help
North Sea Herring and Pelagic Ecosystem Survey (HERAS) report for R/V " TRIDENS" 22 June-17 July 2015 [Boek]
Couperus, A.S. \ Fässler, S.M.M. \ Scoulding, B. \ 2015
help
VIP report acoustic data collection : implementation of the structural use of acoustic data from pelagic trawlers in scientific stock estimates (PelAcousticII) [Boek]
Fässler, Sascha \ Brunel, Thomas \ Couperus, Bram \ Gastauer, Sven \ Burggraaf, Dirk \ 2015
help
Avoiding the by-catch of boarfish in pelagic trawling [Boek]
Marlen, B. van \ Fässler, S. \ Gastauer, S. \ 2015
The Dutch pelagic freezer trawler group (Redersvereniging voor de Zeevisserij, RVZ) wishes to avoid the by-catch of non-target species such as boarfish (Capros aper L.) as much as possible. This species is unsuitable for human consumption, and when p ...
help
Gemini T-0: passive acoustic monitoring and aerial surveys of harbour porpoises [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Friedrich, E. \ Joost, M. \ Juhre, H. \ Kirkwood, R. \ Leeuwen, P.W. van \ Machiels, M. \ Stöber, N. \ Verdaat, H. \ 2015
In accordance with the monitoring and evaluation plan (MEP) for the ‘Gemini Offshore Wind Farm’ the ecological monitoring of harbour porpoises was carried out by IMARES and IBL Umweltplanung, concerning the distribution and numbers of harbour porpois ...
help
Monitoring bat activity at the Dutch EEZ in 2014 [Boek]
Lagerveld, S. \ Jonge Poerink, B. \ Vries, P. de \ 2015
IMARES conducted studies in 2012 and 2013 to monitor offshore bat activity with passive acoustic ultrasonic recorders. In the follow-up project reported here, more data on the offshore occurrence of bats was collected in 2014. Using the same methodol ...
help
North Sea hydro acoustic herring survey : survey report for R/V "TRIDENS" 23 June - 18 July 2014 [Boek]
Fässler, S.M.M. \ 2014
The Dutch Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) has been participating in the international North Sea acoustic survey for herring since 1991. Participants in this survey are Scotland, Norway, Germany, Denmark, The Netherlands an ...
help
Nulmeting visbeheer Houtribdijk spui: DIDSON metingen [Boek]
Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Burggraaf, D. \ Winter, H.V. \ 2013
In het najaar van 2011 en het voor- en najaar van 2012 zijn bij de spuisluizen nabij Lelystad gedurende 11 dagen opnames van vissen gemaakt met een akoestische camera: de DIDSON. De opnames zijn bij geopende stand van de spuisluizen gemaakt om inzich ...
help
Minder ingrepen bij vleeskuikenouderdieren : speciale uitgave dier & welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Jong, I. de \ Emous, R. van \ 2012
In 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de pluimveesector verlenging van de vrijstelling van het verbod op ingrepen verleend tot 1 september 2021, mits de sector in de tussentijd toewerkt naar het houden van ...
help
Elke seconde een sample : internationale survey blauwe wijting : Special Hollandse Nieuwe & Pelagische Visserij \ Visserijnieuws [Artikel]
2011
IJMuiden- in 2011 wordt voor het eerst de jaarlijkse blauwe wijting survey gecoördineerd door Schascha Fässler, geboren Zwitser en sinds 2009 als 'fisheries acoustics' scientist' werkzaam bij IMARES in IJmuiden. In onderstaand artikel gaat Fässler na ...
help
Hanen ontsporen \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Maas, J. \ 2011
De sporen hij een haan zijn holle, hoornachtige uitsteeksels, die groeien op de pit achter op de loopbenen van de haan. Deze sporen gebruikt de haan om zijn hennen, zijn territorium en in de eerste plaats zichzelf te verdedigen. De verdediging is voo ...
help
Ingrepen bij pluimvee [Brief]
Bleker, H. \ 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over ingrepen bij pluimvee.
help
Nieuwe potentieel dodelijke schimmel op bomen ontdekt : naaste verwant van een van de meest onderschatte ziektes aangetroffen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2011
Op een aantal bomen in Berg en Dal bij Nijmegen is een zeldzame en potentieel dodelijke schimmel ontdekt: Cryptococcus gatti. Deze schimmel komt oorspronkelijk uit het Amazonegebied, is zeer algemeen in Afrika en Spanje, maar was nog nooit eerder aan ...
help
Meerwaarde vulkaanas is theoretisch \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2010
De IJslandse vulkaanas zou sporenelementen kunnen toevoegen aan Nederlandse landbouw. Maar daarvoor is wel erg veel as nodig.
help
Towards abundance estimates for jack mackerel in the South Pacific based on acoustic data collected by the commercial vessels [Boek]
Brunel, T. \ Haan, D. de \ Hintzen, N. \ Kamp, P. van der \ Ybema, S. \ 2010
Pelagic trawlers make intensive use of echosounders and therefore could potentially be used as acoustic data collection platforms. This project investigated the possibility of collecting acoustic data and its potential utility to estimate fish stock ...
help
Zuur bestrijden met ultrasoon geluid onderzocht \ BloembollenVisie [Artikel]
Duyvesteijn, R. \ Boon, L. \ Vermeulen, P. \ 2010
De Bulbsweep werkt met ultrasone geluidsgolven en zou op die manier kunnen werken tegen een aantal ziekten en plagen in de bloembollenteelt. PPO Bloembollen heeft onderzocht of de Bulbsweep tegen zuur kan worden ingezet. De resultaten zijn wisselend. ...
help
Effect van vruchtwisseling op Helminthosporium aantasting in maïs : pottenproef 2009 [Boek]
Meier, R. \ Schepers, H. \ Schooten, H. van \ 2009
Bladvlekkenziekte in maïs veroorzaakt door de schimmel Helminthosporium spp., kwam tot voor kort nauwelijks voor in Nederland. In meer zuidelijke Europese landen, zoals Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk heerst de ziekte al langer. Schade in sni ...
help
De Winterswijkse steengroeve : een aantrekkelijke vindplaats voor paleontologen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Oosterink, H. \ 2009
De Winterswijkse steengroeve (Trias, Muschelkalk) was lange tijd vermaard om zijn 'klunzengoud', goudkleurige kristallen van pyriet die er te vinden zijn. Een halve eeuw geleden vond men de eerste voetsporen van sauriërs. Sindsdien is het aantal foss ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen. Dl. 12. Octokoralen met gal-achtige structuren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ Müller, W. \ Rijsselt, W. van \ Rijsselt, E. van \ 2009
Dit artikel gaat over cysten in octokoralen. Ocotokoralen zijn vijftig jaar geleden voor het eerste beschreven onder de naam Endosacculus moltkiae, letterlijk vertaald 'het binnenzakje van Moltkia' en geïnterpreteerd als galvorming veroorzaakt door e ...
help
Quality assurance acoustics : overview and protocols : 2008 version [Boek]
Ybema, S. \ 2009
The quality of IMARES' acoustic surveys proved quite unstable in recent years despite extra effort in this field to bring this instability down. The amount of involved scientists in acoustics has been small compared to demersal survey work. Therefore ...
help
Wereldwijde houding ten aanzien van ingrepen [speciale uitgave dier&welzijn] \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Niekerk, T. van \ 2009
Ingrepen zoals snavelbehandelen, sporen branden en tenen knippen worden gezien als een ongewenste aantasting van de integriteit van het dier. Ze staan daarom in Nederland sterk ter discussie, maar ook wereldwijd heeft het de aandacht. Er wordt getrac ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.