help
Invang van mosselzaad in MZI’s : resultaten 2016 [Boek]
Capelle, Jacob J. \ Stralen, Marnix R. van \ 2017
Voorliggend rapport behandelt de resultaten van de invang van mosselzaad in zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2016. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door de MZI-ondernemers moeten w ...
help
KB WOT Fisheries 2017 : maintaining excellence and innovation in fisheries research [Boek]
Damme, C.J.G. van \ Verver, S.W. \ 2017
Het KB WOT programma voor Visserijonderzoek is ontwikkeld om de expertise die nodig is voor de uitvoering van de Nederlandse Wettelijke Onderzoekstaken voor de visserij te onderhouden en ontwikkelen. Het KB WOT programma in 2017 weerspiegelt de onder ...
help
The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2016 [Boek]
Damme, C.J.G. van \ Verver, S.W. \ 2017
Het onderhouden en ontwikkelen van de kernexpertises, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taken van Nederland op het gebied van visserij monitoring en advisering, vormt de basis van het KB WOT Visserij programma. Het is een flexibel ...
help
The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2015 [Boek]
Damme, C.J.G. van \ Verver, S.W. \ 2017
Het KB WOT Fisheries programma is ontwikkeld om de expertise te onderhouden en ontwikkelen, die nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken van Nederland op het gebied van visserij monitoring en advisering. Daarnaast, is het een flexibel prog ...
help
Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
help
WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustzone in 2016 [Boek]
Perdon, K.J. \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Jol, J. \ 2016
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
Futen en schelpdieren op het IJsselmeer in verband met te vermijden effecten door wolhandkrabvisserij [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ 2016
help
Goede stappen in de kreeftjesvisserij : WR 189 vermindert discards met scheidingspanelen en dubbele kuilen \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De WR189 zet goede stappen om de discardproblematiek in de kreeftjesvisserij te reduceren. In het kader van de aanlandplichtprojecten heeft Kees van Eekelen senior een nieuw achternet ontworpen met een paneel om vis en kreeftjes van elkaar te scheide ...
help
Weer vrij vissen in Noordzeekustzone? : positieve uitspraak van Raad van State voor garnalenvissers \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Mogen garnalenvissers weer vrij in de Noordzeekustzone vissen? Dat is nog even afwachten, maar die kans zit er in na een tussenuitspraak van de Raad van State. Het huidige toegangsbeperkend besluit is strijdig met de algemene wet bestuursrecht. De st ...
help
Tevredenheid over mzi-beleid : geen invanginstallaties meer op kweekpercelen \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De rijksoverheid is positief over het beleid ten aanzien van mosselzaadinvanginstallaties. Ook de PO-Mosselcultuur en de gezamenlijke natuurorganisaties zijn over het algemeen tevreden. Volgens de visserijkundige ambtenaren van de overheid houden de ...
help
Productie- en afzetplan is de sleutel : kink in de kabel rond MSC en aanvoerbeperking \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Met het door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde productie- en afzetplan (PAP) hebben garnalenvissers de sleutel in handen voor het MSC-certificaat en een rendabele visserijtoekomst. Maar er zit een kink in de kabel...
help
Management options for brown shrimp (Crangon crangon) fisheries in the North Sea [Boek]
Steenbergen, Josien \ Kooten, Tobias van \ Wolfshaar, Karen van de \ Trapman, Brita \ Reijden, Karin van der \ 2015
Fisheries targeting brown shrimp (Crangon crangon) in the North Sea in European waters are largely unregulated in terms of landings and effort. A license system exists, but this did not prevent the current situation of overcapacity of the shrimp flee ...
help
Bestanden van mesheften, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015 [Boek]
Troost, K. \ Perdon, K.J. \ Jol, J. \ Asch, M. van \ Ende, D. van den \ 2015
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
'Het draait om zaad en hectares' : bestaansrecht mosselkweek niet meer ter discussie \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Verslag van de Schelpdierconferentie op het Deltapark Neeltje Jans, januari 2015. Hoe is de trend van de neergaande productie te stoppen? Het vervolgens aan de man brengen van die schelpdieren moet geen probleem zijn.
help
Nauwelijks effect garnalenvisserij : garnalenonderzoeken IMARES \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Onderzoek van IMARES heeft beperkte effecten van de garnalenvisserij aangetoond. Bevissing van gesloten onderzoeksvakken op zee maakt het lastig duidelijkere conclusies te trekken.
help
Onderzoek op percelen graag sectorbreed : kweekrendement kan drastisch verbeterd worden \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Jan Schot van Vissersvereniging Helpt Elkander hield zijn jaarrede. Er is nog een wereld te winnen qua rendement verbetering op de mosselpercelen. Eén procent verbetering geeft al een enorme boost aan het kweekresultaat.
help
Weer meer mosselzaad uit invanginstallaties : stijging van 23 procent \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De mosselsector heeft in 2014 in totaal 17,46 miljoen kilo mosselzaad ingewonnen met de mosselzaadinvanginstallaties (mzi's). Dat is 23% meer dan in 2013. Niet eerder werd er zoveel mosselzaad op een alternatieve manier geoogst.
help
'Er gaat nog veel veranderen' : GRE 5 zuigt en sorteert garnalenvangst aan dek \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Reportage over deze innovatie aan boord van GRE 5. Garnalenvissers zagen hoe garnalen vanuit de kuil gezogen worden en de vangst aan boord wordt gesorteerd. Overleving van de garnalen aan boord is actueel vanwege een verwachte aanlandplicht voor de g ...
help
Dutch demersal fisheries [Presentatie]
Turenhout, M. \ 2015
Dit is een presentatie van LEI (Wageningen Universiteit) over de Nederlandse demersale visserij, door Mike Turenhout.
help
Economische kengetallen garnalenvisserij : aanvulling op 'Expert judgement garnalenvisserij' [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Beukers, R. \ 2015
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.