Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 227

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="schelde"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Boekbespreking : Different strokes for different folks : 50 years of agreements and disagreements in the Rhine, Meuse, Scheldt and Ems river basins \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2016
Boelbespreking. Different strokes for different folks gaat over de historie van 50 jaar praten over water.
help
'Baggeren voor dummies' : een overzicht van de toepasselijke regelgeving \ Milieu en recht [Artikel]
Woldendorp, H.E. \ 2015
Baggeren is in Nederland en Vlaanderen een veelvoorkomende en ook belangrijke activiteit, zodat oppervlaktewateren hun maatschappelijke en ecologische functies kunnen blijven vervullen en er wordt voorkomen dat wateroverlast ontstaat of de of de veil ...
help
Naar een duurzaam beheer van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
Maris, T. \ Coen, L. \ Dauwe, W. \ Mertens, W. \ Van den Bergh, E. \ Meire, P. \ 2014
In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen sluizen of stuwen dringt het getijd in de Zeeschelde, het Vlaams gedeelte van het estuarium, tot 160 km landinwaarts landinwaarts door, met een u ...
help
Deurganckdoksluis : bouw van de grootste sluis ter wereld \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Reyns, M. \ 2014
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis met een breedte van 68 m, een lengte van 500 m en een diepte van -13.58 m TAW de grootste sluis ter wereld. Dankzij haar diepte van -17.80 m TAW neemt de Deurganckdoksluis de fakkel over van de Berendrechtsl ...
help
Chemische voetafdruk: snel naar oplossingen voor watervervuiling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zijp, M. \ Posthuma, L. \ Meent, D. van de \ 2014
Water, bodem en lucht bevatte talloze chemische stoffen, die er niet thuishoren. De klassieke benadering is om voor elke stof afzonderlijk uit te vogelen waar deze vandaan komt, wat het effect is, en hoe de vervuiling kan worden tegegegaan of voorkom ...
help
Kuilen op de Westerschelde : data rapport 2014 [Boek]
Goudswaard, P.C. \ Asch, M. van \ 2014
In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelag ...
help
Ontmoet de Schelde : naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan [Boek]
Pantarein \ [2013]
Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar zijrivieren voor een stromenland dat barst van dynamiek. Maar getijdenrivieren kunnen ook heel wat waterellende veroorzaken. Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren: ...
help
Mariene monitoring & Natura 2000 [Boek]
Paijmans, A.J. \ Asjes, J. \ 2012
IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige mo ...
help
De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer [Proefschrift]
Roovers, G.-J. \ 2012
Men gebruikt in het rivierbeheer een systeembenadering om de besluitvorming te ondersteunen. Professionals (specialisten en beleidsambtenaren) stellen deze systeembenadering op, en aansluitend gebruiken zij de systeembenadering in de actoromgeving va ...
help
"Wij kijken of het waterbeheer er beter van wordt" : stroomgebiedbeheerplannen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2010
Nederland heeft de stroomgebiedbeheerplannen voor Maas, Rijn, Eems en Schelde ingeleverd bij de Europese Commissie. In totaal leverden 27 lidstaten van de Europese Gemeenschap 170 plannen voor 110 stroomgebieddistricten. Wat gebeurt daar nu verder me ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Schelde [Boek]
Projectteam stroomgebiedbeheerplannen \ 2009
Dit ontwerp-stroomgebiedbeheerplan geeft o.a. een beschrijving van het stroomgebied Schelde, de doelen voor de oppervlakte- en grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan worden
help
Stroomgebiedbeheerplannen : samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde [Boek]
Projectteam stroomgebiedbeheerplannen \ 2009
Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde is een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal Waterplan en dienen in samenhang hiermee te worden gezien. ...
help
Stroomgebiedbeheerplannen : "We beperken ons strikt tot dat wat verplicht is" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2008
De stroomgebiedbeheerplannen komen er aan. De ambitie is om voor het eind van het jaar vier ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen klaar te hebben waarin dat is opgenomen waartoe de Kaderrichtlijn Water ons verplicht. Maar ook niet meer dan dat. Voor elk ...
help
MONEOS : geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium [Boek]
Meire, P. \ Maris, T. \ 2008
Het Schelde-estuarium is een zeer complex systeem dat aan continue verandering onderhevig is zowel door natuurlijke factoren als door menselijk ingrijpen. Het is duidelijk dat we willen weten waar de Schelde naartoe gaat in de toekomst en of alle doe ...
help
Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, L. \ Epema, O. \ Schrap, M. \ Beek, M. \ 2008
Metalen zijn belangrijke probleemstoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Van veel metalen is de invloed op de waterkwaliteit onbekend. Inzicht in de niet-gangbare metalen is echter wel belangrijk, omdat het bereiken van een ‘goede ecologische t ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Schelde [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KR ...
help
Overwegingen bij het Stroomgebiedbeheerplan Schelde [Boek]
Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde \ Met Andere Woorden \ Projectbureau Kaderrichtlijn Water \ 2008
Nederland stelt uiterlijk in 2009 een stroomgebiedbeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde vast. In het plan komen de maatregelen te staan die Nederland in de periode 2010-2015 en daarna zal uitvoeren om aan de verplichtingen van de Europese K ...
help
Discussion support system for long-term flood risk management in the Netherlands \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
Mens, M.J.P. \ 2008
Making decisions about long-term planning for flood risk management is recognized as a complex activity, because of uncertain developments in climate, economy and demography and the many actors are usually involved in making strategic choices. Two pr ...
help
Op weg naar verbetering : de Kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied [Boek]
Provincie Zeeland \ 2008
Binnen Europa zijn eind jaren negentig afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te gaan verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn (wet) die vanaf 2000 officieel van kracht is. De Kaderrichtli ...
help
Long-term strategies for flood risk management : scenario definition and strategic alternative design [Boek]
FLOODsite \ 2008
This report reviews some mainstream existing methods of scenario development and use, as well as experiences with the design and assessment of strategic alternatives for flood risk management. Next, a procedure and methods are proposed and discussed. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.