help
Purifying manure effluents with duckweed [Boek]
Timmerman, M. \ Hoving, I.E. \ 2016
Het doel van de studie was het uitvoeren van een korte literatuurinventarisatie over het zuiveren van mesteffluenten met behulp van eendenkroos, waarbij gekeken is naar kroossoorten, teelt, oogstmethode, gebruik en valorisatie van eendenkroos. De res ...
help
Wat van ver komt, is niet altijd goed : invasieve exoten in ons water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2016
Ja, het aantal invasieve exoten in onze wateren neemt toe. Met alle gevolgen van dien. De komst van deze niet inheemse planten en dieren bedreigt niet alleen de waterkwaliteit, maar ook de ecodiversiteit. “Als we niet oppassen, hebben we straks een s ...
help
Verstrikt in het fonteinkruid: watersporters en Rijkswaterstaat zoeken oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Watersporters, vissers en zwemmers hebben iedere zomer veel last van fonteinkruid, een waterplant die grote delen van de Randmeren bedekt. Maaien lijkt een oplossing. Recreanten en Rijkswaterstaat worden het echter niet eens over de rekening: wie moe ...
help
Exotische waterplanten: veel werk en kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2015
Woekerende tropische waterplanten zijn een groot probleem voor de Nederlandse waterschappen. Ze verdringen inheemse waterplanten en groeien zo snel dat watergangen compleet dichtgroeien. Sommige soorten zijn bovendien zeer lastig te bestrijden. Wel l ...
help
Bestrijden exoten : 'dat is een heel gedoe' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
De cabomba caroliniana, oftewel de waterwaaier, is een invasieve exoot. De waterplant verspreidt zich razendsnel en bestrijding lijkt een gevecht tegen de bierkaai. Bij de Loosdrechtse Plassen gloort dit voorjaar enige hoop in de strijd tegen de door ...
help
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
help
Sturen op watervegetaties [Boek]
Geest, G. van \ Noordhuis, R. \ [2014]
De afgelopen decennia is de kwaliteit van de Nederlandse wateren sterk verbeterd. Het water is helder en in de ondiepe delen van onze grote meren staan steeds vaker waterplanten. De toegenomen groei van waterplanten brengt ook met zich mee dat waterr ...
help
Stop de verspreiding van invasieve waterplanten : België & aangrenzende gebieden [Brochure]
[ca. 2014]
Het AlterIAS-project en de Belgische Gedragscode invasieve planten moeten gezien worden als een eerste stap in een vooruitstrevende sensibilisatie-aanpak, die in de toekomst zal worden voortgezet. Het voorzien van een After LIFE-communicatieprogramma ...
help
iWaterplant voedt kennis over waterplanten : app helpt kennisbank over invasieve waterplanten op te bouwen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2014
Om de locaties waar invasieve waterplanten voorkomen en de problemen die ze veroorzaken beter in kaart te brengen, heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in samenwerking met onder meer het ministerie van Economische Zaken, ee ...
help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Een efficiënte aanpak van invasieve exoten in en rond de waterloop : eindrapport van de Invexo-casus 'Grote waternavel en andere invasieve (water)planten' [Boek]
2013
Zowel in Nederland als Vlaanderen worden waterlopen meer en meer gekoloniseerd door uitheemse waterplanten zoals de grote waternavel. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar vindt men de plant in voedselarm water in het oerwoud, waar veel ...
help
Hoorn wapent zich tegen het fonteinkruid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2013
De ecologie van het Markermeergebied is jarenlang verslechterd en Nederland is (Europees) verplicht dit te verbeteren. Eén van de maatregelen die nu wordt onderzocht is het creëren van golfluwe zones rond het Hoornse Hop bij Hoorn. Maar dat onderzoek ...
help
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P05 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie onder de titel 'Klimaatverandering en waterkwaliteit. Wat staat ons te wachten?' van Sarian Kosten (WUR) en Theo Claassen (Wetterskip Fryslân) over de gevolgen voor de eutrofiëring van oppervlaktewater op dag 2 van het symposium Klimaatve ...
help
Bestrijding Grote Waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid : resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de bodem [Boek]
Michielsen, J.M. \ Riemens, M.M. \ 2012
Grote waternavel, Parelvederkruid en Waterteunisbloem zijn invasieve exoten die in zowel Vlaanderen als Nederland voor problemen zorgen. De belangrijkste problemen zijn wateroverlast en schade aan inheemse soorten. De waterschappen en provincies die ...
help
Invasieve exoten in Vlaanderen en Nederland : resultaten uit het Invexo-project en aanbevelingen voor verbetering van de exotenaanpak [Boek]
Burg, J. van der \ Lotz, B. \ 2012
De casus-overkoepelende werkgroep „Voorstel Beleid en Samenwerking‟ inventariseerde de mogelijkheden om beleid in de verschillende regio‟s op elkaar af te stemmen en samenwerking te stimuleren. De resultaten van deze werkgroep staan in dit rapport. I ...
help
Ga invasieve waterplanten nu te lijf \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Veen, H.J. van der \ 2012
Exotische waterplanten in watergangen kunnen door hun uitbundige groei grote schade veroorzaken aan de natuur en de waterhuishouding. Het voorjaar is de tijd om alle watergangen na te lopen op deze agressieve groeiers. De herziene Veldgids Invasieve ...
help
Zonderwijk, M. \ 2011
Natuurbeheerders zijn als de dood voor uitheemse planten, die zich, als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, explosief verspreiden en alles om zich heen verdringen. De natuurlijke vegetatie kan die concurrentie vaak niet aan en verdwijnt. Soms onde ...
help
Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2011
Waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in de Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
help
Fytoquest, de webquest fytosanitaire maatregelen : wegwijs in plantenziekten en exportmaatregelen [Website]
Fytoquest \ [ca. 2010]
De Webquest Fytosanitaire Maatregelen geeft informatieover plantenziekten en exportmaatregelen. Met behulp van de fytoquest krijgt men de indruk welke maatregelen belangrijk zijn en welke organisaties in Nederland samen zorgen voor gezonde planten. O ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.