help
Fonds gezondheidszorgen gaat weer van start \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2016
Twee jaar geleden sloten LCM (Landsbond van Christelijke Mutualiteiten) en Boerenbond een overeenkomst inzake de verzekering gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers andere landen. Deze overeenkomst geldt alleen voor de leden van Boerenbond en AVBS e ...
help
Arbeidsrecht wordt minder flexibel \ BloembollenVisie [Artikel]
2015
In de bloembollensector werken ondernemers heel vaak met tijdelijke contracten. De reden is helder: veelal is sprake van seizoensgebonden werkzaamheden. Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor tijdelijk werk flink veranderd. Flynth zet ze voor u op ...
help
Gegarandeerde waarborg gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
Vorig jaar sloten de LCM (Landsbond van Christelijke Mutualiteiten) en Boerenbond een overeenkomst inzake de verzekering gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers uit andere landen. Deze overeenkomst geldt alleen voor de leden van Boerenbond en AVBS e ...
help
Bijzondere aandachtspunten tewerkstelling seizoenpersoneel \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
We krijgen soms verraste reacties van werkgevers wanneer ze een brief ontvangen van de RSZ dat tijdens controle van de sociale inspectie werd vastgesteld dat bepaalde zaken niet helemaal in orde zijn. De gevolgen kunnen soms zeer groot zijn. Dit is z ...
help
De betaalde feestdagen van november \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2014
November is de periode van het jaar waarin de betaling van de feestdagen weer onder de aandacht komt. Er worden de laatste dagen dan ook geregeld vragen gesteld in verband met de toepassing van de wetgeving inzake de betaalde feestdagen, vooral wat d ...
help
Gegarandeerde waarborg gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2014
De week voor Kerstmis sloten de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (LCM) en Boerenbond een nieuwe overeenkomst inzake de verzekering gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers uit andere landen. Er was al op 25 november 2008 een eerste overeenkom ...
help
Teller in Dimona een feit \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
België kent al sinds geruime tijd de dagelijkse Dimona-aangifte voor seizoenwerknemers in de land- en tuinbouw. Het is voor de werkgevers niet altijd evident om, wanneer iemand zich aanbiedt om te werken, na te gaan hoeveel dagen de betrokken seizoen ...
help
Huisvesting van arbeidsmigranten : goed werkgeverschap [Brochure]
Montsma, M. \ Kort, K. \ 2013
In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met tijdelijke arbeidskrachten, die vaak afkomstig zijn uit het buitenland. Deze arbeidsmigranten zijn over het algemeen een paar maanden of een paar jaar in Nederland werkzaam. De behoefte aan (buitenlandse ...
help
Vereenvoudiging van seizoenarbeid is een feit \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2012
In het Belgisch Staatsblad van 15 december werden de lang verwachte besluiten gepubliceerd, die een administratieve vereenvoudiging inhouden voor het werken met seizoen- en gelegenheidswerknemers. De nieuwe regels treden op 1 januari 2012 in werking. ...
help
Gunstige deal met Belastingdienst over cafetariaregeling : eindelijk nieuwe afspraken voor NFO/LTO-leden en buitenlandse seizoenarbeider \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Baltus, P. \ Bus, H. \ 2012
Meerkosten die seizoenarbeiders maken omdat zij tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Dat pakt zowel voor u als voor de werknemers financieel gunstig uit. Het gaat om reiskosten tu ...
help
Welke gevolgen heeft wetsontwerp over registratie van seizoensarbeiders? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jong, F. de \ 2012
Op mijn bedrijf werk ik regelmatig met seizoensarbeiders die korter dan vier maanden op mijn bedrijf werkzaam zijn. Heeft het wetsontwerp Basisregistratie Personen voor mijn bedrijf gevolgen?
help
Landelijke norm huisvesting arbeidsmigranten op komst : wirwar van regels voor ondernemers in de fruitteelt \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2011
Nederland heeft te maken met een ' nieuw bekend vraagstuk'. Op welke wijze gaan wij in Nederland om met niet-Nederlandse arbeidskrachten, de zogenoemde arbeidsmigranten?
help
Kenniscafé : "zorgt onbetrouwbare overheid ervoor dat de boomkwekerij uit Nederland verdwijnt?" : commotie over tewerkstellingsvergunningen \ Boom in business [Artikel]
Smit, J. \ 2011
Minister Kamp legt de regels voor arbeidsmigratie van EU-burgers vanaf begin maart anders uit. Gevolg: boomkwekers uit met name Zundert kunnen hun ervaren Roemenen niet meer inzetten. “De overheid is onbetrouwbaar, meet in dezelfde gevallen met twee ...
help
Ontwikkelingen bij ZZP, seizoenarbeid en fiscus \ BloembollenVisie [Artikel]
2011
In het kader van de lastenverlichting voor ondernemers is door LTO Noord de afgelopen maanden een aantal afspraken gemaakt die daarmee te maken hebben. Zo zijn de regels voor de ZZP-status meer toegesneden op de praktijk, zijn er afspraken gemaakt me ...
help
Opgepast op eerste werkdag buitenlandse werknemer \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Verlinden, F. \ 2010
Nederlandse tuinders werken veel met buitenlandse werknemers. In een driedelige artikelenreeks wordt ingegaan op alle regels die daarbij komen kijken. Deze maand : de eerste werkdag
help
Tuinder speelt Las Vegas in de polder \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Verlinden, F. \ 2010
In het eerste deel van deze artikelenreeks is stil gestaan bij nummer één op ergenislijst van de ondernemers, namelijk de formaliteiten. Deze maand wordt aandacht besteed aan nummer twee op deze lijst, de loonkosten.
help
Belast loon inruilen voor onbelast loon met Cafetariaregeling \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Assche, C. van \ 2010
Sinds 2010 kunnen werkgevers en werknemers ervoor kiezen een deel van het loon in te ruilen voor onbelast loon in de vorm van reiskostenvergoeding en huisvestingskosten : de zogenaamde Cafetariaregeling. Dit levert beide partijen voordeel op : een ve ...
help
Seizoenarbeid in de land- en tuinbouw goedkoper \ BloembollenVisie [Artikel]
2010
LTO Nederland heeft met de Belastingsdienst voor leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisatie afspraken gemaakt over de inzet van seizoenwerkers, waarmee de betrokken medewerker en de werkgever hun voordeel kunnen doen. ...
help
Nederlandse zorgverzekering voor seizoenarbeiders moet \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Lier, A. van \ 2010
Veel fruittelers werken met buitenlandse seizoenarbeiders. Dat deze werknemers ook een Nederlandse zorgverzekering moeten afsluiten, is niet bij iedereen bekend. Terwijl wel sprake is van een win-win-situatie : de werkgever wordt behoed voor torenhog ...
help
Op 42 hectare blauwe bessen telen : Coöperatie Blauwe Bes Drenthe is er klaar voor \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Schaik, M. van \ 2010
In 2008 bracht Fruitteelt een bezoek aan drie Drentse akkerbouwers die een samenwerkingsverband aangingen met een nieuwe tak in hun bedrijf : de teelt van blauwe bessen. Doel was toen om op 45 hectare land in totaal 42 ha blauwe bes te planten. Nu ru ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.