Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="septische tanks"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stichting wil IBA Imago Beschadiging Aanpakken : wat je moet weten over kennisdeling in de afvalwaterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
De IBA kende een stormachtige opkomst in Nederland, maar de laatste jaren is het enthousiasme over deze minizuiveringen weggeëbd. Veel systemen functioneren niet naar behoren en de gebruikers zijn erg ontevreden. Het nieuw opgerichte IBA Kenniscentru ...
help
Water quality monitoring Bonaire : identification of indicators, methods and locations [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Smith, S. \ Koelemij, E. \ Rippen, A. \ 2012
On the island Bonaire, eutrophication is a point of serious concern, affecting the coral reefs in the marine park. Eutrophication can cause altered balance of the reef ecosystem because algae shall outcompete corals, eventually leading to a disturbed ...
help
Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voorthuizen, E. van \ Visser, A. \ Brandse, F. \ Uijterlinde, C. \ 2011
Recent werden in een artikel in H2O (2011, nr. 5, p. 53-54) op basis van de kennis van schuimvorming in de levensmiddelentechnologie aanbevelingen gedaan voor de opzet van praktijkonderzoek naar schuimvorming in slibgistingstanks. In dit artikel word ...
help
Efficiëntere mestvergister \ Veehouderij Techniek [Artikel]
2005
Uitleg van de werking van een nieuwe mestvergistingstechniek, waarbij meer gas geproduceerd wordt. Door toepassing van een hoge temperatuur valt het mengsel in de vergister sneller uiteen, waarbij het thermofiele proces 1,5 keer sneller verloopt dan ...
help
"Alternatieven voor septic tank in buitengebied missen wettelijke basis" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hopman, R. \ 2004
Reaktie op artikel uit H2O nr. 2, met een naschrift van de auteurs
help
Het platteland moet aan de IBA \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Sleurink, D. \ 2004
Uitleg over het troebele afvalwaterbeleid voor het buitengebied. Volgens de wet (Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater 1997) zijn in 2005 verbeterde septic tanks of IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) verplicht in situaties waar aanleg van ...
help
Alternatieven voor de septic tank in het buitengebied : brongerichte aanpak sanitatie in niet-kwetsbare gebieden [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mels, A. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2004
Voor 1 januari 2005 dienen op alle ongerioleerde percelen in het buitengebied adequate lozingsvoorzieningen te zijn getroffen. In niet-kwetsbaar buitengebied schrijft artikel 1 van het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor om bij lozingen ...
help
Mestvergister in 6 jaar terugverdiend \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2004
De langere lijst van producten die met mest vergist mogen worden, heeft de terugverdientijd van een mestvergister teruggebracht naar 6 jaar. Dit resulteert in een jaarlijkse winst van ruim €13.600,-
help
Iba+ of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Broos, J. \ Weerd-Koldewee, A. van der \ 2004
Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen(iba's) een optie. ...
help
Iba+ of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Broos, J. \ Weerd-Koldewee, M.H. van de \ 2003
Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen (iba’s) een optie ...
help
Septic tank nu al ter discussie \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Rotgers, G. \ 2003
Stand van zaken bij septic tanks of IBA's voor zuivering van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater in het buitengebied. In de EU staan septic tanks ter discussie wegens het geringe zuiveringsrendement. Landbouwers moeten bij het aanschaffen ...
help
Gemodder met septic tank : deadline 1 januari 2005 onhaalbaar \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Een verplichte bezinkput voor afvalwater jaagt bewoners in het buitengebied op kosten maar helpt het milieu amper. Alternatieven zijn duurder en lastig
help
Rijk communiceert bar slecht over IBA-beleid : verplichting minimale zes kuub septic tank van tafel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2003
De ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat communiceren slecht over het rioleringsbeleid in het buitengebied. De lozingenbesluiten daarover mogen minder streng worden uitgelegd, maar slechts een goede verstaander is dat opgevallen. Ondertus ...
help
Technische rapportage IBA's bij PTC+ in Oenkerk [Boek]
Sollie, P. \ 2003
help
'Beleid omtrent IBA's verschilt per honderd meter' : certificering van IBA's begint op gang te komen \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Ellenkamp, R. \ 2003
Er ontbreekt nog een eenduidig gemeentelijk beleid betreffende de kosten en aanleg van IBA-systemen in het buitengebied
help
Van septictank naar betonnen IBA \ Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector [Artikel]
Kramer, W.A. \ 2001
Uitleg over de ontwerpgrondslagen en constructie van een verbeterde septictank en van een betonnen IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater). Verder de klassenindeling voor IBA's en de bijbehorende zuiveringseisen, en het wettelijk kader ( ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-productcertificaat voor septic tanks [Boek]
2000
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een certificaat voor Septic tanks. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangedu ...
help
Varkensmest als bron van energie : experimentele mestvergister haalt warmte en stroom uit organische stof \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Muller, B. \ 2000
Globale beschrijving van een proefopstelling van een biogasinstallatie, waarvoor een opbrengstberekening is uitgevoerd voor een varkensbedrijf met 350 zeugenplaatsen en 500 vleesvarkens
help
Voorzichtig optimisme over mestvergisting : biogasinstallatie nu nog te duur voor gemiddeld bedrijf \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Kort, K. \ 2000
Met een voorbeeld-berekening wordt duidelijk gemaakt dat de terugverdientijd van een biogasinstallatie op een gemiddeld melkveebedrijf nog te lang is, maar op een groter bedrijf mogelijkheden biedt
help
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden test IBA-systemen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ek, A.B.M. van \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.