help
Green participation as a strategy to tackle health inequities : exploring the perspectives on engagement of people with a low socioeconomic status in green citizen participation [Studentenverslag]
Veltman, Leonie \ 2019
help
Positieve geluiden in sociaal-economische situatieschets Oost-Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2016
'Het beleid van de federale en Vlaamse regeringen, die het bevorderen van het ondernemerschap hoog in het vaandel voeren, werpt duidelijk vruchten af' aldus, de inleiding van de sociaal-economische situatieschets 2016 van Oost-Vlaanderen. Het eerder ...
help
Appel- en perencrisis? Actie nu! \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Tijdens de voorlichtingsdag pitfruit, die half januari plaatsvond in Hasselt, maakte vakgroepvoorzitter Florent Geerdens een synthese van de problematiek waarmee fruittelers vandaag worden geconfronteerd. Hij schoof daarbij een aantal actiepunten naa ...
help
Recht van bij de boer(in) : een blik achter de schermen bij 130 bedrijven met korteketenverkoop in Vlaanderen [Boek]
Van Buggenhout, E. \ Vuylsteke, A. \ 2015
In de land- en tuinbouw spreken we van een korte keten als producten rechtstreeks (of met een beperkt aantal tussenschakels) verkocht worden aan de consument. De meer gangbare keten van akker tot bord houdt een veel langere weg in waarbij het product ...
help
Meer groen, minder ADHD maar alleen in arme buurten [Brochure]
[2015]
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen van contact met groen lijkt daarbij van belang. Voorbeelden uit onderzoek zijn: sneller herstel van een stressvo ...
help
"De rol van Sense of Coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen een lage sociaaleconomische status [Studentenverslag]
Imminkhuizen, M. \ 2015
Het doel van deze scriptie is meer inzicht krijgen in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Gezondheid wordt benaderd vanuit de salutogenese: wat maakt mensen gezond? Gezondheid omvat volgens salut ...
help
Laagopgeleide wil samen gezonder worden \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Samen werken aan je gezondheid werkt beter. Mensen met een lage sociaaleconomische status werken het liefst in groepsverband aan een gezondere levensstijl.
help
Dossier krimpgebieden [Dossier]
[ca. 2014]
In dit dossier staat nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar krimpgebieden. Steeds meer gemeenten en regio’s krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderende samenstelling van bewoners. Zowel door sociaal-economisch ...
help
Determinants of soft drink consumption : differences by socioeconomic status [Studentenverslag]
Jansen, V. \ 2014
Regular soft drink consumption has been associated with increased health risks. Meanwhile, the consumption level of soft drinks in western societies is still very high. This means that intervention programs targeting regular soft drink consumption co ...
help
Validiteit van vragenlijst Communities in Beweging: een goed alternatief ontbreekt : onderzoek naar de validiteit van EuroQol, SQUASH en PACES onder mensen met een lage sociaal economische status in Nederland [Studentenverslag]
Schuitemaker, S. \ 2014
Vragenlijstonderzoek onder mensen met een lage sociaal economische status (SES) is vaak lastig, omdat deze doelgroep een hoog percentage mensen bevat die laaggeletterd zijn. Uit ervaring van Herens et al (2013) bleek ook dat deelnemers moeite hebben ...
help
“Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma’s ” gezien vanuit de drie beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering [Studentenverslag]
Brandsen, E. \ 2014
Lage socio-economische status (SES) groepen zijn fysiek minder actief ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Dit heeft als gevolg een hogere kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Het belang van gezondheidsbevorderende init ...
help
Vier scenario’s voor de waterketen in 2023 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schut, J. \ Hart-van As, N. 't \ Otto, R. \ 2013
De waterwereld is in beweging, maar hoe ziet die wereld er over 10 jaar uit? We weten het niet. Toch kunnen we toekomstscenario's opstellen. Modellen die nooit precies uitkomen, maar organisaties handvatten bieden om beleidskeuzes te onderbouwen.
help
Een kijkje in de toekomst van de waterketen: Scenario Planning Waterketen 2023 \ WT-afvalwater [Artikel]
Hart-van As, N. 't \ Nieuwehuijzen, A. van \ Vlasblom, W. \ Jansen, E. \ Schut, J. \ Otto, R. \ 2013
Atos en Witteveen+Bos hebben recentelijk in eigen opdracht en onafhankelijk de Scenario Planning Waterketen 2023 opgesteld om een kijkje te nemen in de toekomst van de organisaties en de technische staat van waterketen. Vastgesteld is dat de Nederlan ...
help
De toekomst van de waterketen verkend : de Scenario Planning Waterketen 2023 \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Hart-van As, N. 't \ Schut, J. \ Otto, R. \ 2013
De Nederlandse waterketen is volop in ontwikkeling. Technologische en technische innovatie maakt de sector veelzijdiger, efficiënter én duurzamer. Ambities genoeg voor nieuwe organisatievormen en infrastructuur. De beschikbaarheid van financiële midd ...
help
Sustainable animal agriculture [Boek]
Kebreab, E. \ 2013
This book with 18 chapters draws together themes on sustainability that have emerged as the most pressing in recent years. The book addresses practical topics such as air quality, manure management, animal feeds, production efficiency, environmental ...
help
'Oude' en 'nieuwe' migranten op een keerpunt : belangrijke groep in tewerkstelling sierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2012
De verschillende migrantengroepen in Vlaanderen staan duidelijk op een keerpunt. Turkse en Marokkaanse migranten en hun nakomelingen huwen steeds minder met iemand uit het land van herkomst en leven steeds minder geconcentreerd in bepaalde wijken. De ...
help
Sociaal-economisch spoor verzilting Noord-Nederland : effecten van aan klimaatverandering gerelateerde verzilting op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven in Noord-Nederland [Boek]
Snellen, B. \ Essen, R. van \ Kroes, J. \ Stuyt, L. \ 2012
Het doel van het deelproject ‘Sociaal Economisch Spoor’ is om de effecten van verzilting in sociaal economische zin op landbouw inzichtelijk te maken voor Noord-Nederland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in directe gevolgen voor de interne agrarisc ...
help
Concurrentiemonitor blank kalfsvlees [Boek]
Bakker, T. \ Baltussen, W. \ Doorneweert, B. \ 2012
In het kader van de jaarlijkse concurrentiemonitor heeft het LEI een studie gedaan naar de concurrentiekracht van de Nederlandse kalfsvleessector. Deze sector staat al sinds lang bekend om haar hoge kwaliteit en de belangrijke exportpositie. In dit r ...
help
Gunstige effecten van massamediale campagne waargenomen bij subgroepen : Campagne Gezond Gewicht geëvalueerd \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2011
De campagne Gezond Gewicht bereikte slechts weinig mensen. Voor alle respondenten tezamen bleek er tussen de meting voor en de meting na de campagne een ongunstige verandering te zijn opgetreden in energiebalansgedrag. Blootstelling aan de campagne w ...
help
Gemengd leren : etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs [Boek]
Herweijer, L. \ Brink, Y. van den \ 2011
Zwarte scholen zijn al enkele decennia een vertrouwd verschijnsel in de grotere steden van ons land. In een aantal gemeenten wordt geprobeerd de scheiding tussen leerlingen met een niet-westerse achtergrond en autochtoon Nederlandse leerlingen tegen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.