help
Efficiënte witziektebestrijding mogelijk met grovere spuitdruppels? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2016
De afgelopen tijd werd er meermaals op gewezen dat door het gebruik van driftreducerende spuitdoppen het risico op bezoedeling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderd kan worden. Dit is van belang om in de toekomst een ...
help
Optimal application crop protection depends on crop, pest and area : spray, fog or low volume mist? \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Stijger, H. \ 2016
Different techniques are available for the application of crop protection products. A crop can be treated by spraying or by treating the air by means of fogging or low volume mist (LVM). What are the differences between these techniques? And what are ...
help
Optimaal toedienen gewasbescherming verschilt per gewas, plaag en oppervlak : spuiten, foggen of LVM-en? \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2016
Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen zijn verschillende technieken mogelijk. Een behandeling van het gewas kan met spuiten of met ruimtebehandelingen door middel van foggen of LVM (Low Volume Mist). Wat zijn de verschillen tussen deze tec ...
help
Goed afgestelde spuitmachines gaan langer mee \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2015
In 1996 werden in België de eerste officiële keuringen van de spuitmachines uitgevoerd. Volgens de wetgeving moeten die om de 3 jaar goedgekeurd worden voor gebruik. Sindsdien zijn er 6 cycli van 3 jaar afgewerkt.
help
Evolutie van het spuitmachinepark in Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Declercq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
In België werd de verplichte keuring van spuittoestellen opgestart in 1996 en momenteel werden dus al zes volledige keuringscycli van drie jaar afgewerkt. De basisgegevens van elk spuittoestel werden sinds de eerste keuringscyclus (1996-97-98) via de ...
help
Meer aandacht voor spuitdopkeuze bij sierteeltgewassen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
Tijdens het geleid bezoek aan de demoproefvelden gewasbescherming die het Departement Landbouw en Visserij (België) dit jaar aanliggen had in de sierboomkwekerij, was bijdrage over de verschillende types spuitdoppen die op de markt zijn. Behalve de e ...
help
Driftarme spuitdoppen, de nevel trekt op [Boek]
2015
Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot was in 2000 bij inwerkingtreding van het Lotv een van de belangrijkste doelstellingen. Om dit doel te realiseren is een systeem bedacht van teeltvrije zones en spuitpakketten die gezamenlijk zorgen voor minder ...
help
Onkruidbestrijding - spuittechniek [Presentatie]
Wilting, P. \ 2015
Deze presentatie gaat over onkruidbestrijding en spuittechniek bij suikerbieten. Stilgestaan wordt bij: driftreductie herbiciden, waterhoeveelheid en pH spuitvloeistof.
help
Driftreductie: tussen theorie en praktijk : een theoretische verbetering van de waterkwaliteit \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Vliet, J. van \ Leendertse, P. \ Gooijer, Y. \ Hoftijser, E. \ 2015
Het Compendium voor de Leefomgeving meldde in 2012: “De berekende milieubelasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw was in 2008-2010 85% lager dan in 1997-1999.” De meeste agrarische vakbladen namen het bericht g ...
help
Doppencontrole \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Simmelink, J. \ 2015
De spuitdop is een cruciaal onderdeel van de spuitmachine. Tijdens de SK L-keuring wordt de verdeling van de spuitvloeistof over de totale spuitboom bepaald. De controle van de afgifte van een enkele dop kan een indicatie zijn voor slijtage.
help
Nieuwe webtool voor juiste spuittechniek en middelengebruik \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
www.spuithulp.be werd op 8 januari 2015 gelanceerd als een nieuwe interactieve webtool die toelaat om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone, product, … telkens naargelang de teelt en het probleem. Voor la ...
help
Invloed van doppenkeuze & rijgedrag op drift [Video]
CLM Onderzoek en Advies \ 2015
Film over de verschillende factoren die de mate van drift - verwaaing van spuitvloeistof - bepalen. De keuze voor een juiste spuitdop bij gewasbescherming is belangrijk. De optimale dopkeuze hangt af van de rijsnelheid, waterhoeveelheid in de tank, b ...
help
Veel afkeuringen kunnen vermeden worden : resultaten van de 6de keuringscyclus veldspuiten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Declerq, J. \ Nuyttens, D. \ 2015
We geven een overzicht van de keuringsresultaten van de zesde cyclus (2011-12-13) die volledig afgewerkt werd. Alle resultaten hebben betrekking tot alle veldspuiten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
help
Exact op de vierkantemeter \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Simmelink, J. \ 2015
De SensiSpray-spuitmachine bepaalt de afgifte per sectie op basis van de hoeveelheid bladmassa die gewassensoren op de spuitboom opmerken. Mooi. Maar hoe doet-ie dat? De SensiSpray helpt daarbij. Het is een samenwerkingsproject van Hardi-importeur Ho ...
help
Bereken de optimale bufferzone \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
Begin januari 2015 werd www.spuithulp.be gelanceerd. Deze interactieve webtool moet landen tuinbouwers ondersteunen om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone en product telkens afhankelijk van de (vollegro ...
help
Houd de spuitmiddelen uit de beek \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Opdat hun erkenning niet in gevaar zou komen, is het belangrijk dat we gewasbeschermingsmiddelen uit de beek houden. Het PCA organiseerde samen met Inagro en ILVO een demonamiddag om te tonen hoe dat kan.
help
Afsluiten met lucht \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Simmelink, J. \ 2014
Pneumatische dopafsluiting is op steeds meer spuitmachines te vinden. En dat is niet zo gek, want het geeft in combinatie met gps een aardige besparing op middelen.
help
‘Minder spuiten is een kwestie van durven’ \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2014
Akkerbouwer Toon van der Heijden uit Soerendonk (NB) spuit in een teeltseizoen gemiddeld twee tot drie keer minder vaak tegen phytophthora dan zijn collega’s in de regio. Hij gebruikt daarvoor nieuwe technieken en beslissingsondersteunende systemen, ...
help
Enkeldops validatiemetingen driftreducerende spuitdoppen en rijsnelheid : veldmetingen 2011-2012 [Boek]
Stallinga, H. \ Zande, J.C. van de \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ 2014
Bij veldmetingen (Zande et al., 2005) werd bij gebruik van een standaard spleetdop (TeeJet XR11004 bij 3 bar spuitdruk) bij een rijsnelheidsverhoging van 6 km/h naar 12 km/h op de strook 2½-3½ m vanaf de buitenste dop een toename van de drift van 46% ...
help
Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : randvariatie metingen 2007-2008 [Boek]
Groot, T.T. \ Stallinga, H. \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ Zande, J.C. van de \ 2014
Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed pota ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.