help
‘Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan’ : onderzoek naar invloed rood licht op weerbaarheid \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Is schimmels bestrijden met rood licht slechts toekomstmuziek? Niet lang meer als het aan de onderzoekers van Wageningen University & Research ligt. Eerder vonden zij dat rood licht invloed heeft op het ‘primen’ van planten, het alert maken voor een ...
help
Teeltkosten - effectiviteit en verlaging [Presentatie]
Hanse, B. \ 2015
Samenvatting van de presentatie over de teelt van suikerbieten: Door LISSY (Low Input Sustainable Sugar Yield) en SUSY (Speeding Up Sugar Yield) zijn besparingen op de kosten mogelijk. Geadviseerd wordt kritisch te kijken naar de te maken kosten. Hog ...
help
Schimmelbestrijding loont : koe kan meer met tegen bladvlekkenziekte behandelde snijmais \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een hogere voerefficiëntie vanwege een betere celwandverteerbaarheid, omdat de maisplant langer groen blijft. Dat is het gevolg van spuiten tegen schimmels zoals bladvlekkenziekte, zo wijst onderzoek van Schothorst Feed Research uit.
help
Rapport Pathway Analyse Chytrid 2.0 [Boek]
Spitzen, A. \ Bogaerts, S. \ Woeltjes, T. \ Pasmans, F. \ Martel, A. \ 2015
Batrachochytrium salamandrivorans [Bs] is een nieuw ontdekte chytrid schimmel die massale sterfte heeft veroorzaakt onder vuursalamanders in Zuid-Limburg (Nederland). De schimmel treft alle salamander-achtigen, en vormt hiermee een significante bedre ...
help
Intensieve zaadteelt van Italiaans raaigras \ Management&techniek [Artikel]
Rijckaert, G. \ 2015
In Boer&Tuinder 2015, 36 brachten we een verslag over het bezoek aan een praktijk proef graszaadvermeerdering van het ILVO. Ondertussen zijn de resultaten van die proef bekend.
help
Einde van de schimmel in buxus en dat zonder chemie \ Boom in business [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Topbuxus in Strijbeek kan buxus kweken zonder toepassingen van chemie. ‘Er zijn momenteel nog steeds collega-kwekers die twintig keer per jaar zware chemicaliën spuiten tegen schimmels,’ vertelt eigenaar Adrie van Dun. ‘Maar met ons totaalpakket, met ...
help
Interface het gezicht van de schimmelbestrijding op gras : greenkeepers omarmen Interface als oplossing voor schimmelaanpak \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2015
Het wisselvallige klimaat vraagt veel van greenkeepers. Overvloedige neerslag, of juist een tekort aan regen, maakt het lastig om golfbanen in goede conditie te houden. De enige die zich weinig of niets aantrekt van het klimaat, lijkt Bayers Interfac ...
help
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2015
Ook dit seizoen is de bladschimmelwaarschuwingsdienst weer actief. Deze waarschuwingsdienst van IRS, agrarische dienst van Suiker Unie, gewasbeschermingsmiddelenhandel en adviesorganisaties geeft een waarschuwing zodra bladschimmels in een bepaalde r ...
help
Schimmelbestrijding loont : koe kan meer met tegen bladvlekkenziekte behandelde snijmais \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een hogere voerefficiëntie vanwege een betere celwandverteerbaarheid, omdat de maisplant langer groen blijft. Dat is het gevolg van spuiten tegen schimmels zoals bladvlekkenziekte.
help
Phosphorus mobilization and biocontrol of plant pathogens combined in one strain - results of a fungal and a bacterial inoculant [Poster]
Postma, J. \ Nijhuis, E. \ [2015]
How two important crops, strawberry and tomato grown in potting soil, benefit from microbial inoculants.
help
Disease suppression in cropping systems [Presentatie]
Postma, J. \ Evenhuis, B. \ 2015
Can Phytophthora cactorum in strawberries be suppressed by micorrhiza or biochar?
help
Resistente aardappel hoopt op genade \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2015
Met Wageningse gentechnologie zijn aardappels te ontwikkelen die amper bestrijdingsmiddelen nodig hebben tegen de aardappelziekte Phytophthora. Toepassing zou binnen vijf jaar resistente aardappelrassen kunnen opleveren, maar genetische modificatie l ...
help
Schimmelziekten biuj champignons en de bestrijding ervan [Factsheet]
Pyck, N. \ Grogan, H. \ [2015]
Hoewel er veel schimmelziektekiemen zijn, veroorzaken er slechts enkele ernstige teeltverliezen in de champignonteelt. De belangrijkste ziekten waarmee men te maken krijgt zijn: de ‘droge mollen’-ziekte, de ‘natte mollen’-ziekte en de spinnenwebschim ...
help
Bladschimmelbestrijding [Presentatie]
Hanse, B. \ 2015
Deze presentatie gaat over bladschimmelbestrijding bij suikerbieten. Uitgangspunten: kans op schade minimaliseren, ingrijpen bij risico op schade, herhalen bij uitbreiding of nieuwe aantasting, loof gezond houden tot aan de oogst; minimale inoculumop ...
help
Bodem en weerbaarheid tegen Pythium en Meloidogyne [Presentatie]
Corsten, R. van \ Wurff, A. van der \ 2015
Is weerbaarheid tegen Pythium en aaltjes bij chrysanten mogelijk met een monocultuur of alleen in wisselteelten?
help
Signum geeft schimmelbestrijding met een bonus \ Kas techniek [Artikel]
Brakeboer, T. \ 2015
Het is alweer 20 jaar geleden dat de eerste fungiciden op basis van strobilurinen op de markt kwamen. Al snel viel op dat ze niet alleen schimmels bestrijden, maar dat ook het gewas groener en vitaler blijft, met daardoor een hogere productie. In de ...
help
Milieubelastingskaart 2015 aardappel schimmelbestrijding : 1,5-3% organische stof, 1% drift [Factsheet]
2015
Met deze Milieubelastingskaart is het mogelijk om fungiciden te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organismen zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, bijen en hommels. Ook g ...
help
Biofumigatie vraagt gewassen met hoger glucosinolaatgehalte \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Biologische ontsmetting met groenbemester is nog geen alternatief voor chemisch ontsmetten.
help
Wees alert op voorjaarsproblemen \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ Raaijmakers, E. \ 2015
Zodra de bieten gezaaid zijn worden ook de ziekten en plagen van de suikerbiet actief. De ontwikkelende bietenplant is immers hun voedsel. In dit artikel een aantal zaken die u vanaf de zaai tot aan de gewassluiting kunt tegenkomen
help
Het kost wat, maar dan heb je ook wat : greenkeepers en deskundigen vertellen over hun ervaringen met Interface \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Sinds april 2014 is het product Interface van Bayer op de markt. De afgelopen twee jaar werd een aantal proeven met dit middel gedaan op verscheidene golfbanen. Enkele greenkeepers en deskundigen vertellen over hun ervaringen met dit fungicide.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.