help
Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen [Poster]
Kruidhof, M. van \ Bloemhard, C. \ Leman, A. \ 2015
Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw ...
help
Duurzame aanpak engerlingen: ken de vijand! [Boek]
Rozen, K. van \ Wolters, R. \ Olijve, A.J. \ 2015
Uit recent onderzoek blijkt dat bepaalde cultuurmaatregelen engerlingen afdoden ( Rapport Bestrijding van engerlingen in grasland ). Uit een deskundigendag bleek dat goed beheerd grasland minder gevoelig is voor sc hade door engerlingen. Het is ondui ...
help
De ondergrondse metamorfose van het Vliegend hert \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P. \ 2011
De toegenomen aandacht voor het Vliegend hert het laatste het laatste decennium heeft geleid tot meer onderzoek naar de ontwikkelingsbiologie van deze indrukwekkende kever op Europese schaal. Veel was er al bekend over de levenswijze boven de grond. ...
help
Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters : implementatie van een alternatieve ontsmettingsmethode in de praktijk [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Bloemhard, C. \ Slooten, M. van \ cop. 2011
In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn d ...
help
Insecten op de baan : natuurlijke vijanden van engerlingen in grasland \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Vlug, H.J. \ 2010
Populaties van insecten, schadelijk of niet, worden gereguleerd door allerlei biotische en a-biotische factoren. De a-biotische factoren zijn meestal van fysische aard zoals temperatuur, droogte, vochtigheid en koude maar ook de bodem speelt een rol. ...
help
Kesmac RPC 120 voor spuiten en beluchten \ Tuin en park techniek [Artikel]
Medema, P. \ 2010
Emelten en engerlingen kunnen de grasmat aardig vernielen. Met Pireco, een natuurlijk middel met knoflookextract en micronutriënten dat tevens het gras sterker maakt, kun je ze bestrijden. Ook is er een nieuw middel, Merit Turf van Bayer, toegelaten. ...
help
Nieuwe verspreidingsgegevens van het Vliegend hert in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2010
Voor het actieplan voor het Vliegend hert uit 2006 is de actuele verspreiding van de soort in beeld gebracht. Uit Midden-Limburg bleek het aantal betrouwbare, recente waarnemingen beperkt. Om maatregelen te kunnen treffen ter verbetering van de Midde ...
help
Bestrijding roestbruine bladsprietkever, Serica brunnea, in seringen [Poster]
Bloemhard, C. \ Kromwijk, A. \ 2010
Poster over de bestrijding van de roestbruine bladsprietkever in seringen. Geconcludeerd wordt dat lege percelen behandeld kunnen worden met biologische grondontsmetting of biofumigatie. Bestrijding van engerlingen in de kluit is waarschijnlijk het m ...
help
Bestrijding roestbruine bladsprietkever, Serica brunnea, in seringen : concept verslag [Boek]
Bloemhard, C. \ Kromwijk, A. \ 2009
De roestbruine bladsprietkever (Serica brunnea) verspreidt over de gebieden met seringen rondom Aalsmeer. Er vindt steeds meer uitval plaats doordat de larven vreten aan de plantwortels. De teelt van seringen vindt deels in het open veld en deels in ...
help
Vliegend hert in de omgeving van Sint Odiliënberg [Boek]
Smit, J.T. \ 2008
In 2008 heeft EIS-Nederland in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur van LNV een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van het vliegend hert in de omgeving van Sint Odiliënberg. Aanleiding voor dit onderzoek was een waarneming uit 2007 gecombin ...
help
Vliegend hert in Mander : beschermingsplan 2009-2013 [Boek]
Smit, J. \ Krekels, R. \ Heijkers, D. \ cop. 2008
Nederland ligt aan de noordwest rand van het verspreidingsgebied van het vliegend hert, hierdoor is het waarschijnlijk dat omgevingsfactoren, zoals de temperatuur en de vochthuishouding van de bodem, een belangrijke limiterende factor spelen voor de ...
help
Vliegend hert op de Veluwe : beschermingsplan 2009-2013 [Boek]
Smit, J. \ Krekels, R. \ Heijkers, D. \ cop. 2008
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee daarvan liggen in ieder geval deels in de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol in ...
help
De Nederlandse soorten van het genus Aegialia (Coleoptera: Scarabaeidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vorst, O. \ Cuppen, J.G.M. \ Huijbregts, H. \ 2008
Het zijn typische bewoners van drogere zandgronden, waar de larven in de bodem leven. De vleugelloze Aegialia arenaria (bolronde helmkever) is een algemene soort van de buitenste duinenrij langs de gehele Nederlandse kust. Aegialia rufa is een zeldza ...
help
Het vliegend hert in de gemeente Ede [Boek]
Smit, J.T. \ Krekels, R.F.M. \ 2007
In dit rapport wordt het enige vermoedelijk huidige leefgebied binnen het grondgebied van de gemeente Ede beschreven, alsmede een nabijgelegen leefgebied in de omgeving van de plaats Kootwijk. Voor beide gebieden worden de bedreigingen en gewenste ma ...
help
Actuele en potentiële verspreiding van het vliegend hert in Nederland [Boek]
Smit, J.T. \ 2007
In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de verspreiding van het vliegend hert in Nederland. Hieruit is gebleken dat er vier kernverspreidingsgebieden zijn waar het vliegend hert nog voorkomt. Toch bleven er drie gebieden over waarvan o ...
help
Onderzoek trekheesters : stand van zaken 15 november 2007 [Boek]
Kromwijk, A. \ 2007
Een presentatie van het onderzoek “Onderzoek trekheesters” van WUR Glastuinbouw als stand van zaken op 15 november 2007. Hierin komen aanbod: de selectie minder vatbare onderstammen voor Verticillium, teelt van ministruiken sering voor éénmalige oogs ...
help
Engerlingen leggen loodje in 'luchtdichte verpakking' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bloemhard, C. \ Hulst, J. v.d. \ 2007
De strijd tegen de engerlingen van de roestbruine bladsprietkever heeft er belangrijke wapens bij gekregen, zo blijkt uit onderzoek. Heel effectief werkt biologische grondontsmetting waarbij zuurstof aan de bodem wordt onttrokken. Een verslag.
help
Vliegend hert in Limburg : actieplan 2006-2010 [Boek]
Smit, J. \ Krekels, R. \ Heijkers, D. \ cop. 2006
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee hiervan liggen in Limburg, waarmee deze provincie een centrale rol voor het behoud van deze soort in Nederl ...
help
Vliegend hert in het Rijk van Nijmegen \ De levende natuur [Artikel]
Smit, J.T. \ Krekels, R.F.M. \ 2006
Het Rijk van Nijmegen is één van de kleinste van de vier huidige verspreidingsgebieden van het Vliegend hert. De voortplantingspopulaties binnen dit gebied liggen verspreid en geïsoleerd. Met een goed natuurlijk beheer van de aanwezige bossen en met ...
help
Behoud van Het Vliegend Hert \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hendriks, P. \ Ploeg, E. van der \ 2006
Het Vliegend hert geniet momenteel volop belangstelling, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Deze belangstelling komt voor een belangrijk deel voort uit de achteruitgang van het aantal kevers de afgelopen eeuw. De laatste tien jaar is m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.