappen en de onderwijssector. Het doel van het programma ...
help
Een marktgerichte benadering voor het groene onderwijs : advies over de voorwaarden voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs [Boek]
Raad voor het Landelijk Gebied \ 2004
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied advies gevraagd over het groene onderwijs, met name over de aansluiting bij de arbeidsmarktvraag en over de wenselijke opstelling ten aanzien van samenwerkin ...
help
Improved level and control of stiffness : a joint action of 18 mills, converters and suppliers supported by Wageningen UR Paper and Board [Presentatie]
Westenbroek, A. \ Sinke, R. \ Landlust, G. \ Landlust, G. \ 2004
Presentatie over onderzoek naar de verbetering en controle van de stijfheid van papier en karton.
help
Specieberging Drempt: publiek-private samenwerking in de praktijk : waterschap Rijn en IJssel werkt samen met exploitatiemaatschappij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Belangrijke watergangen slibben langzaam dicht. Er moet dus worden gebaggerd, maar waar laat je de bagger? Het Waterschap Rijn & IJssel heeft speciaal voor de verwerking van de 750.000 kubieke meter specie uit de oude IJssel sedimentatiebekkens en ee ...
help
Perspectieven voor innovatie, marktontwikkeling en samenwerking : ketens als configuraties voor ontwikkeling \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Vellema, S. \ 2004
Uitgaande van de strategische belangen van producenten en ondernemers in zuidelijke landen worden afwegingen besproken in de vormgeving van ketenconfiguraties voor internationale voedselvoorziening
help
Greenscom : communicating urban growth and green \ Groene metropolen het ... jaar ... / Alterra, Wageningen UR [Artikel]
Aalbers, C.B.E.M. \ 2004
LNV, VROM en het Franse ministerie van ruimtelijke ordening zijn een project begonnen, om de sturing en planning te verbeteren bij integratie van groene ruimte in stedelijke ontwikkeling. Dit artikel geeft een indruk van de activiteiten binnen dit pr ...
help
Meervalsector beraadt zich op betere samenwerking : "Alle neuzen moeten maar één kant op" \ Aquacultuur [Artikel]
Heijden, P.G.M. van der \ 2004
Verslag van een bijeenkomst van meervalkwekers, meervalverwerkers, pootvisleveranciers en vertegenwoordigers van voerfabrikanten op 20 juli 2004 in Veghel, naar aanleiding van een door ABAB MKB Advies onder alle leden van de meervalsector uitgevoerde ...
help
Nog een lange weg naar publiek-private samenwerking : zesde Spiegeldag in het teken van geld en regie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
In het waterbeheer gaan grote hoeveelheden geld om, die op dit moment bijna allemaal uit publieke middelen komen. Om die kosten te drukken zou het bedrijfsleven ook kunnen bijdragen aan waterprojecten, bijvoorbeeld via publiek-private samenwerking (P ...
help
"Nieuwe standaard zal bouw goedkoper maken" \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2004
5 grote publieke opdrachtgevers willen samenwerken om de communicatie en samenwerking in de sector grond-, weg- en waterbouw te verbeteren, waarbij afspraken over werkmethoden en ondersteunende systemen gemaakt zullen worden
help
Betekenis voor scholen en de regio : aandachtspunten voor de kenniscoöperatie \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2004
help
Het meeste rendement : Stoas Hogeschool met CAH en HAS \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2004
Gesprek met het management van de Stoas Hogeschool. Verbinding met HAS en CAH biedt het beste perspectief. Men kiest daardoor weloverwogen voor het groene domein
help
Grensoverschrijdend : Duitsers en Nederlanders kunnen veel van elkaar leren \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Elbersen, F. \ 2004
Beschrijving van grensoverschrijdende samenwerking in Limburg en Nordrhein-Westfalen m.b.t. de aanleg van wegen en de procedures die daaraan voorafgaan. Alhoewel beide landen een milieu-effectrapportage verplicht stellen, zijn er grote verschillen tu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.