help
Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2017
Minister Kamp gaat in deze brief in op de stand van zaken en mogelijke aanpak rondom investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten bij de instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2). Deze TO2-faciliteiten zijn gericht op een breed scala aan m ...
help
Stappen in buurt- en Dorpskracht : initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd [Boek]
2015
In 2012 startte Movisie met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. In dit E-boek is verslag gedaan van de be ...
help
Hoe houden we jongeren erbij : wij tegenover zij \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
2015
“Radicalisering speelt bij ons niet,” zeggen vertegenwoordigers van groene scholen. “We zijn een kleine school, leerlingen lopen niet anoniem rond en het contact is goed.” Goed, al die aandacht voor radicalisering en hoe je daar mee om moet gaan. Maa ...
help
Steady steps versus sudden shifts : cooperation in (a)symmetric continuous and step-level social dilemmas [Studentenverslag]
Kas, Judith \ 2015
Are groups of people better able to minimize a collective loss if there is a collective target that needs to be reached or if every small contribution helps? This paper explores ways to increase cooperation in social dilemmas: situations in which eac ...
help
De verleiding weerstaan : grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid [Boek]
2014
Diverse maatschappelijke vraagstukken hangen samen met het gedrag van burgers. Denk aan obesitas, energieverbruik en schuldenproblematiek. Vanuit wetenschappelijke disciplines als psychologie en gedragseconomie is steeds meer kennis over gedragsbeïnv ...
help
Roze netwerken : voor een sfeer van veiligheid en acceptatie \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Born, T. van den \ 2014
Politie, ministeries, banken, gemeentes. Veel grote organisaties in overheid en bedrijfsleven hebben bloeiende roze netwerken. Ze zorgen dat lhbt’ers zich veilig voelen op hun werkplek. En ze willen dat ook graag laten zien, bijvoorbeeld op de Gay Pr ...
help
De praktijk van diversiteit \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Rambelje, W. de la \ 2014
Niet alleen het groene onderwijs is bezig met meer diversiteit, ook steeds meer bedrijven realiseren zich dat meer diversiteit een meerwaarde kan hebben voor de bedrijfsvoering. In de rubriek ‘De praktijk van diversiteit’ laten we een paar mooie verh ...
help
Luisteren we wel? \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Hilster, Y. de \ 2014
Onderzoekers moeten meer rekening houden met wensen en acceptatie in de maatschappij. Want alleen dan hebben innovaties kans van slagen. Dat stelde bestuursvoorzitter Louise Fresco bij de opening van het academisch jaar. Houden onderzoekers niet al v ...
help
Investeren in wereldburgerschap : evaluatie van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) [Boek]
Ministerie van Buitenlandse Zaken \ 2014
De Nederlandse overheid verbindt met de beleidsnota’s Investeren in mondiaal burgerschap (2009) en De Doe Democratie (2013) nationaal en mondiaal burgerschap. Veel zaken waar de Nederlander in zijn of haar dagelijks leven mee te maken krijgt, hebben ...
help
Docenten en leerlingen prikkelen : Eimert Fikse \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Breedveld, M. \ 2014
In Hardenberg liet hij een schoolgebouw in de winkelstraat bouwen, met een variatie aan onderwijsruimtes. Eimert Fikse, directeur van AOC De Groene Welle Zwolle, gelooft in een school voor de regio, die middenin de maatschappij staat.
help
On careful livestock farming [Boek]
Rabbinge, R. \ Eijsackers, H. \ 2013
"In 2010, researchers of Wageningen University and Research Centre compiled an essay-book in Dutch on “livestock farming with care” (“Over zorgvuldige veehouderij”) to contribute to the public debates on livestock farming. After its publication, many ...
help
Samenwerken nieuwe stijl in de Achterhoek \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
Samenwerken kan allerlei vormen aan nemen. Acht gemeenten die samen de Regio Achterhoek vormen hebben hun inwoners gevraagd naar ideeën om gezamenlijk de crisis het hoofd te bieden. Dat heeft geleid tot veel plannen en evenzoveel samenwerkingsverband ...
help
Tim Lang : "Hoe richten we ons voedselsysteem in?" \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Irving, D. \ 2012
De hoge grondstofprijzen zullen blijven. Het is een andere toekomst voor de foodindustrie. Prijs, gemak en smaakkwaliteit waren het belangrijkst. Daar komt nu bij: gezondheid, duurzaamheid en milieu. Overheden moeten hier op Europees niveau beleid op ...
help
Omgevingsgericht ondernemen in de veehouderij : boeren met de buren gemakkelijker gezegd dan gedaan [Presentatie]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.C. \ Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Kortstee, H. \ Janssen, A. \ Os, J. van \ Wielen, P. van der \ 2012
help
Boerenbedrijf zit vol ethische dilemma's \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2012
Boer combineert dierenliefde met fokken voor de slacht. Stedeling kijkt niet verder dan de single issues.
help
VindingRIJK aanbesteden : 25 maatschappelijke uitdagingen, 25 aanbestedingen van innovatie [Boek]
2011
Het SBIR-programma is een beproefde aanbestedingsmethode die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten. Met dit instrument daagt de overheid het bedrijfsleven uit om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en te ve ...
help
Innovatienetwerk: van denken en dromen naar durven en doen : reflectie op vijf routes naar grensverleggende concepten [Boek]
Steenhuis, P.H. \ Verbeek, P.P. \ 2011
InnovatieNetwerk heeft de afgelopen jaren samen met een breed netwerk van partijen grensverleggende concepten ontwikkeld. Innovatieve concepten gericht op het oplossen van (hardnekkige) maatschappelijke vraagstukken en/of op het opsporen van nog onge ...
help
Livestock farming with care : summaries of essays [Boek]
Eijsackers, H. \ Scholten, M. \ 2011
Wageningen UR is the country’s major research organisation in the field of livestock farming, providing the knowledge base for innovative livestock farming in our country and beyond and, as such, keen to play a role in the above mentioned debate. To ...
help
Evaluatie “Internationale Regierol Veehouderij” (IN-010) [Boek]
2010
Het streefbeeld voor de Nederlandse veehouderij was een transitie die aan de belangrijkste maatschappelijke problemen tegemoet weet te komen. Het doel van het project was te komen tot een aanzet voor regiefunctie en businessmodel. Dat bleek niet haal ...
help
Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Boek]
Eijsackers, H. \ Scholten, M. \ Arendonk, J. van \ Backus, G. \ Bianchi, A. \ Gremmen, B. \ Hermans, T. \ Ittersum, M. van \ Jochemsen, H. \ Oude Lansink, A. \ Stassen, E. \ cop. 2010
"Onder een zorgvuldige veehouderij verstaan we een modern ingerichte en economisch vitale veehouderij, die garant staat voor een goede omgang met dieren, een nauwkeurige naleving van professionele waarden en waarmee een goede boterham kan worden verd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.