help
De gewenste transitie in de zorg : onze visie als zorgboeren [Factsheet]
[2016]
Dit visiedocument is opgesteld door de zorgboeren verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op de ingrijpende veranderingen in de zorg. Dat doe ...
help
De meerwaarde van Groene Zorg op sierteeltbedrijven \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braet, M. \ 2016
Groene Zorg op een sierteeltbedrijf betekent dat iemand die niet terecht kan op de gewone arbeidsmarkt, op vrijwillige basis een of meerdere dagen per week meedoet met de activiteiten op het bedrijf. Het gaat hierbij om gemotiveerde mensen die een ac ...
help
Angst en schaamte over kopzorgen : psycholoog Elke Van Bogaert: ‘Problemen schuilen ook op voorbeeldbedrijven achter de voordeur’ \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2016
De aanhoudend lage prijzen hakken erin op de veebedrijven. Dit heeft niet alleen gevolgen op het financiële vlak. Agrarische hulporganisaties merken een toename van het aantal hulpvragen. Vaak sudderen de problemen al langer onder de oppervlakte, ziet ...
help
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw [Factsheet]
Wielen, P. van der \ Dekking, A. \ Jong, D. de \ [2015]
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hi ...
help
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij [Boek]
Ferwerda-van Zonneveld, Reina \ Hassink, Jan \ Migchels, Gerard \ Veen, Esther \ Meulen, Harold van der \ Teenstra, Eddy \ 2015
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
help
Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen [Boek]
Poelarends, J.J. \ Ferwerda-van Zonneveld, R.T. \ Hassink, J. \ Schepers, R. \ 2015
Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product m ...
help
Pioniers in de zorglandbouw : 10 portretten [Presentatie]
Veen, E. \ 2015
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelop ...
help
Gevolgen van de nieuwe participatiewet voor de boomteeltsector : per 1 januari 2015 moeten 400.000 mensen aan het werk \ Boom in business [Artikel]
Doorn, D. van \ 2014
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In totaal moeten 400.000 mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan het werk. Ook de (sw-)kwekerijen hebben hun handtekening gezet onder het sociaal akkoord dat dit regelt ...
help
Jeanine Janssen in de bloemetjes voor project Zorghoeve : vrouwelijk talent op het platteland \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
Ons, bij velen beter bekend als de vroegere groep KVLV, organiseerde voor de tweede keer de wedstrijd ‘Vrouwelijk talent op het platteland’. Dankzij het partnerschap met Vlaanderen, de Landbouwkamer van de Provincie Oost-Vlaanderen en Cera vallen er ...
help
De mens zorgt, de bij geneest : over het fenomeen ‘zorgimkerij’ \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Coo, B. de \ 2014
Dick van Leeuwen uit Geldermalsen deed het idee voor zijn succesvolle ‘zorgimkerij’ op bij Marcel en Madeleine Hallmans van Imkerij Immenhof in Heumen. Die bestierden al veel langer een dergelijke onderneming. Alleen gebruikten zij de term ‘zorgimker ...
help
Maatje en hulpverlener : de strijd tegen voortijdig schoolverlaten \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2014
Studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden leren hulp verlenen op het mbo van Nordwin College in Leeuwarden. Met hun inzet daalde het aantal voortijdig schoolverlaters bij Nordwin met tachtig procent.
help
Onze interpretatie van participatie : SW-kwekerij wil een meerwaarde in roerige tijden zijn \ Boom in business [Artikel]
Witt, S. de \ 2014
‘Wij zijn een kwekerij voor uitgangsmateriaal. We produceren gewortelde stek en plantgoed van een goede kwaliteit.’ Dat is het antwoord van Toon Althuizen, manager en verkoper bij Ergon Kwekerij, op de vraag: ‘Wat voor een bedrijf is Ergon Kwekerij?’ ...
help
Behandeling een kans voor de zorgboer [Boek]
Hassink, J. \ Ferwerda-van Zonneveld, R. \ Migchels, G \ Teenstra, E. \ [2014]
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. ...
help
Met 80 koeien 100 weeskinderen onderhouden : Jos Creemers bouwt samen met Keniaanse een rundveebedrijf en weeshuis op \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Boekel, R. van \ 2014
Twintig jaar geleden trof Jos Creemers een groot stuk braakliggende grond aan in Kenia. Met 2.000 euro als budget kreeg hij de vrijheid een melkveebedrijf op te zetten naar zijn dromen. Nu heeft de Nederlander een melkveebedrijf met 80 koeien opgebou ...
help
'Van eigen eiland in een weiland naar partners in de wet maatschappelijke ondersteuning' : een empirisch onderzoek naar interactieve frames van zorgboeren uit de Vechtdal regio in de transitie naar de wet maatschappelijke ondersteuning [Studentenverslag]
Bosch, M. van den \ 2014
De ontwikkeling van de relatief nieuwe en opkomende zorglandbouwsector in Nederland is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorgsector. Het beleid binnen de zorgsector kenmerkt zich door een trend van decentralisering. Dit betekent dat de la ...
help
Werken met Wajongers [Boek]
2013
De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste groep blijft relatief onderbelicht, terwijl de land- en tuinbouw juist een pl ...
help
Landbouw & zorg : lessen over zorglandbouw [Boek]
Elings, M. \ Joop, W. \ 2013
De afgelopen 20 jaar is het aantal geregistreerde zorgboerderijen enorm toegenomen. in 1998 stonden er nog 75 zorgboerderijen bekend terwijl dat er inmiddels meer dan 1100 zijn. Op deze zorgboerderijen ontvangen jaarlijks ongeveer 10.000 tot 15.000 d ...
help
Gaat het wel goed daar? : hoe signaleer je problemen op het agrarisch bedrijf en help je agrariërs verder? : handreiking voor erfbetreders en hulpverleners [Boek]
Talma, M. \ Lammersen, G. \ Avric, B. \ Kuijper, F. \ 2013
Erfbetreders, zoals de veevoerleverancier, dierenarts of accountant, spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen op het agrarisch bedrijf, maar ook van psychosociale en emotionele problemen bij agrariërs. Als erfbetreder of ...
help
Zinvol bezig zijn : zorgboerderijen: onderdeel van de duurzame zorg van de toekomst? \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Brok, P. den \ 2013
Steeds meer zorginstellingen hebben een eigen zorgboerderij binnen hun organisatie of werken er nauw mee samen op het gebied van dagbesteding. Het aantal zorgboerderijen is de laatste jaren dan ook sterk gegroeid naar ruim 1000 in heel Nederland voor ...
help
Dierverwaarlozing: zoeken naar structurele oplossingen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Louw, R. \ 2013
Veehouders, die hun dieren verwaarlozen, doen dat meestal niet met opzet: liggen vaak bedrijfseconomische of psychosociale problemen aan ten grondslag. Intensieve begeleiding kan uitkomst bieden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.