help
Weiden is leren vooruitdenken : Arno Groenewegen startte in 2013 weer met weiden : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Vier jaar lang ging Arno Groenewegen voor het gemak van opstallen. Omdat de uitdaging weiden nu wordt betaald, is hij eind 2013 weer begonnen. Vooral het vooruitdenken bleek lastig, maar nodig. ‘Want er zijn weinig dagen dat het buiten beter is dan b ...
help
Leverbot, een groeiend probleem \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2014
Bij geiten in Nederland komt minder vaak een leverbotbesmetting voor dan bij schapen. Hoewel de Gezondheidsdienst voor Dieren verwacht, dat leverbot in de toekomst ook bij geiten vaker voor zal komen en er allerlei belemmeringen zijn om een infectie ...
help
Strikt weideschema houdt de schapen schoon: wormvrij zonder ontwormingsmiddel \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2005
Al twee jaar gebruikt schapenhouder geen wormmiddel meer. Ook een collega-fokker stopt ermee. Door een secuur uitgedokterde beweiding is een ontwormingsmiddel niet meer nodig. Een bewuste keuze om multiresistentie vóór te zijn. Resistentie dreigt ook ...
help
Omweiden is het riskantst : boer heeft touwtjes strak in handen bij modern standweiden \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2003
Overzicht van beweidingsmethoden in de melkveehouderij (onbeperkt weiden, beperkt weiden, ouderwets standweiden, modern standweiden, stripgrazen, rantsoenbeweiding, siëstabeweiding) en de voor- en nadelen. Omweiden, waarbij de koeien elke drie tot vi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.