help
Plantmonitoring op basis van fotosynthese sensoren : ontwikkelen en testen van sensoren [Boek]
Dieleman, Anja \ Bontsema, Jan \ Jalink, Henk \ Snel, Jan \ Kempkes, Frank \ Voogt, Jan \ Pot, Sander \ Elings, Anne \ Jalink, Vincent \ Meinen, Esther \ 2016
Het basisproces voor de groei en productie van een gewas is de fotosynthese. Het meten van de gewasfotosynthese is dus van belang om goed te monitoren hoe het gewas er voor staat en of het kasklimaat is ingesteld naar de behoefte van het gewas. In di ...
help
Het Nieuwe Gewas : sturen van de plantvorm voor verhoogde lichtbenutting [Boek]
Gelder, Arie de \ Janse, Jan \ Warmenhoven, Mary \ 2016
In het project “Het Nieuwe Gewas” is Wageningen UR Glastuinbouw in opdracht van Kas als Energiebron op zoek gegaan naar de gewasopbouw die optimaal bijdraagt aan de doelstelling van energie-efficiënt en dus energiezuinig produceren, door 33, 44 of 55 ...
help
2SaveEnergy-Gewächshaus- Produktion und Energieverbrauch [Boek]
Kempkes, Frank \ Janse, Jan \ 2016
Energy savings through a greenhouse cover of insulation glass requires a large investment. In the search for a cheaper alternative by a consortium of companies consisting of VDH Plastic Greenhouses, Van der Valk Horti Systems, AGC Chemicals Europe en ...
help
Teelt en energie 2SaveEnergy kas [Boek]
Kempkes, Frank \ Janse, Jan \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. \ Glaskracht Nederland. \ 2016
Energiebesparing door een isolerend kasdek van isolatieglas vergt een grote investering. In de zoektocht naar een goedkoper alternatief is door een consortium van bedrijven bestaande uit VDH Plastic Greenhouses, Van der Valk Horti Systems, AGC Chemic ...
help
Tomatenteelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy kas [Boek]
Zwart, H.F. de \ Janse, J. \ Kempkes, F.L.K. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ Ministerie van Economische Zaken \ Programmateam speerpunt "Kas als energiebron" \ [2015]
In het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron is als ambitie gesteld dat nieuwe kassen in 2020 energieneutraal kunnen opereren. Daarvoor is een verlaging van de energievraag belangrijk. De hooggeïsoleerde VenLow Energy kas heeft al een aantal jaren ...
help
Tomaten telen zonder in de kas te komen \ Kas techniek [Artikel]
Langen, E. \ 2015
Al sinds januari stuurt Wim van der Ende, teeltconsultant bij DLV GreenQ, in het IDC in Bleiswijk een tomatenteelt aan. Het verrassende is echter dat hij nog nooit één stap in deze proefkas heeft gezet. Hij zit wat verderop in een ‘Control Room’ en b ...
help
Exploiting wild relatives of S. lycopersicum for quality traits [Proefschrift]
Víquez Zamora, A.M. \ 2015
help
Tomaten belichten met minder elektriciteit [Boek]
Dieleman, A. \ Janse, J. \ Gelder, A. de \ Kempkes, F. \ Visser, P. de \ Lagas, P. \ Meinen, E. \ Warmenhoven, M. \ Elings, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
In de afgelopen 10 jaar is het areaal belichte teelt in de glastuinbouw flink toegenomen, evenals de geïnstalleerde vermogens. Daarmee is het gebruik van elektriciteit voor groeilicht een belangrijke post in het energiegebruik van de sector. Om een a ...
help
Toekomstvisie zaad- en gewasbeschermingsbedrijf: Samenwerken in binnen- en buitenland heeft de toekomst [bijlage TBR Gorinchem: beursmagazine] \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
Voor de grote bedrijven die zich op genetica en gewasbescherming richten, is de wereld het speelveld. Frank van Antwerpen signaleert dat de Nederlandse voedingstuinbouw de laatste jaren marktaandeel verliest. “Het tomatenareaal in ons land zal een st ...
help
Fan combined with double screen saves 20 to 30% on energy : more energy-efficient cultivation and better climate \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Shortly after the start of a trial to test a more energy-efficient means of cultivation, tomato grower Bert van den Brand can already conclude that it works. A combination of two fans draw cold air from above the screen downwards and distribute it. T ...
help
‘Plants can take more than we often think’ : tomato not affected by high humidity at night \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
Research in the VenLowKas trial greenhouse in Bleiswijk, the Netherlands, has been geared up for growing in a (very) high humidity. The climate control is set to a moisture deficit of 1 gram water per m3 air. Botrytis has not been a problem and produ ...
help
Grower Philip van Antwerpen about international expansion: ‘Double turnover within five years; that’s the goal of Agro Care’ \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Abbenhuijs, R. \ 2015
It doesn’t matter which crop you grow, the ultimate aim is have good quality. Zoom in on fertilisation and calcium is the element that plays the most important role. Playing with the fertilisation program is virtually a top sport if you want the crop ...
help
The influence of salt stress and high temperature on seed germination of recombinant inbred lines in tomato [Studentenverslag]
Fufa, Belay Garoma \ 2015
The aim of this study was to assess the influence of salt stress and high temperature on seed germination of tomato and to observe the variation among RILs in germination potential. Besides, QTLs that determine the germination traits under non-stress ...
help
Analysis of Ty-2 region in chromosome 11 of Solanum lycopersicum and Solanum habrochaites [Studentenverslag]
Chakraborty, Anindita \ 2015
In this study, two experiments were done separately. The first experiment was set to analyzethe Ty-2 region in populations derived from intraspecific crosses among different accessions of S. habrochaites. In the second experiment, phenotypic and mark ...
help
Mutation detection with the use of KASP in an EMS derived Solanum lycopersicum TILLING population : increasing variation in tomato fruit quality related genes [Studentenverslag]
Ketelaars, F. \ 2015
As a result of selecting for high yield, the tomato fruit lost its flavor. Last two decades, big efforts have been put in increasing the tomato fruit quality. In this MSc thesis report we assessed the association between existing and tomato fruit qua ...
help
‘Gefaseerd groeien met kwaliteitsproduct en oppassen voor overaanbod’ : Belgisch tomatenbedrijf zoekt perspectief in specialties \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2015
Tomatenbedrijf Den Berk in Merksplas ontwikkelt zich snel. De laatste drie jaar is er 13,7 ha kas bijgebouwd met diffuus glas, plus een verwerkingshal. Ook wordt nu 11 ha belicht. De nadruk komt steeds meer te liggen op de specialties. Er zit een dui ...
help
Volledig natuurlijk telen vraagt om extra aandacht voor detail : tomaten telen zonder chemische gewasbescherming \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Zou het lukken om tomaten ziektevrij te houden met alleen biologische middelen voorhanden? Onderzoekers bij het GreenQ Improvement Centre weten inmiddels dat het mogelijk is. Het kan, mits de ondernemer erg veel aandacht heeft voor ogenschijnlijk kle ...
help
Efficiënt gebruik van elektriciteit in belichte tomaat [Poster]
Dieleman, A. \ Janse, J. \ [2014]
In de afgelopen jaren zijn door Wageningen UR Glastuinbouw proeven gedaan waarin een vergelijking werd gemaakt tussen LEDs en SON-T belichting, met en zonder tussenbelichting met LEDs. Uit deze proeven bleek dat het prima mogelijk is met alleen LED l ...
help
Meer tomaten met 20 procent minder stikstof \ Kas techniek [Artikel]
Ibes, P. \ Moerman, E. \ 2014
In de eerste helft van 2013 voerde Koppert Biological systems een teeltproef uit bij PlantResearch in Made. Doel van de proef was te achterhalen of het mogelijk is een gelijkwaardig hoge tomatenopbrengst te realiseren met significant lagere stikstofn ...
help
Verbetering inzet Macrolophus pygmaeus in tomaat [Boek]
Holstein-Saj, R. van \ Messelink, G. \ cop. 2014
De vestiging van de roofwants Macrolophus pygmaeus in tomaat komt vaak moeizaam op gang in de periode wintervoorjaar. Op een commercieel tomatenbedrijf is gekeken of de populatiegroei van Macrolophus versneld kan worden met alternatief voedsel. Een s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.