help
Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Pol, J.W. \ 2015
Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical revi ...
help
Bescheiden rol voorspellers in fokwaardeschatting : kruisligging genetisch gezien helemaal geen goede voorspeller voor vruchtbaarheid en afkalfgemak \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pelikaan, F. \ 2014
De fokwaardeschatting kan voor een index als mastitis niet zonder voorspellers. Maar voor het nieuwe kenmerk robotefficiëntie wordt toch de voorkeur gegeven aan praktijkdata. Tijd om de betekenis van voorspellers op een rij te zetten. De huidige fokw ...
help
Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Beekman, W. \ Caljé, R. \ Schaars, F. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
Schattingen van de verdamping, zoals worden berekend met het NHI en met regionale grondwatermodellen, blijken sterk te verschillen met schattingen die gebaseerd zijn op veldobservaties. Vooral in de zomermaanden blijkt de berekende droogtestress slec ...
help
Vergelijking visserij-intensiteit op basis van AIS - VMS in de Voordelta [Boek]
Hintzen, N.T. \ Vries, P. de \ Looije, D. \ Glorius, S. \ 2014
IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Vo ...
help
In oprichting : NHV-werkgroep Verbetering Afvoerschattingen [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Peerdeman, K. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
Afvoerschattingen op basis van monitoringdata zijn van groot belang voor de hydrologie en het waterbeheer. In de eerste plaats om hiermee de waterbalans op te kunnen stellen, maar ook om extreme waarde analyses mee uit te voeren, modellen te calibrer ...
help
Heteroaggregation and sedimentation rates for nanomaterials in natural waters \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Quik, J.T.K. \ Velzeboer, I. \ Wouterse, M. \ Koelmans, A.A. \ Meent, D. van de \ 2014
Exposure modeling of engineered nanomaterials requires input parameters such as sedimentation rates and heteroaggregation rates. Here, we estimate these rates using quiescent settling experiments under environmentally relevant conditions. We investig ...
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Rainfall estimation for hydrology using volumetric weather radar [Proefschrift]
Hazenberg, P. \ 2013
Uiteindelijk heb ik mij de afgelopen jaren voornamelijk gefocused op het verkrijgen van nauwkeurige neerslaginformatie uit weerradardata en de invloed van ruimtelijke variaties in druppelgrootteverdelingen. Dit blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn, ...
help
The influence of anchor points on calorie estimations [Studentenverslag]
Geus, J. de \ 2013
A lot of effort is done to give consumers credible nutrition information on food products. Nutrition information like a GDA (Guideline daily amount) label or DV’s (daily values) provides nutrition information to consumers, in such a way that they can ...
help
'NVI niet voorspelbaar' : NVO vergelijkt genomicsfokwaarden met dochterinformatie \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2012
De eerste stieren, die ooit met een uitgebreide genomicsindex in de publiciteit kwamen, hebben inmiddels dochterfokwaarden. NVO-secretaris Joop Olieman toont aan dat er grote verschillen bestaan tussen beide. Volgens de Wageningse onderzoeker Piter B ...
help
Methods for the estimation of erosion, sediment transport and deposition in steep mountain catchments [Boek]
Gertsch, E. \ Lehmann, C. \ Spreafico, M. \ cop. 2012
During the last few years several research studies have been carried-out at the universities of Berne and Zurich with the aim to get better procedures for the estimation of erosion, sediment transport and deposition in steep mountainous catchments. 2 ...
help
Uitvinder genomic selection : de techniek van genomic selection lag zes jaar op de plank te wachten, omdat uitvoering in de praktijk te kostbaar was \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2011
Ben Hayes is één van de grondleggers van de techniek genomic selection. De Australische onderzoeker richt zich nu op het volledig ontrafelen van het genoom van stieren. ‘Wanneer we het genoom in beeld hebben van 300 tot 400 belangrijke stieren, dan k ...
help
Uitsnijden van varkenskarkassen voor het opstellen van een formule om het vleespercentage met de HGP7 (Hennessy Grading Probe), CGM (Capteur Gras/Maigre-Sydel) en de CSB (Image Meater) te schatten = Lean meat equation for the Hennessy Grading Probe (HGP7), Capteur Gras/Maigre-Sydel (CGM and CSB-Image-Meater (CSB) [Boek]
Lambooij, B. \ Engel, B. \ Buist, W. \ Vereijken, P. \ 2011
Het mager-vleespercentage wordt geschat met behulp van een formule die in Nederland in de Hennessy Grading Probe (HGP) is ingebouwd. De huidige HGP2 is verouderd en onderhoud wordt niet langer door de leverancier ondersteund. Een ander apparaat is de ...
help
The moderating effect of dietary restraint on calorie estimations [Studentenverslag]
Veth, J. \ 2011
This research aims to answer the following question: Do restrained eaters estimate calorie content in food differently from unrestrained eaters? If this is the case, calorie postings may not be very effective. As has been observed in prior attempts t ...
help
Onderhoudsbeurt indexen : GES gebruikt vaarzengegevens voor fokwaardeschatting geboorteverloop \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2011
Geboortegemak bij vaarzen, een nieuw vruchtbaarheidskenmerk, geen robuustheid voor buitenlandse stieren. In april voert de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) een aantal aanpassingen door in de fokwaardeschatting. Veeteelt zet ze op een rij.
help
DNA-fokkerij in versnelling : met het ontrafelen van het volledige DNA van honderden topstieren wil de uitvinder van genomic selection Ben Hayes andermaal een reuzenstap maken \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2011
Ben Hayes is één van de grondleggers van de techniek genomic selection. De Australische onderzoeker richt zich nu op het volledig ontrafelen van het genoom van stieren. ‘Wanneer we het genoom in beeld hebben van 300 tot 400 belangrijke stieren, dan k ...
help
Onzekere debietschattingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Mulder, H.M. \ Schipper, P.N.M. \ Jongman, E. \ Heijkers, W.J.M. \ 2011
De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de ...
help
Opportunities for LIDAR to characterize forest stand characteristics and biomass [Studentenverslag]
Jong, J.M. de \ 2011
Estimations of forest carbon stock and carbon fluxes from forests have traditionally been estimated by carrying out field inventories. Another method that is increasingly being used is the measurement of forest characteristics by applying remote sens ...
help
'Factors explaining the overestimation of food quantity for dinner with food wastage as result' [Studentenverslag]
Bouhuijzen, B. \ 2011
This research will investigate common made mistakes by consumers in the quantity estimation process for dinner. When these mistakes are identified, solutions or strategies can be developed and proposed to get rid of these inaccuracies.
help
Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit, warmte (en gas) in 2020 [Presentatie]
Elbersen, W. \ [2010]
Presentatie. Doel van het onderzoek is een gedetailleerde inventarisatie van de te verwachten beschikbaarheid van biomassa in 2020 ten behoeve van de energiedragers warmte, elektriciteit (en gas).
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.