help
Dossier Aquacultuur: schelpdierkweek [Dossier]
Poelman, M. \ 2017
In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten over aquacultuur, met name de teelt van vissen en schelpdieren.
help
Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea [Boek]
Smaal, Aad \ Kamermans, Pauline \ Kleissen, Frank \ Duren, Luca van \ Have, Tom van der \ 2017
help
Production efficiency of mussel bottom culture [Proefschrift]
Capelle, Jacob J. \ 2017
help
Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek in het sublitoraal van de Kom van de Oosterschelde [Boek]
Kamermans, Pauline \ Smaal, Aad \ 2016
help
Kennisdocument rivierkreeften [Boek]
Couperus, A.S. \ 2015
Dit document geeft een beknopt overzicht van de status en biologie van rivierkreeften die in Nederland voorkomen. Tevens wordt korte informatie gegeven over wereldwijde visserij en kweek van rivierkreeften. Daarnaast worden verschillende aspecten bel ...
help
Microalgae diets for landbased aquaculture of the cockle Cerastoderma edule: impacts of dietary fatty acids on growth [Proefschrift]
Reis Batista, I. \ 2015
help
Wereldpremiere in het Zeeuwse Kats : overdekte oesterkwekerij Smit & Smit officieel geopend \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De voorbereidingen hebben vier jaar geduurd. Vorige week vrijdag was het zover; de officiële opening van de eerste binnendijkse overdekte oesterkwekerij van ter wereld, gerealiseerd door de firma Smit & Smit aan de voet van de Zeelandbrug. De firma d ...
help
'Het draait om zaad en hectares' : bestaansrecht mosselkweek niet meer ter discussie \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Verslag van de Schelpdierconferentie op het Deltapark Neeltje Jans, januari 2015. Hoe is de trend van de neergaande productie te stoppen? Het vervolgens aan de man brengen van die schelpdieren moet geen probleem zijn.
help
Fokkerij op ziekteresistentie van Japanse oesters [Boek]
Kamermans, P. \ Engelsma, M. \ Peene, F. \ Blonk, R. \ 2015
Het oesterherpesvirus OsHV-1 µvar veroorzaakt hoge sterfte onder Japanse oesters in de Nederlandse kweekgebieden. De oestersector ondervindt problemen van deze sterfte. In deze studie is geïnventariseerd of een fokprogramma waarbij oesters geselectee ...
help
Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma [Boek]
Dedert, M. \ Blanco-Garcia, A. \ Poelman, M. \ 2015
In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westersc ...
help
Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013 [Boek]
Troost, K. \ Stralen, M. van \ Zweeden, C. van \ Brinkman, B. \ 2015
Het doel van dit rapport is om de tot op heden verzamelde gegevens met betrekking tot het voorkomen van mosselbanken en oesterbanken in de Nederlandse Waddenzee samen te voegen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In dit rapport wordt rui ...
help
Kennisagenda voor de mosselcultuur [Boek]
Smaal, A.C. \ 2015
De PO Mosselcultuur heeft een werkgroep ingesteld met als opdracht praktijkgerichte kennisvragen te identificeren en na te gaan hoe de benodigde deskundigheid kan worden gewaarborgd. Van de bevindingen van de werkgroep wordt in dit rapport verslag ge ...
help
MZI-mosselgewicht als indicator van voedselomstandighedenMZI-mosselgewicht als indicator van voedselomstandigheden : technisch rapport project meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta [Boek]
Kamermans, P. \ Brummelhuis, E. \ Gool, A. van \ 2014
MZI-activiteiten hebben tot gevolg dat de Waddenzee en Oosterschelde meer biomassa aan mosselen zal gaan bevatten. Dit kan bij opschaling effect hebben op de voedselomstandigheden en dus draagkracht voor schelpdieren. Dat er geen negatieve effecten z ...
help
Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
help
Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2014
In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verho ...
help
Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Schellekens, T. \ Stralen, M. van \ Capelle, J. \ Smaal, A.C. \ 2014
Het verbeteren van het kweekrendement van mosselpercelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker omdat efficiënter met de beschikbare grondstof, het mosselzaad, kan worden omgesprongen ...
help
An update of shrimp and prawn supply chain initiatives in Bangladesh : recommendations for inclusive shrimp supply chain development for the STDF project [Boek]
Pijl, W. van der \ 2014
The Standards and Trade Development Facility (STDF) project implemented by FAO in cooperation with the Department of Fisheries and WorldFish is funded by WTO. It will target 1,000 shrimp and prawn farmers in Southwest Bangladesh and focuses on improv ...
help
Niet gelukt, maar veel geleerd : opkweken wolhandkrab in kassen weerbarstiger dan gedacht \ Visserijnieuws [Artikel]
2014
Leegstaande kassen in de zomer gebruiken voor het laten opgroeien van kleine wolhandkrab tot marktrijp product is geprobeerd, maar het is niet gelukt. De wolhandkrab blijkt een lastige klant in de kweekbakken. Toch is er veel geleerd en zijn er concl ...
help
Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer [Boek]
Smaal, A.C. \ Kamermans, P. \ Tangelder, M. \ Wijsman, J.W.M. \ 2014
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar de mogelijkheden voor schelpdiervisserij en/of - kweek in het Veerse Meer en waar deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik mogelijk zijn. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzi ...
help
Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde [Boek]
Smaal, A.C. \ 2014
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de schelpdiervisserij en/of - kweek in de Westerschelde, en waar zijn deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik te ontwikkelen. Daartoe is op basis van bestaande infor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.