help
Tewerkstelling van studenten in de tuinaanleg : codex voor de tuinaannemer \ Tuinaannemer [Artikel]
Botterman, C. \ 2014
Studenten kunnen gemakkelijk worden ingezet voor bijvoorbeeld meer eenvoudige taken in het groenonderhoud. Voor studenten geldt een specifieke regeling. Anderzijds zijn een aantal werkzaamheden voor hen verboden. Een student kan ook tijdens het schoo ...
help
Bewustwording, daar gaat het ons om : Willemien Koning \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2014
Mannelijke ondernemers weten het drommels goed± zonder de inbreng van hun vrouw zou het bedrijf niet half zo goed draaien. Toch is de financièle en economische rechtspositie van de vrouwelijke ondernemer in het bedrijf vaak slecht geregeld. ´Wij lobb ...
help
Cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016 [Boek]
[2014]
Cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland van 1 januari 2014 tot en met 29 februari 2016. Als gevolg van de nieuwe afspraken zijn er veel artikelen in deze cao gewijzigd waaronder de introductie van een Jaarurenmodel en Beoordelingssystematiek. Daar ...
help
Niet-aangepast arbeidsreglement kan veel geld kosten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2014
Vaak weten werkgevers wel dat ze een arbeidsreglement moeten bijhouden en dat elke werknemer ooit wel eens een exemplaar van het reglement ontvangen heeft. Men staat er evenwel niet bij stil dat in het arbeidsreglement een aantal belangrijke clausule ...
help
De jobstudent veilig aan het werk \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2014
De zomer komt eraan. De periode dat uw vaste medewerkers in vakantie gaan en u toch, ondanks de komkommertijd, een helpende hand kan gebruiken. Dan is de jobstudent die een cent wil bijverdienen een welkome oplossing. Welke maatregelen neemt u als we ...
help
Waterprofessionals zitten ze er warmpjes bij? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2014
Hoe goed zijn de arbeidsvoorwaarden in de watersector? Zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en adviesbureaus voorbereid op komende veranderingen? Zijn ze in staat om meer jongeren en technisch opgeleiden aan te trekken?
help
Functioneringsgesprek : tips voor een goede voorbereiding voor de werknemer \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Lamers, M.J. \ 2014
Niet elke werknemer voelt zich op zijn gemak tijdens een gesprek met zijn werkgever. Zeker niet als er het woord “functioneringsgesprek” aan wordt gehangen. Toch is minimaal 1x per jaar een functioneringsgesprek voeren héél normaal. Ongerustheid is h ...
help
CAO: zoveel mensen zoveel wensen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2013
Cao's met gedetailleerde afspraken tot tien cijfers achter de komma: dat kan echt niet meer. Want zoveel mensen zoveel wensen. Vandaar dat al jaren hard wordt gewerkt aan de modernisering van de waterschaps-cao. Dat is een goed eind op dreef.
help
Onderhandelingen nieuwe CAO op komst : ‘voorbereiden in de coulissen’ \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2012
Volgend jaar maart beginnen ze weer: de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor het Hoveniersbedrijf. De huidige CAO loopt op 28 februari 2013 af. Branchevereniging VHG ondersteunt de CAO-onderhandelingscommissie die namens de werkgevers deelneemt ...
help
Vooruitblikken op de nieuwe Cao golfbranche : verdeelde arbeidsmarkt in greenkeeperland \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Hoesen, J. van \ 2012
Op 31 maart 2012 ‘loopt de Cao Golfbranche af’, zoals dat in de volksmond heet. Een cao die gold voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat er tussen de werknemers(verenigingen) en de bij de NVG aangesloten leden een nieuwe Collectieve Arbeidso ...
help
Arbeidsvoorwaardenonderzoek in de vissector : de vissector: doe-het-zelvers of teamspelers? [Boek]
A-Advies \ 2010
Eind 2009 is een groot arbeidsvoorwaardenonderzoek gestart onder werkgevers en werknemers in de vissector. Het Productschap Vis, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, wil graag weten welke arbeidsvoorwaarden werkgevers en werknemers ...
help
Behoefte werknemer verschilt per persoon : vaste werktijden en ruimte voor overleg zijn belangrijk \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Vissers, T. \ 2010
Om gemotiveerde medewerkers te vinden én te behouden, is het zaak dat varkenshouders tegemoet komen aan hun behoeftes. Wat die behoeftes zijn, verschilt echter per persoon, zo blijkt uit gesprekken met verschillende werknemers in de Noord- Brabantse ...
help
Levensfase van werknemer bepaalt mede personeelsbeleid \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2010
In de CAO voor het Hoveniersbedrijf hebben de CAO-partijen (VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) afgesproken dat werkgevers vanaf 1 juli 2009 0,2% van het bruto maandloon van de werknemer reserveren voor levensfasebeleid.
help
Arbeidsvoorwaarden wijzigen door werkkostenregeling \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Viragh, T. \ 2010
Bloemist bart van Schijndel denkt dat de nieuwe werkkostenregeling hem een besparing kan opleveren. Als hij overstapt naar deze regeling moet hij echter zijn arbeidsvoorwaarden wijzigen. De ondernemer vraagt zich af of hij dit zonder meer kan doen.
help
Niet iedereen gebaat bij nieuwe werkkostenregeling \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Blonk, E.J. \ 2010
De regels voor belastingvrije vergoedingen aan werknemers worden gewijzigd. Per 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling in werking. Werkgevers doen er goed aan om nog in 2010 hun arbeidsvoorwaarden- en vergoedingenpakket tegen het licht te houden ...
help
Werkkostenregeling wijzigt arbeidsvoorwaarden \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Viragh, T. \ 2010
Hovenier Bart van Schijndel heeft uitgerekend dat de nieuwe werkkostenregeling hem een besparing kan opleveren. Maar een overstap naar deze regeling voor beroepskosten brengt wel een wijziging met zich mee. Mag Van Schijndel de wijzigingen zonder mee ...
help
Werkkostenregeling van invloed op arbeidsvoorwaardenpakket \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Blok, E.J. \ 2010
Met de invoering van de werkkostenregeling in 2011 wijzigen de regels voor belastingvrije vergoedingen aan medewerkers. Dit kan invloed hebben op het arbeidsvoorwaardenpakket. Omdat werkgevers nog kunnen kiezen, doen zij er goed aan nog in 2010 hun a ...
help
Sparen voor vrije tijd: doen of niet? : achtergrond levensloopregelingen \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2009
Relatief weinig werknemers doen mee aan de levensloopregeling; een deel van je inkomen sparen voor extra vrije tijd. Hoe komt het dat het geen succes is?
help
Stappenplan arbeidskrachten : tijdelijke arbeidskrachten bij 'piek en ziek' \ Vakwerk [Artikel]
Wijchman, G. \ 2009
Welke stappen moet een ondernemer in acht nemen bij het contracteren van een uitzendkracht? Remco Icke van de Algemene Bond Uitzendondernemingen zet een aantal van die stappen op een rij
help
Minder werknemers met ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Kösters, L. \ 2009
In 2008 namen minder werknemers ouderschapsverlof op dan de jaren daarvoor. Wel nam de gemiddelde duur van het verlof toe
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.