help
Nog geen zicht op biologische bestrijding van Rhizoctonia in radijs : resultaten onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Radijstelers hebben maar een zeer beperkt aantal goed werkende chemische gewasbeschermingsmiddelen in de strijd tegen Rhizoctonia. Het belangrijkste motief voor onderzoek naar biologische bestrijdingsmethoden en biostimulanten is om aan die kwetsbare ...
help
Krappe rotaties slopen de bodem \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2011
De meeste bodemschimmelsoorten zijn een zegen voor de bodem, maar juist parasiterende bodemschimmels rukken op. De schuld daarvan ligt vooral bij de teler
help
Case: operatie redt oog : uitgebreide verzorging belangrijk voor herstel \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Daalen, T. van \ 2011
Het leek een onschuldige oogontsteking. De behandeling met zalf, die de dierenarts adviseerde, had geen enkel effect. De elfjarige merrie van familie Schroo vertoonde steeds meer tekenen van pijn, vandaar dat dit Terschellingse paard met de boot naar ...
help
FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-006 [Poster]
Duyvesteijn, R. \ Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Lee, T. van der \ Jalink, H. \ Dijksterhuis, J. \ [2011]
Informatieposter getiteld "FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp" (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Een van de belangrijkste bewaarziektes in tulp is zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Deze s ...
help
Cyclindrocladium jaarrond risico in Buxus \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Barendse, R. \ 2011
Buxus-kwekers hebben in toenemende mate te maken met Cylindrocladium. Omdat deze schimmel zich ook bij lage temperaturen kan ontwikkelen, is volgens Boomteeltkenniscentrum jaarrond infectie mogelijk
help
Fusarium screen voor tulp: inzicht in de interactie - inzicht in voorkomen [Poster]
Duyvesteijn, R. \ Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Lee, T. van der \ Jalink, H. \ Waalwijk, C. \ Dijksterhuis, J. \ 2010
Poster met informatie over Fusarium screen voor tulp. Fusarium screen is een methode waarbij door middel van een fluorescerend eiwit (GFP) in Fusarium het infectieproces gevolgd kan worden Door het zichtbaar maken krijgen we meer inzicht in hoe de sc ...
help
Combinatiemodel voor zwartvruchtrot \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vlas, M. de \ 2010
Telers moeten middelen tegen zwartvruchtrot effectief en met zekerheid kunnen inzetten. PPO Fruit toetste in 2010 bestrijdingstrategiën bij twee bedrijven die in 2009 redelijke tot grote aantasting van zwartvruchtrot hadden.Uit de toetsing komt onder ...
help
Cylindrocladium buxicola in buxus [Poster]
Kuik, F. van \ Tol, R. van \ 2010
De buxusteelt wordt al enkele jaren geteisterd door een vrij nieuwe ziekte: bladval en taksterfte veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Ook in 2010 heeft deze schimmel voor veel schade veroorzaakt. Het doel van het onderzoek dat op d ...
help
Beheersing van botrytis : Bio-studiegroep 3 maart 2010 [Presentatie]
Hofland-Zijlstra, J. \ Paternotte, P. \ Ludeking, D. \ 2010
Presentatie over beheersing van Botrytis, bio-studiegroep, 3 maart 2010. Meerdere methodes worden besproken en de effectiviteit is bekeken.
help
Beheersing van fusarium in zomertarwe [Dossier]
Scholten, O. \ 2010
Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van ...
help
Black mold in rozenteelt onderzoek 2010 [Poster]
Duyvesteijn, R. \ Smits, A. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Boer, M. de \ 2010
Poster een onderzoek naar de bestrijding van de schimmelziekte Black Mold in de rozenteelt. Het effect van systematische middelen is getest onder kas- en veldomstandigheden. In dit onderzoek bleek heen enkel middel in staat de schimmelziekte te bestr ...
help
Minder droog weer : pas op voor Cylindrocladium : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lepper, R. de \ 2010
Na een lange warme en droge periode waarschuwen adviseurs bij weersverandering voor Cylindrocladium.
help
Plantuien 'koken' luistert nauw \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Evenhuis, B. \ Spruijt, J. \ 2010
Het 'koken' van eerstejaars plantuien tegen valse meeldauw is niet altijd even effectief, door te korte behandeltijd en te lage temperaturen. Dat meldt PPO.
help
Resultaten 2009 : beleidsondersteunend onderzoek plantgezondheid BO-06 [Boek]
2010
Een verzameling artikelen of rapporten over plantgezondheid. Het thema is Phytophthora infestans. Het plantgezondheidsonderzoek richt zich nog veel op het optimaliseren van bestaande methoden en technieken en korte termijnsuccesjes, vindt Piet Boonek ...
help
Phytophthora ramorum: groenambtenaren en boombeheerders moeten alert blijven \ Groencontact [Artikel]
Gehesquière, B. \ Dobbelaere, I. de \ Vercauteren, A. \ Heungens, K. \ Maes, M. \ 2009
De schimmel Phytophthora ramorum veroorzaakt sinds 1995 massale sterfte van bepaalde loofbomen aan de westkust van de Verenigde Staten van Amerika (Californië, Oregon). Het wordt ook wel de 'Sudden Oak Death' genoemd. In Europa zijn er met deze schim ...
help
Phytophthora wordt steeds agressiever \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2009
Al decennia onderzoekt het Plant Research International (PRI) de populatieopbouw van phytophthora. In het jaar van Darwin (2009) gaat de natuurlijke selectie gewoon door en evoueert de phytophthora verder. De afgelopen jaren is de agressieve phytopht ...
help
Uit de brand \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Ven, H. van de \ 2009
Brand kan overal toeslaan, ook in monumenten. Zoals de kloosterbrand in het Limburgse Steyl. Enkele dagen tot vele maanden na een brand kunnen allerlei schimmels de kop opsteken die sterk lijken op de veelgevreesde huiszwam, maar dat niet zijn. Ander ...
help
White-Nose Syndrome, ook in Europa? : waakzaam voor gevreesde vleermuisschimmels \ Zoogdier [Artikel]
Korsten, E. \ Haarsma, A. \ Bosch, T. \ Dijkstra, V. \ Dekker, J. \ 2009
Al enkele jaren lang is massale sterfte onder vleermuizen in de Verenigde Staten, als gevolg van het White-Nose Syndrome. Dit is een schimmelinfectie, waarbij rond de neus en oren witte schimmelgroei optreedt. Ook in Europa is de schimmel gemeld. De ...
help
Alternaria-schimmel rukt op in Nederland \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ Hofman, G. \ 2009
Schade door besmetting met Alternaria-schimmel, meestal bij zetmeel-, poot- en/of consumptieaardappelen, neemt toe in Nederland. Onderzoekscentrum HLB (Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten) in Wijster constateert dat stammen van de schimmel minde ...
help
Voortdurende wapenwedloop tussen plant en schimmel : schimmels veroorzaken merendeel van de plantenziekten \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ Heuvelink, E. \ 2008
Schimmels kunnen niet zelf assimileren en maken daarom gebruik van dat vermogen van planten. Cruciaal is dat ze planten moeten binnendringen om bij de koolhydraten te kunnen komen. Daartoe hebben ze tal van manieren ontwikkeld, mechanisch en chemisch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.