help
Samen ontwikkelen en delen : lesmateriaal keuzevakken vmbo-groen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2015
In overleg met de aoc’s heeft het Ontwikkelcentrum prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor de profielmodules van het nieuwe Profiel Groen in het vmbo. Een aantal vmbo-groenscholen zijn inmiddels aan de slag gegaan met het ontwikk ...
help
Rekenen in groen MBO : een handreiking [Boek]
Mols, M. \ Vliegenthart, M. \ 2013
Rekenen moet een belangrijkere plaats krijgen in het onderwijsprogramma, zegt de wet sinds 2010. De eerste examens rekenen worden afgenomen in het schooljaar 2013-2014, en het jaar daarop zullen de resultaten meetellen voor de diplomering. Meer aanda ...
help
Schoolbezoek maakt Henk Bleker weer helemaal enthousiast : demissionair staatssecretaris neemt het op voor 'pretstudies' \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2012
Henk Bleker - demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - bracht maandag 14 mei 2012 een werkbezoek aan AOC De Groene Welle in Zwolle. Onze reporter liep mee en stelde na afloop een aantal vragen aan de man die jaren ...
help
De basis meester : onderwijskwaliteit en basisvaardigheden [Boek]
Turkenburg, M. \ 2011
Taal en rekenen zijn basisvaardigheden waarvan het tegenwoordig niet altijd vanzelfsprekend is dat leerlingen en studenten ze ook goed beheersen. Centraal doel in het landelijk onderwijsbeleid is het verbeteren van deze basisvaardigheden, door gerich ...
help
D'S en T's tellen weer mee : hoe scholen zich voorbereiden op examens rekenen en taal \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2011
Leerlingen die geleert hebben deze fout niet meer te maken en die zonder rekenmachine uitrekenen hoeveel 12 x 6 is. Het kabinet wil dat taal en rekenen in het onderwijs op een hoger niveau worden gebracht. Een lastige opgave voor leerlingen en schole ...
help
Taal als doevak : CPS begeleidt realisatie taaldorp \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T van den \ 2009
CPS begeleidt taaldocenten bij de opzet van een taaldorp. Gespreksvaardigheid oefenen in een buitenlands dorp. Wat komt er allemaal bij kijken?
help
Uitwijken en inbrengen [Boek]
Sontag, L. \ 2009
Deel 1 is een verslag van een onderzoek naar verschillende vormen van aanvullend en vervangend onderwijs. Deel 2 onderzoekt de publieke en private financieringsstromen in het onderwijs. Deel 3 gaat in op de veranderingen in de vakinhouden van zeven s ...
help
Natuur- en milieueducatie op basisscholen : een inventarisatie van de soort en hoeveelheid NME op basisscholen in Nederland [Studentenverslag]
Custers, C. \ 2005
help
Life styles and consumption patterns : een verslag over de evaluatie van de vakken lifes styles and consumption patterns I en II naar aanleiding van een stage bij de leerstoelgroep Sociologie van Consumenten en Huishoudens [Studentenverslag]
Jong, J. de \ 2003
help
Onderwijs in allochtone levende talen : een verkenning in zeven gemeenten : onderwijs in allochtone levende talen voor leerlingen in het basisonderwijs [Boek]
Turkenburg, M. \ 2001
help
Landwirtschaft im schulischen Unterricht \ Lebendige Erde [Artikel]
Busch, C. \ 2000
De verhouding tussen mens en natuur. Gesprekken met leerlingen over het beeld dat zij van landbouw(ers) hebben
help
Haushalt & Bildung : Gesundheit, Umwelt, Zusammenleben, Verbraucherfragen, Beruf [Tijdschrift]
1999-
help
Varkensstad Venray \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Cusveller, S. \ 1999
Concentratie van varkens en een efficiente bedrijfsvoering als mogelijke oplossing voor de bioindustrie. Om ruimte te besparen zijn gestapelde varkenshouderijen langs de snelweg gepland
help
Eerst denken dan doen : DD-keuzelessen op vbo-groen Leeuwarden \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1999
help
Frustratie vanwege software, tijdsdruk en onzorgvuldigheid : de last van de cijferberg \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Born, T. van den \ 1999
help
Hauswirtschaftliche Bildung : paedagogische Zeitschrift fuer Hauswirtschaft mit Beitraegen aus Unterricht und Erziehung, Forschung und Technik fuer allgemein- und berufsbildende Schulen und die Lehrerbildung [Tijdschrift]
[?]-1998
help
Bildung und Wissenschaft fuer den Haushalt in Laendern im Aufbruch : [Teil] 2 : Haushaltswissenschaftliches Studium in Oman, einem sich dynamisch entwickelnden arabisch-islamischen Land \ Hauswirtschaftliche Bildung : paedagogische Zeitschrift fuer Hauswirtschaft mit Beitraegen aus Unterricht und Erziehung, Forschung und Technik fuer allgemein- und berufsbildende Schulen und die Lehrerbildung [Artikel]
Richarz, I. \ 1998
help
De geest uit de fles? : intrasectorale programma's \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1998
VBO-groenscholen kunnen het landbouwbrede programma aanbieden naast of in plaats van de vakrichtingsprogramma's waarin leerlingen in het vierde leerjaar in principe kiezen voor een vakrichting. Voor de aanbieding van intra moet aan een aantal spelreg ...
help
IBC ziet perspectief in broeierijcursus China : 'We gaan het lesprogramma uitbreiden met gladiool, narcis of tulp op kist' \ Handelswijzer : marktinformatie en mededelingen van Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijprodukten [Artikel]
Laffort, A. \ 1998
help
Sociale vaardigheden voor meisjes en jongens : inspanningen in Dordrecht uiteindelijk beloond \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1998
Sociale vaardigheidstraining voor alle leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Hiervoor werd subsidie verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.